Osnovano udruženje Narodna sloga

Na Osnivačkoj skupštini udruženja „Narodna sloga“ jednoglasno su izabrani organi udruženja – Upravni, Izvršni i Nadzorni odbor

Osnivačka skupština udruženja „Narodna sloga“ održana je u Beogradu 26. februara na dan Sv. Simeona Mirotočivog.

Udruženje je, kako je saopšteno, osnovano sa ciljem da promoviše razvoj demokratije u Srbiji po najvišim evropskim i svetskim standardima. Okuplja lica koja su spremna da svojom energijom, stručnošću i kompetencijama aktivno učestvuju u procesu sveukupnog razvoja društva.

U tom smislu, Osnivačka skupština udruženja je usvojila tri ključna dokumenta kojima se, sa jedne strane, uređuje način funkcionisanja udruženja, a sa druge, identifikuju različiti problemi u razvoju društva i nude konkretna rešenja za njihovo prevazilaženje. To su Statut udruženja, Programska platforma i Etički kodeks. Sva tri dokumenta, u sadržajnom smislu, predstavljaju novinu na političkoj sceni Srbije.

Na Osnivačkoj skupštini Udruženja „Narodna sloga“ jednoglasno su izabrani organi udruženja – Upravni, Izvršni i Nadzorni odbor. Za prvog predsednika Upravnog odbora izabran je Miodrag Vukmirović. Za predsednika Izvršnog odbora izabran je Boro Antelj, a za predsednika Nadzornog odbora Nenad Stojanović.

Posebnu vrednost navedenih dokumenata predstavljaju i ponuđena moguća rešenja u oblasti zakonske regulative, a koja imaju za cilj afirmaciju proklamovanih vrednosti koje se odnose na borbu protiv siromaštva, na borbu protiv korupcije, kriminala i nemorala, na stvaranje optimalnih uslova za ekonomski napredak, na unapređenje obrazovnog i zdravstvenog sistema, na afirmaciju porodice kao osnovne društvene ćelije, na zaštitu žena i dece, na zaštitu lica sa posebnim potrebama, na zaštitu invalida i socijalno ugroženih kategorija stanovnika, na decentralizaciju i ravnomeran regionalni razvoj, kao i na zaštitu životne sredine.

Ključni dokument koji garantuje da će se aktivnosti udruženja utvrđene Programskom platformom i drugim dokumentima, odvijati uz strogu primenu najviših moralnih normi i načela, jeste Etički kodeks. Ovaj jedinstveni opšti akt udruženja, kojim se definišu najviši standardi ponašanja i ophođenja članova, kako u okviru udruženja, tako i u odnosu prema političkim partnerima i političkim protivnicima i neistomišljenicima, u prvi plan stavlja moralni kredibilitet nosilaca funkcija u udruženju. To svakako predstavlja potreban uslov za izgradnju lične odgovornosti svakog člana, a u isto vreme predstavlja svojevrstan filter za uključivanje novih članova u njegov rad. Zahvaljujući Etičkom kodeksu udruženje će postati prepoznatljivo među drugim političkim akterima kao kredibilan politički subjekt.

Ono što udruženje izdvaja od drugih udruženja, koja imaju slične ciljeve, jesu vrednosti koje udruženje zastupa, brani i promoviše. To su: ljudski faktor kao neiscrpan izvor ideja, koji ujedno podrazumeva spremnost, stručnost i sposobnost da se prihvaćene ideje i oživotvore, to su nove ideje koje do sada nisu ponuđene na prostoru javnog delovanja u političkom životu zemlje, to je timski rad koji podrazumeva da ne postoji liderstvo kao samostalna i isključiva pokretačka snaga, to je lična odgovornost podignuta na nivo svesnog prihvatanja posledica za svaku javno izgovorenu reč, za svaki učinjeni gest i za svako delovanje u zastupanju interesa udruženja i njegovih članova, i na kraju, to je zajednička vizija društva, društva koje članovi udruženja žele da grade – društva bez diskriminacije, društva koje je demokratsko, uređeno i napredno.

 

Izvor IN4S, 28. februar 2019.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u