I pevanje himne na časovima odbrane

Učenici četvrtih razreda srednjih škola na četiri časa odeljenskog starešine naučiće osnovne stvari o vojsci a moći će i da posete kasarne

U drugom polugodištu ove školske godine, posle pauze od 27 godina, u srednjim školama će se održati časovi na kojima će đaci učiti osnovne teme vezane za odbranu zemlje. Nekada je to bio predmet Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita, za koji je bio opšteprihvaćen naziv odbrana. Bio je to obavezni predmet, a sada će to biti praktično fakultativna nastava, prilagođena današnjem vremenu.

Za sada nema zvaničnog naziva predmeta, osim onoga koji se odnosi na dokument kojim je Ministarstvo odbrane predložilo njegovo uvođenje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – „Inicijativa za uvođenje sadržaja obuke u školski sistem Republike Srbije, kako bi učenici osnovnih i srednjih škola sticali osnovna znanja o sistemu odbrane”.

Ova predavanja, nakon kojih neće biti ocenjivanja, slušaće učenici četvrtih razreda srednjih škola, i to na, za tu namenu, izdvojena četiri časa odeljenskog starešine. Ukupan broj časova se, dakle, neće povećavati, niti će se đaci završnih razreda dodatno opterećivati u periodu kada se pripremaju za maturu i polaganje prijemnih ispita na fakultetima.

Nastava će se izvoditi na osnovu materijala i prezentacija Ministarstva odbrane, koji su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja usaglašeni sa obrazovnim standardima. Osnovni izvođači nastave biće razredne starešine, uz stručnu pomoć i podršku predstavnika Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i organizacije rezervnih vojnih starešina.

Ova inicijativa nije pokrenuta naprečac, već je rezultat promena i analiza u Ministarstvu odbrane, gde je nedavno formiran Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane. Tada je u Upravi za obaveze odbrane osnovano Odeljenje za obučavanje građana, na čijem je čelu kapetan bojnog broda Milan Konjikovac, koji sa saradnicima radi na uvođenju tema iz oblasti odbrane u škole.

Zbog suspenzije obaveze služenja vojnog roka 2011. godine i višedecenijskog zanemarivanja obučavanja stanovništva za potrebe civilne odbrane, evidentno je da veliki deo stanovništva, a posebno mlađe generacije, nije dovoljno upoznat sa pravilnim ponašanjem i postupanjem u uslovima narušavanja bezbednosti, konstatuje kapetan bojnog broda Konjikovac.

Iz materijala pripremljenog za predavanja

— Punoletni učenici su ključna starosna grupacija građana koja stasava za ispunjavanje prvih obaveza prema sistemu odbrane, kao što su uvođenje u vojnu evidenciju, dobrovoljno služenje vojnog roka i izvršavanje obaveze u rezervnom sastavu. Istovremeno, oni su i populacija koja ostvaruje određena prava, poput sticanja visokog obrazovanja na Vojnoj akademiji ili Medicinskom fakultetu VMA ili zasnivanja radnog odnosa u svojstvu profesionalnog pripadnika VS – objašnjava Konjikovac.

Na ovim časovima obrađivaće se osnovne teme, kao što su „Mesto, uloga i zadaci VS u sistemu bezbednosti Republike Srbije”, „Vojna obaveza u Republici Srbiji” i „Radna i materijalna obaveza u Republici Srbiji”. U planu su još neke teme, a izvesno je da će se one nakon analiza dodatno prilagođavati. Štaviše, već od naredne školske godine nastavnici će imati na raspolaganju priručnik „Osnovi sistema odbrane Republike Srbije”.

— Osim usvajanja elementarnih znanja o odbrani zemlje, dogovoreno je da se i kroz upoznavanje sa osnovnim obeležjima državnosti, učenicima približi identifikacija sa svojom zemljom. U tom kontekstu, uvažavajući dobru praksu mnogih zemalja u svetu, učenicima će biti omogućeno da na jednom od časova učestvuju u izvođenju državne himne „Bože pravde” – ističe Konjikovac.

Iz materijala pripremljenog za predavanja

Mnogim đacima će, svakako, posebno zanimljiv susret sa vojskom. Predviđeno je da se đacima, uz pratnju nastavnika, omogući odlazak na taktičko-tehničke zborove u kasarnama, koje VS praktikuje kroz taktičko-tehničke zborove i manifestacije „Otvoreni dan”.

U mnogim većim mestima danas nema kasarni, ali su u Ministarstvu odbrane i VS spremni da pomognu u organizaciji i realizaciji ove aktivnosti.

— Stvaranje sigurnog i zaštićenog društva ne zavisi isključivo od državnih organa i vojnih struktura, već od porodice, škole, organizacija i udruženja u kojima pojedinac provodi najviše vremena, odnosno zavisi od interakcije svih subjekata sistema odbrane. U cilju stvaranja sigurnog društva, potrebno je, u prihvatljivoj meri, približiti bezbednost i odbranu svakom pojedincu – kaže Konjikovac, ističući da je dosadašnje interesovanje škola za ovu inicijativu veoma ohrabrujuće.

ČASOVI ODBRANE I U DRŽAVAMA NATO-a
Na uvođenje nastave iz oblasti odbrane ne treba gledati kao na relikt prošlosti. Naprotiv, jačanje civilne odbrane, u šta spada i nastava u školama, trend je u mnogim državama. Kad je reč o susednim zemljama, članicama EU i NATO, Bugarska ima takvu nastavu u srednjim školama i dobrovoljnu specijalističku obuku na fakultetima.

U mađarskim srednjim školama postoji izborni predmet „Osnove vojske”, a učenici koji pohađaju ovu nastavu, ako žele, tokom leta mogu boraviti u kampovima koje organizuje armija ove države.

 

Izvor Politika, 07. februar 2019.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u