Dvesta godina Vukovog rečnika

Od 15. avgusta do 7. septembra u Galeriji nauke i tehnike SANU izložba srpskih rečnika kao prateća manifestacija svetskog kongresa slavista

Izložba „Srpska leksikografija od Vuka do danas” biće jedna od glavnih pratećih manifestacija na 16. Međunarodnom kongresu slavista, koji će se održati u Beogradu od 20. do 27. avgusta. Izložba će biti upriličena, u organizaciji SANU i Saveza slavističkih društava Srbije. Autori izložbe su prof. dr Rajna Dragićević (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu) i dr Nenad Ivanović (Institut za srpski jezik SANU). Izložbu je inicirao prof. dr Boško Suvajdžić, predsednik Međunarodnog slavističkog komiteta, a finansijski su je podržali Sekretarijat za kulturu grada Beograda i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Jedan od glavnih ciljeva ove izložbe jeste obeležavanje velikog jubileja srpske kulture – dvestagodišnjice od objavljivanja prvog izdanja „Srpskog rječnika” Vuka Stefanovića Karadžića. Publika će imati prilike da se upozna sa značajem tog rečnika za utemeljenje savremenog srpskog jezika, ali i sa fazama izrade Rječnika, kao i sa Vukovim ličnim primerkom ove knjige, zbirkama reči koje su se našle u njemu, brojnim autentičnim dokumentima koji otkrivaju način na koji je Vuk prikupljao građu za svoje najvažnije delo. Poseban značaj imaju originalni Vukovi listići sa rečničkom građom, kao i Vukove zabeleške na marginama rečnika ili na zbirkama reči koje otkrivaju način na koji je on razmišljao o leksikografskoj obradi građe. Da bi se dočaralo vreme u kome je Vuk živeo i radio na Rječniku, izložiće se i njegovi lični predmeti, koji se čuvaju u Muzeju Vuka i Dositeja – pribor za pisanje, putna torba, naočari, fes, džepni sat itd.

Izložba će osvetliti srpsku leksikografiju i iz kulturno-istorijske perspektive.

Pokazaće se da su najvažniji srpski rečnički projekti blisko povezani sa nastajanjem i progresom najvažnijih institucija srpske kulture u 19. i 20. veku. Ispostavilo se da nije bilo moguće predstaviti istorijat srpskih rečnika bez zadiranja u prošlost Društva srpske slovesnosti, kasnije SANU, i Matice srpske, kao i bez prikazivanja najvažnijih projekata istaknutih članova ovih institucija – Đure Daničića, Stojana Novakovića, Aleksandra Belića, Irene Grickat i drugih. Svim ovim institucijama i naučnicima izrada rečnika bila je na vrhu liste prioriteta. Njihovim zalaganjem najvažniji srpski rečnici su i ugledali svetlost dana. Izbor leksike u rečnicima, stepen razvoja terminologije u različitim naučnim disciplinama, stereotipi koji su namerno ili nenamerno učitani u definicije i primere takođe ukazuju na nivo društvenog i kulturnog razvoja Srba u vreme nastajanja ovih rečnika.

Izložba će imati i naučnu perspektivu. Kroz pregled rečnika od Vukovog vremena do danas biće predstavljen razvoj srpske leksikografske misli i leksikografije kao nauke. Naglasiće se jasno prepoznatljiv lanac značajnih srpskih intelektualaca od Vuka do današnje generacije lingvista, koji su se, izrađujući rečnike, nadovezivali jedni na druge, a istovremeno ostavljali lični pečat u srpskoj leksikografiji za buduće naraštaje.

Izložbu „Srpska leksikografija od Vuka do danas”, zahvaljujući finansijskoj podršci SANU, prati i reprezentativni katalog, koji, po svojoj strukturi predstavlja kolektivnu monografiju o istoriji srpske leksikografije. Autori su, uglavnom, saradnici i nastavnici Katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta i saradnici Instituta za srpski jezik SANU. Katalog sadrži tekstove o Vukovom Rječniku, Rečniku SANU, rečničkom programu u Matici srpskoj, o dvojezičnoj leksikografiji, o istorijskim, etimološkim, derivacionim, dijalekatskim, mitološkim, folklornim, terminološkim, frazeološkim, frekvencijskim, asocijativnim rečnicima, kao i o rečnicima sinonima, žargona, rečnicima novih reči itd.

Rečnici su više od knjiga, jer predstavljaju odraz civilizacijskog nivoa govornika nekog jezika, njihovih znanja o svetu i načina na koji ga poimaju i ocenjuju. Zbog toga će izložba „Srpska leksikografija od Vuka do danas”, kroz sliku o srpskim rečnicima, prikazati i sliku srpske nauke i kulture.

 

Autorka dr Rajna Dragićević je predsednica Saveza slavističkih društava Srbije

 

Izvor Politika, 31. jul 2018.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u