Pismo podrške D. Tanaskoviću i P. Piperu

U univerzitetskoj zajednici nema nikoga ko bi mogao sa ozbiljnošću obrazložiti stav da profesori Tanasković i Piper ne treba da postanu emeritusi

Istinski zabrinuti zbog raznih pojava koje ugrožavaju sistem srpskog visokog školstva i njegove najviše naučno-pedagoške kvalitete, obraćamo se svim dekanima, profesorima, članovima izbornih veća i drugih upravnih tela pojedinih fakulteta, ali i rektorima, kao i svim odgovornim članovima naučne i univerzitetske zajednice.

To činimo sa namerom da ukažemo na jedan ozbiljan problem i na neophodnost da se takve i slične poteškoće ubuduće ne pojavljuju ili uspešnije rešavaju. Reč je o tome da nekim izuzetnim, mnogostruko potvrđenim znalcima, kao što su redovni profesori dr Darko Tanasković (član ANURS) i dr Predrag Piper (član SANU), nije produžen angažman na matičnom fakultetu i nije im odobren status profesora emeritusa.

Sve to je izostalo uprkos činjenici da su matične katedre dale pozitivno mišljenje i želele da zadrže takve znalce za koje adekvatnih zamena naprosto nema. Uz to, mogućnost za ovaj izbor je izostala ne na osnovu negativnih odluka Izbornog veća Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nego na osnovu proceduralnih, tehničkih poteškoća u uspostavljanju kvoruma neophodnog za održavanje sednica Izbornog veća fakulteta.

Drugim rečima, u univerzitetskoj zajednici nema nikoga ko bi mogao sa elementarnom ozbiljnošću obrazložiti stav da profesori Tanasković i Piper ne treba da postanu emeritusi, ali je u predviđenom roku izostao neophodni kvorum za održavanje sednice Izbornog veća koja bi trebalo da donese tu, jedino razumnu i opravdanu odluku o predlaganju za izbor dvojice uglednih nastavnika i naučnika u zvanje emeritusa. Zbog nemogućnosti uspostavljanja kvoruma svaka pravno valjana odluka Izbornog veća je izostala, a stav matičnih katedara, koji ukazuje na naučnu i pedagošku neophodnost daljeg angažovanja ovih profesora, prosto je nestao u tami koja prati organizovanje izborne procedure. Nemogućnost uspostavljanja kvoruma tako je postala jača od svih suštinskih stručnih, naučnih i pedagoških procena.

Ima li u ovoj igri skrivalici ipak nekih dobitnika? Nažalost, ima ih: to su oni malobrojni, ali za izbornu proceduru i ukupan broj glasova ipak relevantni pojedinci, koji su lično zainteresovani za to da upravo profesori najviših naučno-pedagoških kompetencija budu uklonjeni sa fakulteta. U psihološku motivaciju takvih ljudi ne treba se previše udubljivati, ali da je ona nečasna, to je van svake sumnje. Ko je u ovakvoj igri skrivalici glavni gubitnik?

Treba pre svega konstatovati da sami profesori Tanasković i Piper i nisu neki gubitnici jer će prestankom angažmana na fakultetu oni samo imati više vremena za svoj naučni rad. Očigledno je, međutim, da su glavni gubitnici pre svega studenti koji neće imati prilike da čuju profesore Tanaskovića i Pipera i da sarađuju sa njima. Isto tako su gubitnici matične studijske grupe, ceo Filološki fakultet, pa i Beogradski univerzitet: nije teško sagledati jednostavnu činjenicu da studij orijentalistike sa prof. dr Darkom Tanaskovićem i bez njega, te studij slavistike sa prof. dr Predragom Piperom i bez njega jednostavno nisu ni približno iste naučno-pedagoške kategorije.

Kada se mirno i objektivno odmere dobici i gubici od ovakvih proceduralnih slabosti i propusta, savršeno je jasno koja strana preteže i šta bi valjalo u ovakvim situacijama činiti! U slučaju proceduralnih propusta pri izboru za emerituse prof. Tanaskovića i prof. Pipera možda se još ponešto može ispraviti, a na to bi ipak obavezivao pozitivni stav matičnih katedara. Međutim, ključni razlog za ovo obraćanje i ovaj predlog za razmišljanje sadržan je, pre svega, u potrebi da se upozori na ozbiljnu i akutnu opasnost koja ugrožava najviše vrednosti srpskog visokoškolskog sistema: moramo se pitati šta smo učinili da sa spiska saučesnika u činu urušavanja toga sistema uklonimo nedovoljnu organizovanost, indolentnost, pa i opstrukciju onih koji o tome mogu i moraju da odlučuju? Dok god nešto pozitivno može da se učini, ne treba prestajati sa takvim nastojanjima!

Potpisnici otvorenog pisma:

dr Zoran Avramović
Akademik Ljubiša Adamović
Aleksandar Aleksić, predsednik Saveta Fakulteta za diplomatiju, bezbednost i medije (FDBM)
Bojana Andrić, dramaturg
dr Čedomir Antić
Dragomir Antonić, etnolog
dr Nebojša Arsenijević
dr Blagoje Babić
Vladislav Bajac, književnik
Blagoje Baković, književnik
Milijana Baletić, novinar
dr Milorad Beatović
dr Dušan M. Berić
Akademik Matija Bećković
dr Danijela Bjelja
dr Ratko Božović
Bojana Borić Brešković, v.d. direktor Narodnog muzeja u Beogradu
dr Stevan Vasiljev
Čedomir Vasić, slikar
Branko Velov, pravnik
Mirjana Vuisić
dr Slobodan Vladušić
dr Vladimir Vugdelić
dr Bogdan Vukosavljević
Svetlana Gavrilović
Slobodan Gavrilović, sociolog i književnik
Aleksandar Gatalica, književnik
dr Radoslav Gaćinović
Zoran Gutović, izdavač
dr Lazar Davidović
Akademik Milovan Danojlić
dr David Dašić
Stanko Debeljaković, predsednik Centra za međunarodne odnose i kulturnu saradnju FDBM
Akademik Ljubodrag Dimić
Predrag Dragović, slikar
Dragan Dragojlović, književnik
dr Jovan B. Dušanić
Ljubiša Đidić, književnik
Akademik Gojko Đogo
dr Nenad Đorđević
Akademik Vojko Đukić
dr Srećko Đukić
Jagoš Đuretić, izdavač
dr Rajko Đurić
Dr Miša Đurković
Prof. dr Aleksandar Đurović
Prof. dr Zoran Živković, književnik
Božidar Zečević, član Evropske filmske akademije
dr Miodrag Ivanović
Srba Ignjatović, književnik
Profesor Eduard Ile
dr Branimir Inić
dr Slobodan Janković, politikolog
dr Vladimir Jakovljević
Miloš Jevtić, publicista
dr Zoran M. Jovanović
dr Miloš Jovanović
Nataša Kankaraš, profesor
Akademik Vladimir Kanjuh
dr Snežana Kanjuh
dr Nila Kapor
dr Nenad Kecmanović
dr Miloš Ković
Akademik Miloš Kojić
dr Miroljub Kojović
dr Dragan Koković
dr Branko Krga
Akademik Vasilije Krestić
dr Anđelka Lazarević
Branislav Lazić, Muzej knjige
Viktor Lazić, Muzej knjige
Gorica Lazić, Muzej knjige
dr Budimir Lazović
dr Milica Lazović
Dragan Lakićević, književnik
dr Đorđe Lopičić
dr Jelena Lopičić Jančić
Rajko Maksimović, kompozitor
Milena Maksimović
Aleksandar Marinković, inženjer
Biljana Marinković
Miodrag Marinković
Nataša Marković, novinar i izdavač
Profesor Branko Matić
Vera Milanković, kompozitor
dr Goran Milašinović
dr Melita Milin, naučni savetnik
dr Sofija Miloradović
dr Zoran Milošević
dr Todor Mirković
Momčilo Mitrović, izdavač
dr Nadežda Mosusova
dr Gordana Mrdak
Ivan Mrkić, diplomata
dr Branko Nadoveza
dr Petar Nastasić
Ivan Negrišorac, književnik
dr Časlav Hadži Nikolić
Akademik Rajko Petrov Nogo
dr Negoslav Ostojić
Prof. dr Milivoje Pavlović
dr Petar Pijanović
dr Dejan Popović
Dr Ivana Popović, naučni savetnik
dr Budimir Potočan
dr Kostadin Pušara
Selimir Radulović, književnik
dr Marijana Rašković
dr Katarina Rašulić
dr Slobodan Reljić
Akademik Slobodan Remetić
dr Elizabeta Ristanović
Ljubivoje Ršumović, književnik
dr Andreja Savić
dr Željko Simić
Dušan Spasojević, diplomata
dr Milan Stanulović
Ranko Stojilović, novinar
dr Sreto Tanasić
Goran Tasić, dipl. inž.
mr Jelena Tasić
Milan Tasić, izdavač
Miomir A. Todorović, inženjer
Nemanja M. Todorović
dr Katarina Tomašević, naučni savetnik
Novo Tomić, novinar
Bogdan Trifunović
dr Jovica Trkulja
Akademik Živorad Čeković
Žarko Čigoja, izdavač
dr Ljiljana Čolić
dr Radan Džodić
Akademik Branislav Šoškić
dr Čedomir Štrbac
Biljana Šujica-Marinković, pravnik
dr Aleksandar Veisner

 

Izvor Fakti, 11. jun 2019.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u