Da li se sistemski diskriminišu patriotski intelektualci? (D. Tanasković, M. Lompar, D. Simeunović, D. Radenović)

Video
Pratite nas na YouTube-u