M. Vukašinović: Tito za života smislio razbijanje Jugoslavije

Rukovodstvo SFRJ i Tito su radili sve što je u njihovoj moći na štetu srpskog naroda, kako bi sa velikim silama razbili državu

Godine 1971. na tajnom sastanku najviših predstavnika SAD, Nemačke i Vatikana usvojen je sporazum o razbijanju SFRJ u 11 tačaka. Kontraobaveštajna služba o ovom dogovoru odmah je obavestila tadašnji jugoslovenski državni vrh i predsednika Tita, ali tim povodom ništa nije urađeno – rekao je novinar i publicista Milorad Vukašinović večeras na tribini „Enigma jugoslovenske krize“u Kulturnom centru Novog Sada.

– Često se čuje da je jugoslovenska kriza započela 90-ih godina uporedo sa formalnim raspadom Jugoslavije, što je netačno, jer kriza je započela nekoliko decenija ranije – naglasio je Vukašinović.

On je objasnio da je prva enigma, koja se odnosi na jugo-krizu, bila vezana za ulogu saveznika koji su na osnovama oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1918. godine podržali stvaranje Jugoslavije. Te velike sile su 60-ih i 70-ih godina 20. veka zajedno sa silama koje su bile protiv stvaranja Jugoslavije počele zdušno da rade na njenom razbijanju.

O tome da su Amerikanci imali u najvišim vrhovima jugo-vlasti informatore, svedoči i podatak da je u svom izveštaju Džon Kembel 1967. godine precizno opisao stanje u tadašnjoj Jugoslaviji: Jugoslovena nema, a nacionalistička ideologija uključena je u sam vrh KPJ. Vrlo brzo posle Kembelovog izveštaja, početkom 70-ih godina, drastično se menjaju međunarodne političke okolnosti – zapadne sile na čelu sa SAD donose odluku o strateškom zaokretu prema SSSR-u i uključenju Kine u tzv. svetski privredni sistem, što je doprinelo izolaciji SSSR-a i njegovom ekonomskom slabljenju. To je promenilo i poziciju Jugoslavije.

Umesto da reaguju po saznanju o tajnom sastanku SAD, Nemačke i Vatikana 1971. godine, da koriguju unutrašnju i spoljnu politiku, Tito i njegovi najbliži saradnici ne samo da organizuju MASPOK u Hrvatskoj nego pripremaju razbijanje Jugoslavije i stvaraju pretpostavke za nastanak Ustava iz 1974. godine.

O tome se, naveo je Vukašinović, dugo ćutalo i malo znalo sve do objave knjige Kako su Srbi izgubili vek. Tragična sudbina Srba u zajedničkoj državi (2016) nekadašnjeg predsednika Predsedništva SFRJ Borisava Jovića.

Knjiga sadrži i transkripte tajno snimljenih razgovora Tita i hrvatskog obaveštajca i nacionaliste proustaške orijentacije Steve Krajačića. U njihovom razgovoru sve je nedvosmisleno: Tito se izjašnjava kao Hrvat i govori Krajačiću da mu je želja da se posle njegove smrti Hrvatska osamostali sa srpskim teritorijama. U tom razgovoru oni svode Srbiju na Beogradski pašaluk.

DVE VRSTE VLADARA
Osvrnuvši se na karakter prve i druge Jugoslavije i njenih vladalaca, predavač je naglasio da tu postoje ogromne razlike.

– Oni koji su vladali prvom Jugoslavijom, a mislim na dinastiju Karađorđević, a posle ubistva kralja Aleksandra na Stojadinovića i kneza Pavla, čak i u najtežim okolnostima nastojali su da zaštite integritet i teritorijalni suverenitet Jugoslavije. Nasuprot njima, odnos rukovodstva druge Jugoslavije i Tita bio je suprotan: radili su sve što je u njihovoj moći na štetu srpskog naroda kako bi iznutra, zajedno sa velikim silama, razbili državu – naveo je Vukašinović.

 

Naslovna fotografija: Pres služba KCNS

 

Izvor Večernje novosti, 24. jul 2019.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u