Dušan Kovačev: Zastava Vojvodine – podvala za 21. vek

Vojvođanski autonomaši duže od decenije ubeđuju javnost kako Vojvodina ima zastavu. Ovo je istina o tom obeležju koje nije zastava

Pokrajinska vlada je istakla dve različite „zastave Vojvodine“ pored zastave R. Srbije. Predsednik nekadašnje Radne grupe za izradu radnog teksta Statuta APV iz 2014. godine tvrdi da je to rezultat kompromisa i res iudicata. Obeležje ilegalne evropske regije u Vojvodini je veksiloid, izrađen anonimno, kopiranjem tuđeg simbola, neozbiljno predložen, suprotan domaćim propisima i pravilima veksilologije i heraldike.

CENTRALNI SIMBOL JE LETONSKOG POREKLA
LSV se od početka ugledala na malo poznate tuđe simbole. O tome svedoči nezvanični predlog LSV za „zastavu Vojvodine“ iz 1990. godine upadljivo nalik na zastavu Sv. Vinsenta i Grenadina (ostrva na Zapadnim Antilima). LSV to već dve decenije koristi kao partijsku zastavu.

Izvornik centralnog motiva autonomaškog veksiloida iz 2004. godine je opštoj javnosti vidljiv na vrhu letonskog (latvijskog) Spomenika slobode u Rigi (delo Karlisa Zale i Ernesta Štalnberga). Na vrhu spomenika je apoteoza slobode koja uznosi tri zlatna pentagrama – simbole jedinstva oblasti koje čine nezavisnu R. Letoniju: Vidzeme, Lagatale i Kurzeme. Taj simbol državnog jedinstva i nezavisnosti (podv. aut.) je u Letoniji poznat pod nazivom „tri zvezde“ i potiče sa najvišeg nacionalnog odlikovanja: Ordena tri zvezde, ustanovljenog 1924. godine. Upotrebljen je na centru ordenske zvezde i krsta, likovnim kombinovanjem istuala i muleta. Dizajn ordena je autorski rad skulptora Gustavsa Škiltersa (Gustavs Šķilters/1874-1954/).

NEOZBILjNOST PREDLOGA
Autonomaški veksiloid je sporan od 2004. godine kada ga je usvojila Skupština APV na predlog LSV. U ime predlagača, predsednik LSV Nenad Čanak je tada obrazložio „smisao“ centralnog motiva: „Tri žute (sic) zvezdice (sic) postavljene u krugu na centru plavog šireg polja predstavljaju jednostavno tri istorijske i današnje regije u Vojvodini: Srem, Banat i Bačku, s čime se pocrtava (sic), to je bila ideja predlagača, ne samo težnja za decentralizacijom unutar Srbije, nego i unutar same Vojvodine, kao i za evropskim tradicijama na osnovu kojih se i došlo do ovog rešenja zastave“. Međutim, „zvezdice“ su zvezde. „Žuta boja“ u veksilologiji i heraldici ne postoji. Nema simbola kojim su Srem, Banat i Bačka predstavljani muletom.

Jedanaest godina pošto je predlogom veksiloida zgaženo prvo osnovno pravilo heraldike (originalnost), Čanak je pokušao da javno podeli odgovornost sa Borisom Tadićem, Gordanom Čomić, pa čak i Nenadom Maurićem koji je elektronski priredio predlog. Sve je podrugljivo „začinio“ na račun mentaliteta Sremaca.

ZBRKOM PROTIV PRAVA I PRAVILA
Autonomaški veksiloid je od početka proglašen „zastavom Vojvodine“, mimo Ustava R. Srbije, zakonskih propisa i Statuta APV (1991.). Povodom toga se od početka vodio postupak pred Ustavnim sudom. Novim Ustavom R. Srbije (2006.) u čl. 184. st. 4. izričito je propisano: „Autonomne pokrajine utvrđuju simbole pokrajine i način njihovog korišćenja“, a ne da APV preuzima simbol strane države, menja njegov smisao, te da krši načela i pravila semiotike. Korhecovim statutom (2009.) je u članu 9. bilo propisano: „AP Vojvodina ima simbole. Simboli autonomne pokrajine su zastava i grb.“ Međutim, Ustavni sud je ocenio da norma nije u skladu sa Ustavom usled nepostignute osnovne određenosti standarda i jasnoće pravne norme.

Važećim Pastorovim statutom (2014.) u čl. 9. st. 1 izričito je propisano: „AP Vojvodina utvrđuje svoje simbole (podv. aut.) i način njihovog korišćenja na osnovu Ustava“. Međutim, normom u čl. 9, st. 2, suprotno prethodnom stavu propisuje: „Zastava AP Vojvodine sastoji se od tri boje, crvene, plave i bele, položene (sic) vodoravno u srazmeri (sic) 1:8:1. U sredini plavog polja nalaze se poređane u krug (sic) tri zvezde žute boje (sic)“. Na ovaj način svodi dve boje na bordure, a „zastavu“ pretvara u obeležje istovetno veksiloidu ilegalne evropske regije. Sa 1. stavom je potpuno nekoherentan 3. stav člana 9 o „tri zvezde žute boje (sic)“ jer se tiče već primenjenog stranog (letonskog) izvornika na veksiloidu, kao i 4. stavu istog člana koji propisuje šta smatra „istorijskim grbovima Bačke, Banata i Srema“. Suprotstavljenošću stavova istog člana nisu propisani osnovni standardi određenosti već zbrka. Statut APV u čl. 9. propisuje čak dve „zastave“ i dva „grba“ za jednu Pokrajinu (kršeći drugo osnovno pravilo heraldike).

Te „druge“ simbole imenuje „tradicionalnim“, mada je grb Srpske Vojvodine upotrebljavan isključivo 1848. godine, a tradicija zahteva kontinuitet upotrebe. Usled nekonherentnosti i brojnih netačnosti, čl. 9 Statuta je nemoguće razjasniti upotrebom kriterijuma i merila mehaničke jurisprudencije.

Isticanje muleta na zastavi heraldička semiotika nedvosmisleno smatra izrazom jedinstva nezavisne vlasti. Konvalidiranjem veksiloida Pastorovim statutom i Pokrajinskom skupštinskom odlukom propisan je kontinuitet obeležja ilegalne evropske regije u Vojvodini a ne korišćenje pokrajinskih simbola. Propisivanje korišćenja autonomaškog veksiloida je protivljenje osnovnom ustavnom načelu jedinstva republike (čl. 8. Ustava Srbije). Normiranje autonomaškog veksiloida protivno cilju i svrsi prava, nije moguće opravdati ni najširom stvaralačkom jurisprudencijom.

EVRO-POMODARSTVO
Metapravni element propisa o veksiloidu je, sudeći prema obrazloženju predloga iz 2004. godine, bila želja za „evropskim“ obeležjem, a „evropsko“ je autonomašima EU. Vojvođanski autonomaši o EU znaju veoma malo, pa još uvek teško shvataju da zvezde na zastavi EU nisu „žute“, već zlatne. Ignorišu, osporavaju ili nipodaštavaju istorijske činjenice o simbolima srpske Vojvodine. Recepciju istorijskih simbola Vojvodine zovu falsifikatom, a upotrebu tuđih simbola na svom veksiloidu ne smatraju plagijatom.

LSV letonski simbol koristi kao svoj partijski znak godinama. Simbole R. Letonije su ligaši najpre pretvorili u partjski logo u bojama Sv. Vinsenta i Grenadina. Potom su ga u „žutoj boji“ prišili na zastavu Srbije rastegnuvši njeno plavo polje, pa ubedili neuku većinu u Skupštini APV da taj veksiloid proglase „zastavom Vojvodine, kako bi imali pod čime da defiluju ulicama. Na kraju su zvezde zaista pretvorili u „zvezdice“ i pozlatili ih da bi ih funkcioneri LSV koristili kao partijski nakit.

Proglašenje autonomaškog veksiloida za „zastavu Vojvodine“ autonomaški režim B. Pajtića nije sproveo sam, već tek 2016. godine uz pomoć novog, Vučićevog političkog režima u Pokrajini. Njihovi zajednički evroatlantski gospodari očekuju ustavnu reformu 2017. godine kojom bi se pod imenom naše Vojvodine legalizovala „evropska regija“. Radi toga se simboli Vojvodine degradiraju u korist autonomaškog veksiloida i krije saopštenje kojim se Srpsko heraldičko društvo 30. marta 2015. godine obratilo javnosti, informativnim agencijama, Vladi Republike Srbije i Skupštini APV povodom Predloga odluke o izgledu i korišćenju „oficijelnih i tradicionalnih simbola“ APV.

POZNAJTE ISTINU I ISTINA ĆE VAS OSLOBODITI
Svedočanstva o istorijskoj upotrebi srpske trobojke u Vojvodini su brojna i dokumentovana. Možda su je na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima 1848. godine razvili upravo Srbi Velikokikindskog dištrikta? Istorijski izvori ukazuju na tu mogućost: „Grupa od oko petsto Srba se, noseći barjak donesen iz Kikinde uputila u Karlovce da od mitropolita traži održavanje narodne skupštine“. Kikinda je u ono doba bila centar Velikokikindskog dištrikta, prve regionalne autonomije u istočnoj Evropi gde su Srbi 1774. godine oslobođeni od svake feudalne vezanosti, stekli samoupravna prava i političku autonomiju.

Istinu o srpskoj trobojci u Srpskoj Vojvodini zabeležio je Pavle Simić na slici „Srpska narodna skupština prvog maja 1848. godine“. Tvorci Srpske Vojvodine, koji su zabeleženi na tom monumentalnom likovnom delu, nisu bili evropski pomodari. Stav Srba Vojvodine o Evropi je pre vek i po javno zabeležio Đura Jakšić (pesme „Evropa“, „Evropi“ i „Straža“) koji je Srpsku Vojvodinu branio sabljom na bojnom polju. Ni tvorci SAP Vojvodine nisu želeli da Vojvodina bude posebna jedinica odvojena od Srbije.

O tome svedoče reči Jovana Veselinova Žarka, koji se vek kasnije za Vojvodinu takođe borio s puškom u ruci, i nakon ukidanja vojne uprave generala Ivana Rukavine postao njen politički gospodar. Pre pola veka dalekovido je upozoravao: „Svaku autonomašku tendenciju moramo da sprečimo politički“, „Najviše sam pisao za autonomiju, ali mislim da bi se mogla rasformirati kada ne bi bilo Kosmeta“. „Nismo mislili da se igramo jedinica da bi se one izdvajale, već zbog nekih posebnosti za vreme rata, da bi se neke stvari iživele“.

Što se tiče „tradicionalne“ zastave APV, načelno se slažem sa stavom Srpskog heraldičkog društva kojeg republički i pokrajinski politički režim krije. Da je objavljeno, javnost bi znala da su jedini nesporni istorijski simboli Vojvodine srpski simboli. Fensi paori ne podnose naš zavičaj jer njihovi gospodari preziru srpsku istoriju Vojvodine. Mrze naše istorijske pečate ustava i prava, zakone i štatute, koji hiljadu puta svedoče da je „evropska regija“ uljez.

 

Autor Dušan Kovačev

 

Izvor balkanskageopolitika.com, 23. jul 2019.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u