Stefan Karganović: Milane St. Protiću, ça suffit

Svaki pokušaj poređenja Salana i Mladića skaredan je i uvredljiv, i može biti svojstven jedino drugosrbijanskom laprdalu

Pre nekoliko dana, 6. septembra, istoričar Milan St. Protić, koga niko ne bi mogao da optuži da je osoba blistavog uma, gostovao je kod voditelja Miodraga Zarkovića u emisiji medijske kuće Helm Kast. Teme burnog razgovora odnosile su se na neka od najvažnijih pitanja koja se nalaze u središtu pažnje srpske političke javnosti.

Slušajući prepirku Miodraga Zarkovića sa Protićem, primetio sam da je u jednom trenutku Protić izjavio da je (za razliku od po njemu bahatog Mladića) francuski general Raul Salan na svom suđenju prihvatio „krivicu“ za optužbe koje su mu bile stavljene na teret (video zapis, sat i 32 minuta). Prema Protićevom shvatanju, i Mladić bi, kao Salan, ispao junak da je tako postupio. Ne bi li pojačao efekat svoje tvrdnje, Protić je dodao da on to zna jer ima neposredan uvid u Salanovo držanje pred sudom, zato što je govor koji je Salantada održao lično preveo sa francuskog na srpski. Dakle, ispada da Protić govori francuski.

Prvo pitanje koje mi je palo na pamet dok sam slušao Protića bilo je koju je reč na francuskom Salan tom prilikom upotrebio: responsable ili coulpable? Za kontroverzu koju Protić pokušava da izazove to pitanje je od ključne važnosti da bi se moglo utvrditi da li je u svom tumačenju Salanovog izlaganja, kao i omalovažavanju i prebacivanju kukavičluka generalu Mladiću, Protić u pravu ili ne.

Na francuskom, obe reči u kolokvijalnom smislu mogle bi se prevesti kao „kriv,“ ali u formalnom, akademskom prevodu – ne bezuslovno. Svakom ko vlada  francuskim jezikom jasno je da se, u zavisnosti od konteksta, responsable odnosi na prihvatanje efektivne odgovornosti za nešto što se dogodilo, ali bez daljnjih implikacija u odnosu na moralnu ili druge vrste krivice. Reč coulpables druge strane, je ta koja se odnosi na krivicu u uskom, krivičnopravnom smislu. Ovo drugo značenje upravo i jeste to što Protić pripisuje Salanu. To je značenje koje je Protiću neophodno da bi stvorio prividan povod za ruženje Mladića, zato što srpski general nije prihvatio takvu vrstu krivice i to na način kako mu je Haški tribunal imputira.

Da vidimo, onda, koje su tačno bile reči koje je pred većem Salan izgovorio, i kako ih je Protić, kao izvrsan poznavalac francuskog jezika, protumačio. Internet je zaista čudo i svaki folirant koji smatra da može da priča šta god mu padne na pamet trebalo bi to da ima na umu. Ma koliko Salanov predmet i izlaganje pred francuskim vojnim većem davne 1962. godine danas delovali opskurno, ipak mi nije trebalo više od tri minuta da ih na internetu pronađem:

DECLARATION DU GENERAL SALAN
Je suis le chef de l’O.A.S. Ma responsabilité est donc entière. Je la revendique, n’entendant pas m’écarter d’une ligne de conduite qui fut la mienne pendant 42 ans de commandement. 

Ceo govor naći ćete ovde:

http://www.salan.asso.fr/pageLibre000100ac.html

Kao što sam pretpostavljao, general Salan je izjavio da je njegova „odgovornost“ (responsabilité), a ne krivica (coulpabilité), potpuna za ono za šta mu se sudi. Svakom ko govori francuski jasno je da su to semantički dva posebna pojma i da je general Salan načinom kako se izrazio samo prihvatio činjenicu da se zaista nalazio na čelu inkriminisane radnje u svom predmetu, ali svakako ne i to da se pokorno solidariše sa optužnicom, što u skladu sa svojom lažnom konstrukcijom Protić zahteva od Mladića.

Salan na svom suđenju nije „hrabro“ prihvatio krivičnu odgovornost (culpabilité) za koju nije smatrao da postoji, nego je – naprotiv –  u nastavku svog izlaganja tačku po tačku odbacio sve navode optužnice, kao što je Mladićev tim odbrane učinio na suđenju srpskom generalu. Na Salanovom suđenju sve je teklo potpuno suprotno od Protićeve perfidne i – za takvog poznavaoca francuskog jezika kakvim se on predstavlja – neoprostive lingvističke varke, kojom se poslužio da bi gledaoce doveo u zabludu i da bi pomoću lažiranog kontrasta sebi dao povod da generala Mladića proziva za kukavičluk jer, navodno, nije sledio Salanovom „hrabrom primeru.“

Što se tiče Protićevog famoznog prevoda Salanovog izlaganja pred francuskim vojnim sudom, toga – začudo – na internetu nigde nema. Ako je Protić rekao istinu da je taj tekst preveo, neka ga pokaže javnosti pa da vidimo kako u njegovom prevodu ključni pojmovi glase i koliki je stručnjak za francuski jezik.

Ali bezobrazluk koji Protić ispoljava nije ograničen na oblast lingvistike. On ide dublje i dalje. Svaki pokušaj poređenja Salana i Mladića, mimo činjenice da su obojica vojnici, skaredan je i uvredljiv, i može biti svojstven jedino drugosrbijanskom laprdalu. General Salan je nesumnjivo na svoj način bio francuski patriota. Ali u biti on je bio imperijalista koji je pokrenuo vojni puč 1961. godine zato što nije mogao da podnese gubitak Alžira, kao što nešto ranije nije mogao da preboli gubitak Indokine, gde je takođe komandovao francuskim snagama. Za razliku od njega, general Mladić je rodoljub koji je vršio svoju vojničku dužnost ne na tuđoj teritoriji, nego bukvalno na rodnoj grudi, gde je branio svoju zemlju i svoj narod. Čast Salanu, ali između njega i Mladića nema osnova za moralno, profesionalno ili poređenje bilo koje druge vrste, osim u osiromašenoj mašti nadobudnog Protića.

Ponovno aktiviranje u javnom prostoru doskora zasluženo zaboravljenog Protića zasigurno ima svoje objašnjenje. Kao na izdanak – da kažemo ugledne – građanske porodice koji je osamdesetih godina, dok se pripremalo razbijanje Jugoslavije, studirao i stekao određene veze na Zapadu, na Protića se verovatno računalo da doprinese tom procesu. On je devedesetih bio jedan od osnivača DEPOS-a i član vođstva DOS-a. Posle puča 2000. godine (koji je, za razliku od Salanovog, uspeo) gazde su Protića nagradile ambasadorskim položajima. Međutim, Protićevo budalisanje se uskoro i njima ogadilo i najurili su ga sa svih funkcija.

Za pretpostaviti je da je Protićev oportunistički njuh namirisao neku promenu u vazduhu i da sada pokušava da se opet preporuči i dodvori powers that be, onima za koje smatra da vuku konce. To je jedino racionalno objašnjenje za besomučnu kampanju koju vodi za odustajanje od Kosova, za priznavanje krivice za lažni genocid u Srebrenici (o čemu očigledno ništa ne zna) i politički korektno blaćenje generala Mladića. Objašnjenje koje nam nedostaje je zašto se potrošeni lik kao što je Milan St. Protić uopšte poziva u emisije, da raspreda svoje gluposti.

Vreme je da Protiću neko bez uvijanja kaže: ça suffit!

 

Istorijski projekat Srebrenica

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u