Srednjoškolci od ove godine uče o vojsci i odbrani zemlje

Uvođenje ovih sadržaja u škole iniciralo je Ministarstvo odbrane

Učenici srednjih škola će od ove godine imati i predavanja o odbrani.

Uloga Vojske Srbije u sistemu odbrane, vojna obaveza, oblici neoružanog otpora i civilna zaštita, neke su od tema o kojima će đaci završnih razreda učiti tokom drugog polugodišta, piše Danas.

Uvođenje ovih sadržaja u škole iniciralo je Ministarstvo odbrane, navodeći da „odredbe Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi srednjoškolce definišu kao kategoriju građana koji treba da steknu znanja i veštine za potrebe odbrane zemlje u uslovima vanrednog i ratnog stanja“.

„Ova inicijativa ima za cilj da se stvore uslovi da učenici završnih razreda srednjih škola steknu osnovna znanja o sistemu odbrane, da se upoznaju sa svojim pravima i obavezama, kao i da razviju svest o potrebi odbrane zemlje i značaju negovanja patriotskih osećanja“, navodi se u dopisu koji je Ministarstvo prosvete uputilo školama. Neće biti uveden novi predmet, već će se o ovome govoriti na časovima odeljenskog starešine. Na četiri časa biće obrađeno 11 tema o kojima će govoriti razredni starešina ili gosti iz Ministarstva odbrane. Nije predviđena praktična obuka.

Vladimir Cvetković, profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu, pozdravlja ovo kao „prvi korak u uvođenju bezbednosne kulture u obrazovni sistem“, za šta se taj fakultet godinama zalaže. On za Danas navodi da se u Evropi dešava suprotan proces od onog krajem devedesetih, kada je došlo do ukidanja obaveznog služenja vojnog roka i formiranja profesionalne vojske u velikom broju zemalja EU. Podseća da je obavezno služenje vojnog roka vraćeno u Danskoj i Švedskoj, a da su to najavile Nemačka i Francuska.

Na pitanje da li bi, ako se ovo može smatrati prvim korakom u uvođenju bezbednosne kulture, bilo primerenije da đaci uče o zaštiti od elementarnih nepogoda ili droge, umesto da se govori o taktičko-tehničkim zborovima i promoviše vojska, Cvetković odogovara da u našem sistemu još nemamo jasno utvrđene nadležnosti, pa Civilna zaštita spada u nadležnost i Ministarstva odbrane i MUP-a i lokalne samouprave. „U takvim okolnostima, kada ne postoje sistemska rešenja, logično je da svako ministarstvo vuče na svoju stranu i gura svoje teme. Samo koordinacijom ministarstava i stručne javnosti ovo pitanje može da se reši kvalitetno“, smatra Cvetković.

Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da je pozitivno da se „održi nekoliko časova o vojnoj tematici i da đaci posete neku jedinicu“. „Ne radi se o pokušaju uvođenja predmeta o odbrani kakav je nekada postojao, već o informativnim predavanjima. Odbrana zemlje je tema koja je u školstvu u najrazvijenijim demokratskim državama i niko to tamo ne vidi kao pokušaj militarizacije. U školama se tamo aktivno radi na propagandi profesionalne službe. Na primer, u SAD u svim školama su angažovani podoficiri zaduženi za vrbovanje kandidata za vojnu službu. U Srbiji smo ostali u raskoraku između činjenice da imamo profesionalnu vojsku i potpunog zanemarivanja potrebe da se obezbedi mehanizam za motivisanje kandidata. Jedna od tih aktivnosti je prisustvo vojske u školama“, kaže Radić.

 

Izvor Danas/B92, 15. januar 2019.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u