Srbija vraća imovinu potomcima pripadnika ustaškog i nacističkog pokreta?

Sudovi počeli da rehabilituju pripadnike zločinačke SS divizije Princ Eugen

Sudovi su počeli da rehabilituju pripadnike ustaškog pokreta i ozloglašene SS Princ Eugen divizije, a država je, posle odluke Upravnog suda, u obavezi da im vrati kuće i njive! Po rečima direktora Agencije za restituciju Strahinje Sekulića, ovakvih slučajeva je sve više, ali će se Agencija ipak oglušiti o odluku Upravnog suda.

— Zakon decidirano kaže da imovina ne može biti vraćena pripadnicima stranih okupacionih snaga, a za nas su to i ustaše i članovi SS Princ Eugen divizije, bez obzira na to što su sudovi neke od njih rehabilitovali. Ukoliko Upravni sud smatra da nisu pripadnici okupacionih snaga, može da iskoristi svoja zakonska ovlašćenja i da im sam vrati imovinu. Mi to nećemo učiniti – kaže Sekulić.

Ovakva praksa počela je presudom od pre dve godine, kada je Upravni sud poništio odbijajuće rešenje Agencije za restituciju i Ministarstva finansija, kao drugostepenog organa, o vraćanju imovine naslednicima A. M, kog je Vojni sud osudio na smrt streljanjem 1944. kao ratnog zločinca. U presudi je navedeno da je bio član ustaškog pokreta od 1941. i sarađivao sa ustaškim agentima, koji su se okupljali u njegovoj kući. Upravni sud je, pak, naveo da je A. M. rehabilitovan, čime su poništene sve prethodne presude i stekli se uslovi za restituciju.

U skladu sa takvim stavom Upravnog suda, Ministarstvo finansija moralo je da poništi i ostala odbijajuća rešenja Agencije za restituciju, pre svega za pripadnike SS Princ Eugen divizije, koje su sudovi rehabilitovali. Reporter Novosti imao je uvid u tri takva rešenja u vezi sa pripadnicima SS snaga iz Srpske Crnje, Vršca i Zrenjanina.

— Po tumačenju Upravnog suda, ispada da je odlukom o rehabilitaciji proglašeno da ti ljudi nisu pripadali stranim okupacionim snagama, iako jesu. Zato po zakonu nemaju pravo na povraćaj – ne odstupa Sekulić.

Zanimljivo je i da se Državno pravobranilaštvo ne žali na ovakva rešenja o povraćaju, ali je zato npr. uložilo žalbu na vraćanje sinagoge u Zemunu Jevrejskoj opštini.

SS divizija Princ Eugen bila je nemačka Vafen-SS brdska divizija, u početku sastavljena isključivo od dobrovoljaca, folksdojčera, ali su kasnije pripadnici mobilisani. Važila je za najozloglašeniju nemačku jedinicu, a njeni komandanti su posle rata osuđeni za ratne zločine u selu Kriva Reka, na Kopaoniku, kada su krenuli u obračun sa četnicima Dragutina Keserovića.

U Krivoj Reci ubili su 120 civila, spalivši ih u crkvi! U drugim selima na Kopaoniku likvidirali su 300 civila, a u selima na Goču 250. Tokom „Operacije Kopaonik“ ubili su ukupno 670 seljaka. Divizija je bila okosnica nemačkih snaga 1943, u Četvrtoj i Petoj neprijateljskoj ofanzivi, odnosno operacijama „Vajs“ (Bitka na Neretvi) i „Švarc“ (Bitka na Sutjetsci).

Koliko je Nemcima bila dragocena, najbolje pokazuje podatak da je Himler lično doleteo u Kraljevo, 1942. godine, da izvrši smotru njenih pripadnika.

MASOVNI RATNI ZLOČINI
Pripadnici Princ Eugen divizije zarobljene partizane su bez izuzetka streljali, uključujući i ranjenike, a u zonama borbe vršili su odmazde nad civilima. Za tri dana u Sinjskoj krajini, u martu 1944, ubili su 1.500 ljudi, a više stotina stradalo je u masakrima u Pivi 1943, Aržanu 1943, i selu Velika Jula 1944. General Jozef Kibler, komandant 118. lovačke divizije, izjavio je da su bili poznati po „preoštrim postupcima prema narodu“.

 

Autor V. Crnjanski-Spasojević

 

Izvor Večernje novosti, 12. decembar 2018.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u