Deo opozicije potpisao „uslove za fer izbore“

Jedan od uslova i „ukidanje svih komercijalnih televizijskih i radijskih emisija u toku kampanje…“

Predstavnici opozicionih saveza, stranaka i pokreta potpisali su danas Zajedničke uslove za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora i tom prilikom istakli da su, bez obzira na međusobne razlike, jedinstveni u stavu da će se ujedinjeno i sinhronizovano boriti za fer izborne uslove.

Pored Saveza za Srbiju, Zajedničke uslove opozicije potpisali su i: Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara, Demokratska stranka Srbije, Dosta je bilo, Građanska platforma, Ne davimo Beograd, Nova stranka, Pokret centra i Socijaldemokratska stranka.

Predsedavajući Saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović naglasio je da su zahtevi opozicije preduslov za održavanje poštenih izbora i dodao:

„Nužno je da ljudi od integriteta budu na ključnim mestima u državi u okviru RIK, REM, Programskog saveta RTS, koji će obezbediti kontrolni mehanizam, da svaki sledeći izbori budu fer i pošteni. To bi onda značilo da Srbija ima šansu da postane pristojno društvo.“

U dokumentu se ističe da su sloboda medija i redovno učešće opozicije u informativnim programima javnih servisa jedan od ključnih preduslova za fer izbore. Takođe, zahtevi opozicije odnose se i na uvođenje krivičnih sankcija „za lica koja radi predizbornih aktivnosti zloupotrebe javna sredstva“, kao i za one koji „na radnom metu, naročito u javnoj upravi, na bilo koji način agituju na zaposlene u pogledu izbornog glasanja“.

Opozicija u svojim zahtevima predviđa i sprečavanje zloupotrebe biračkog spiska, i to kroz „krivičnu odgovornost ministra zaduženog za birački spisak i svakog drugog lica, ukoliko se zloupotrebom birački spisak nađe kod neovlašćenog lica (u okolini biračkih mesta, posedovanje i provera adresa prebivališta birača). Takože se traži i dosledna primena zabrane fiktivne promene prebivališta i izrade falsifikovanih dokumenata u cilju zloupotrebe biračkog prava.

Tekst dotičnog dokumenta prenosimo u celosti:

ZAJEDNIČKI USLOVI OPOZICIJE ZA SPROVOĐENjE SLOBODNIH I POŠTENIH IZBORA
Polazeći od činjenice da nakon opštih izbora 2012. godine u Srbiji ne postoje uslovi za slobodne,
poštene i fer izbore, pa tako i za vladavinu prava, da je kontinuirana i agresivna svakodnevna zloupotrebe javnih resursa, javne uprave, nosilaca javnih funkcija i ovlašćenja u korist dominantne vladajuće partije, da je javni medijski prostor gotovo svih elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom, javnih servisa RTS i RTV, kao i gotovo svih dnevnih listova sadržajno/informativno zloupotrebljen u propagandne svrhe vladajuće partije i njenih političkih satelita,  da je pretežni deo medija u vlasništvu lica bliskih vlasti stavljen u službu gušenja svake njene kritike i to, pre svega, kroz najbrutalnije blaćenje, pretnje i pritiske prema političkim akterima, novinarima, aktivistima i građanima koji imaju drugačije političke stavove, da je prethodne predsedničke, republičke, pokrajinske i lokalne izbore karakterisalo kršenje i zloupotreba izbornih zakona kroz kupovinu glasova, zastrašivanje i ucenjivanje birača, naročito zaposlenih u javnoj upravi, dirigovano i nadzirano glasanje, tj. prekrajanje izborne volje, da se demokratski uslovi političkog života moraju ostvariti i u periodu između dva izborna ciklusa, idući u susret narednim izborima na svim nivoima, čija će regularnost, legalitet i legitimitet biti dovedeni u pitanje ukoliko se hitno ne promene izborni uslovi i dosledno ne primenjuju izborni i medijski propisi, predstavnici opozicionih saveza, stranaka i pokreta jedinstveni su u stavu da je za slobodne, fer i
poštene izbore neophodno da u pogledu slobode medija, istinitog, blagovremenog i objektivnog
informisanja kao nužnog preduslova za slobodne medije bude omogućeno:

– Redovno učešće opozicije u informativnom programu javnih servisa RTS i RTV, sa najmanje
60 minuta nedeljno pre predizborne kampanje, ne računajući debatne forme;

– Učešće opozicije u svim debatnim emisijama na javnim servisima RTS i RTV;

– Svakodnevno informisanje javnosti o aktivnostima stranaka vlasti i opozicije na javnim
servisima RTS i RTV u trajanju od najmanje 30 minuta;

– Zastupljenost opozicije, kao druge strane, u redovnim informativnim emisijama, od jutarnjih
programa do Dnevnika;

– Objava demantija predstavnika opozicije, u skladu sa zakonom i novinarskim kodeksima, u
istim emisijama i formatima u kojima su bili predmet klevetničkih i lažnih sadržaja – odgovori
i demanti da se objavljuju u istom trajanju i u istom programskom sadržaju u kome su objavljene i
predmetne klevete i laži;

– Promena sastava REM-a radi dosledne primene svojih ovlašćenja kontrole elektronskih
medija, prihvatajući paritetni princip da kandidati budu izabrani i na predlog opoziconih
stranaka i strukovnih udruženja, a u cilju ostvarivanja aktivne uloge REM-a kroz omogućavanje
obaveznih debata i izricanja kazni za emitere koji ne sprovode zakon;

– Ukidanje svih komercijalnih televizijskih i radijskih emisija u toku kampanje od strane učesnika
u izbornom procesu, kako bi se uspostavila ravnoteža u zastupljenosti na televiziji;

– Obaveza svim emiterima da organizju emisije debatnog tipa, na kojima bi moglo da se čuje i
suprostavi mišljenje između vlasti i opozicije.

USLOVI ZA SLOBODNE FER I POŠTENE IZBORE:
1. BIRAČKI SPISAK
Sprečavanje zloupotrebe biračkog spiska, i to kroz:
– Krivičnu odgovornost ministra zaduženog za birački spisak i svakog drugog lica, ukoliko
se suprotno zakonu, odnosno zloupotrebom, birački spisak nađe kod neovlašćenih lica (u okolini
biračkih mesta, posedovanje i provera adresa prebivališta birača);

– Dosledna primena zabrane fiktivne promene prebivališta i izrade falsifikovanih ličnih
dokumenata u cilju zloupotrebe biračkog prava;
2. IZBORNE RADNjE I IZBORNI DAN
– Istovremena dostupnost izbornih obrazaca svim učesnicima u izbornom procesu;
– Ravnopravna dostupnost notara/overivača za overu prikupljenih potpisa građana za predaju
izborne liste;

Sprečavanje zloupotrebe izbornih propisa u izbornom danu, i to:

– doslednu zabranu iznošenja i popunjavanja biračkog materijala van biračkog mesta tzv.
„Bugarskog voza“;

– doslednu zabranu upotrebe mobilnih telefona na biračkim mestima;

– obavezno prisustvo članova biračkih odbora iz redova opozicije prilikom glasanja van
biračkog mesta;

– olakšano glasanje u inostranstvu;
3. KRIVIČNE SANKCIJE
Krivične sankcije za lica koja radi predizbornih aktivnosti zloupotrebe javna sredstva i
vrše dodelu humanitarne pomoći u ime državnih, odnosno javnih organa vlasti, u cilju uslovljavanja
glasanja za jednu političku izbornu opciju;
Krivične sankcije za lica koja na radnom mestu, naročito u javnoj upravi, na bilo koji način
utiču i agituju na zaposlene u pogledu izbornog glasanja, a naročito:

– za pritisak na zaposlene da se uoči izbora izjasne o svom izboru prikupljanjem sigurnih
glasova u javnih ustanovama, organima i preduzećima, kao i privatnim preduzećima;

– za pretnju otkazom ili uslovljavanjem za zadržavanje radnog mesta, za nuđenje radnog mesta ili
ma kakve povlastice uslovljene nekom izbornom radnjom i glasanjem, odnosno drugim radnjama koje
ugrožavaju regularnost izbornog procesa;

Krivične sankcije za sva lica odgovorna za zastarevanje krivičnih dela u oblasti
ugrožavanja slobodnih izbora.
4. ZLOUPOTREBA JAVNIH RESURSA
Zabrana medijskog predstavljanja prilikom učešća u kampanji javnih funkcionera i
državnih službenika na položaju, kao i zabrana zloupotrebe javnih resursa u stranačke predizborne
svrhe (novac, ljudstvo, tehnika, pokretnosti i nepokretnosti)

5. KONTROLA IZBORNOG PROCESA
– Omogućavanje širokog i nesmetanog pristupa biračkom materijalu nakon izbora uključujući
i mogućnost ponovnog brojanja kompletnog izbornog materijala (glasačkih listića) iz svih džakova od
strane Republičke izborne komisije i sravnjivanje sa zapisnicima sa biračkih mesta, slikanje
zapisnika i izbornih listića, na zahtev bilo kog od predstavnika proglašenih izbornih listi u
razumnom roku i pre objavljivanja konačnih rezultata izbora;

– Mogućnost sravnjivanja verodostojnosti potpisa birača za izborne liste bez vremenskog
ograničenja;

– Mogućnost da svi građani preko interneta mogu da provere da li je zabeleženo da su glasili
ili ne, na način kako se proverava da li su upisani u birački spisak;

– Pozivanje i omogućavanje efikasnog i sveobuhvatnog nadzora izbornog procesa od strane
domaćih i stranih posmatrača;

– Formiranje Nadzornog odbora Narodne skupštine Republike Srbije u skladu sa Zakonom o
izboru narodnih poslanika.
6. IZBORI NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA
– Efektivna kontrola izbornog procesa na Kosovu i Metohiji

Predstavnici opozicionih saveza, stranaka i pokreta saglasili su se da
deluju ujedinjeno i sinhronizovano u obezbeđivanju svih navedenih uslova, kao i da o
svojim aktivnostima redovno upoznaju domaću i međunarodnu javnost.
Sve druge aktivnosti u ostvarivanju ovih uslova realizovaće se ujedinjeno i
sinhronizovano, uključujući i predloge za izmenu izbornog zakonodavastva i druge
parlamentarne i vanparlamentarne demokratske inicijative.

U Beogradu, 14. decembar 2018.g.

 

Izvor Danas, 14. decembar 2018.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u