SDA pokreće inicijativu za ukidanje imena R. Srpske

SDA će pokrenuti proceduru za „usklađivanje naziva Republike Srpske sa Ustavom Bosne i Hercegovine“

Stranka demokratske akcije saopštila je da će preko svojih predstavnika u institucijama BiH pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva Republike Srpske.

„Dugogodišnja praksa institucija vlasti entiteta RS je pokazala da je dosadašnji naziv entiteta RS intenzivno i efikasno korišćen u svrhu diskriminacije i isključivanja druga dva konstitutivna naroda – Bošnjaka i Hrvata. Vezivanje imena bilo čega u multietničnoj zajednici kakva je BiH za samo jedan narod, po principu etničke privilegovanosti, protivno je Ustavu Bosne i Hercegovine i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koja je nadređena Ustavu BiH“, tvrde u ovoj stranci.

Kako dodaju u SDA, po Ustavu Bosne i Hercegovine, sva tri konstitutivna naroda su ravnopravna na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući oba entiteta i Brčko Disktrikt.

„To je potvrđeno i odlukom Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda U5/98, kojom je entitetima naloženo da u svojim ustavnopravnim sistemima osiguraju punu ravnopravnost svim konstitutivnim narodima. Entitet RS postoji po Ustavu BiH kao multietnički entitet, u kojem svi narodi moraju imati jednaka prava, što znači da ne može samo jedan narod biti zastupljen niti u nazivu, a drugi isključeni“, dodaje se u saopštenju SDA.

Zaključuje se da će stoga ova stranka pokrenuti proceduru za „usklađivanje naziva Republike Srpske sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a na temelju važeće odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda“.

 

Izvor nezavisne.com/sveosrpskoj.com, 23. januar 2019.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u