Dekan Filozofskog fakulteta odgovorio na pismo podrške profesorki Miri Radojević

Prenosimo u originalnom izdanju otvoreno obraćanje dekana Filozofskog fakulteta povodom pisma podrške profesorki Miri Radojević

OTVORENO OBRAĆANjE POTPISNICIMA PODRŠKE MIRI RADOJEVIĆ, NASTAVNICIMA I SARADNICIMA

— Instituta za noviju istoriju Srbije;
— Instituta za savremenu istoriju;
— Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore;
— Instituta za političke studije;
— Balkanološkog instituta SANU;
— Instituta za evropske studije;
— Instituta za srpsku kulturu;
— Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;
— Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu;
— Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu;
— Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici;
— Filozofskog fakulteta u Banja Luci;
— Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu;
— Filozofskog fakulteta u Nišu;
— Fakulteta za pravne i poslovne studije;
— Pedagoškog fakulteta u Somboru;
— Matice srpske;
— Arhiva Jugoslavije;
— Vojne akademije;
— Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i
— ostalim potpisnicima.

Povodom vaše podrške (ma šta to značilo) prof. dr Miri Radojević želim da skrenem vašu pažnju na sledeće:

– prof. dr Mira Radojević je pravovremeno podnela svu potrebnu dokumentaciju za izbor u više zvanje;
– komisija za pripremu izveštaja o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika je pravovremeno napisala pozitivan izveštaj i izveštaj je stavljen na uvid javnosti;
– upućivanje primedbi na izveštaj komisije za izbor kandidata je legitimno pravo regulisano članom 14 Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu i članom 143 Statuta Filozofskog fakulteta.

Korišćenje tog prava je deo regularne procedure i ne može se tumačiti kao ometanje izbora i diskreditacija kandidata, pisca i potpisnika referata.

Izborni postupak nastavnika na Filozofskom fakultetu isključivo se odvija u izbornim telima Fakulteta, a konačnu odluku o utvrđivanju predloga za izbor donosi Izborno veće Filozofskog fakulteta. Niko drugi.

S obzirom na to, pismo podrške predstavlja pritisak na članove Izbornog veća Filozofskog fakulteta i ukazuje na potpuno nerazumevanje ili svesno ignorisanje, pravnim aktima Univerziteta i Fakulteta regulisane, izborne procedure.

Takođe, s obzirom na neprikosnovenu autonomiju fakulteta i činjenicu da je izborni postupak još uvek u toku ta podrška je izvan granica elementarnog akademskog i etičkog ponašanja.

U Beogradu, 15.04.2019.

Dekan
Prof. dr Miomir Despotović

 

Izvor Novi Standard, 15. april 2019.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u