Dejan Jovović: Slabosti CEFTA sporazuma

CEFTA očigledno nema efikasan mehanizam da kazni bilo koju članicu, pa ni Prištinu

Posle uvođenja takse od 100 odsto od strane Prištine isporuke robe iz Srbije su prepolovljene, da bi sada bile potpuno zaustavljene.

Koliki će stvarni gubitak podneti srpske firme zavisi od trajanja mera. Ako bi bile na snazi godinu dana, šteta bi iznosila više stotina miliona evra.

Direktor Sekretarijata CEFTA navodi da ono što Sekretarijat može da uradi jeste da poziva strane da smire strasti, da se ponašaju u okviru Sporazuma i da putem mehanizama koje daje Sporazum pokušaju da prevaziđu novonastalu situaciju. Strane imaju mogućnost da u okviru zajedničkog Mešovitog komiteta započnu konsultacije o ovim merama. Mogu da koriste medijaciju ili da idu na arbitražu – koja se sprovodi pred sudom u Hagu – ukoliko smatraju da su njihova prava povređena.

Pritom se govori o stranama, Prištini, Beogradu i Sarajevu, a potez je povukla „jedna strana” – Priština. U Sekretarijatu CEFTA kažu da se, do sada, nije dogodilo da jedna strane uvede okvirne mere za celu carinsku tarifu, kao što su kosovske vlasti uradile za robu koja dolazi iz Srbije i BiH.

Po pravilima CEFTA, trebalo bi da Priština notificira ovu meru, odnosno uvođenje takse, ako se ona uopšte poziva na CEFTA sporazum, a druge dve strane mogu isto tako tražiti pomoć od Sekretarijata CEFTA, koji bi objasnio kako mogu tražiti svoja prava u okviru Sporazuma i postojećih mehanizama za rešavanje sporova u okviru CEFTA.

Vlada Srbije, u skladu sa CEFTA sporazumom, obratila se Sekretarijatu CEFTA šest dana posle kršenja CEFTA i uvođenja taksi od 100 odsto, sa zahtevom za direktne konsultacije u okviru Zajedničkog komiteta. Zahtev je poslat i Unmiku, kao potpisniku za teritoriju KiM.

Ukoliko se ne pokrenu zajedničke konsultacije ili problem ne reši u narednih 90 kalendarskih dana, što je rok predviđen CEFTA sporazumom, Srbija će, u skladu sa CEFTA, pokrenuti postupak pred Arbitražnim sudom (čl. 43). Arbitražni sud rešava spor u skladu sa odredbama ovog sporazuma i drugim pogodnim pravilima međunarodnog prava. Sud će uzimati u obzir informacije prijatelja suda od strane koja nije uključena u spor. Presuda Arbitražnog suda biće konačna i obavezujuća po strane u sporu.

Kosovska vlast očigledno se neće odazvati pozivu na direktne konsultacije, a sama arbitraža je dug i neizvestan postupak.

Izvršavanje CEFTA sporazuma nadgleda i vodi Zajednički komitet, koji deluje po principu konsenzusa, i ima stalni sekretarijat sa sedištem u Briselu (čl. 40). U svrhu pravilnog izvršavanja CEFTA, strane će razmenjivati informacije i na zahtev bilo koje strane održati konsultacije u Zajedničkom komitetu. Ovaj komitet stalno će razmatrati mogućnosti za dalje „uklanjanje prepreka u trgovini između strana”.

CEFTA očigledno nema efikasan mehanizam da kazni bilo koju članicu, pa ni Prištinu, zbog kršenja sporazuma, te je, izgleda, jedini način da se Priština privoli da poštuje principe regionalne saradnje i slobodne trgovine, da povuče odluku o podizanju taksi za robu iz centralne Srbije i BiH – snažan međunarodni politički pritisak. Koliku će snagu i uticaj na odluku Prištine imati pozivi iz Brisela i SAD da ukinu odluke o povećanju takse nije poznato, ali je jasno da, osim političkih, nema pravnih instrumenata da se Priština prinudi na povlačenje odluke.

Šef Unmika izrazio je zabrinutost zbog odluke kosovske vlade, odnosno zbog potencijalnih posledica po stanovnike Kosova, kao i političkih implikacija po dijalog i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Pitanje je zašto Unmik, koji je po Rezoluciji SB OUN br. 1244 najviši organ vlasti na KiM i koji je garant prištinskih potpisa i u okviru sporazuma CEFTA, dopušta da se njegova ovlašćenja ne sprovode. Upravo zato što CEFTA nema pravni mehanizam za rešavanje sporova Srbija je insistirala da se promeni način glasanja u CEFTA, jer po sadašnjim pravilima sve odluke koje se donose moraju biti jednoglasne, i da se osnuje nova organizacija tzv. CEFTA+.

Zato je jedini i najbrži način da se aktuelni problem sa merama Prištine prevaziđe putem pritisaka od strane kosovskih mentora, EU, STO i drugih međunarodnih institucija.

 

Autor je naučni savetnik, naš nekadašnji glavni pregovarač za sporazume o slobodnoj trgovini u regionu, na osnovu kojih je nastala CEFTA

 

Izvor Politika, 06. decembar 2018.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u