Urednik medija koji je, između ostalog, uradio intervju s Donaldom Trampom a da ovaj o tome pojma nije imao, reče otprilike kako su referendumi ne najdemokratskije sredstvo za odlučivanje sudbine jednog naroda, nego nepotrebna, nepoželjna i suštinski štetna glupost, jer je pitanje da li su građani dovoljno obavešteni o stvarima o kojima odlučuju. „Ne idete kod lekara i kažete mu operišite me tim i tim aparatom“, reče on i dodade da su referendumi u redu „u Švajcarskoj kada se odlučuje o kravama“. Čovek kojem ne samo da Tramp daje intervju, pa posle „laže“ kako nije, nego povremeno savetuje i „Džej Pi Morgan“, ima još briljantniju ideju – „da svako ko bi bio za Kosovo na referendumu mora da plati neki novac“, jer bi nas „zaustavljanje integracija koštalo“.

Dve opasne stvari proizlaze iz Lalićevih „misli“. Prva je da je narod nedovoljno obrazovan da bi mogao da odlučuje na demokratskom referendumu, nego odlučivanje treba prepustiti odabranim ljudima. Odabranim, a ne izabranim, jer ako narod nije dovoljno pametan da glasanjem odgovori na samo jedno pitanje, što referendum podrazumeva, kako može pametno birati na izborima, gde se razmatra čitav niz tema od značaja za državu. I demokratski izbori su, dakle, isključeni. Druga je da bi pravo glasa, pravo na mišljenje koje može biti uvaženo, po Laliću trebalo da imaju samo oni koji raspolažu novcem da to plate. To se, Laliću, zove plutokratija i ni to ne garantuje „obaveštenost“, jer materijalno bogatstvo nije nikakav parametar za inteligenciju. Ovaj Lalićev stav o referendumu nadilazi čak i fašizam i nacizam, jer je i sam Hitler na početku svoje vladavine održao čitav niz referenduma. Pre je u skladu s ideologijom „Džej Pi Morgana“ i bratije.