Advokat V. Bojić: Deset pitanja za predsednika i premijera Crne Gore

Ističem da je titostičko nasljeđe zloćudne naravi, što se teško liječi, posebno u Crnoj Gori. Zato ljubazno tražim javne, pravne, jasne odgovore

„Poštovani,

Zbog sveopšteg pomirenja kanonskog pravoslavnog stanovništva i svetinja u Crnoj Gori, radi prevaziležanja podjela, jer naša crkva ne poznaje naciju, državljanstvo ni rezidentstvo, već sveto i jedinstveno kanonskim normama propisano ustrojstvo i želju da svako onaj sa vjerom u Boga, bilo koje vjere on bio, po sopstvenom izboru, uzme učešće u crkvenim bogosluženjima. Crkva, ne smije biti sredstvo i poluga, za bilo šta drugo, pogotovu ne, za tvorbu neke nove CPC.

U crkvama se nikada ne ispovijeda u simbolima vjere ni ruska, ni grčka, ni srpska, nego jedna Apostolska crkva. Pravoslavno biće nije nacionalno, takvog nema u vaseljeni. Nazivi svih crkava nisu uslovljeni i zadati po nacionalnom ili državnom atributu, već uslovljenošću tih starozavjetnih kanona, povjesnom i i spoljašnjem kodu zakonomjernosti, nikako crvenim bićem. Ističem da je titostičko nasljeđe zloćudne naravi, što se teško liječi, posebno u Crnoj Gori.

U pravcu razriješenja ovakve opasne situacije, nužno je dati javnosti vjerodostojne odgovore:

1. Zašto je Crna Gora sa Svetom stolicom 24. juna 2011. zaključila „temeljni ugovor“, a onda i zakonom 8. juna 2012. (međunarodni ugovor po čl. 9 Ustava ima pravnu snagu primata nad svim zakonima i pravnim poretkom Crne Gore, s neposrednom primjenom), a sa SPC/MCP – niste?

2. Zašto je Crna Gora svim trima konfesijama čiji su predstavnici ujedno i članovi vladajuće koalicije, jemčila njihovu imovinu i uknjižbu imovine tih vjerskih zajednica u UNCG, a SCP, tj. njenoj MCP niste, već da silom zakona preknjižite tu imovinu na državu i kao vlasnik, a skupa s onim verskim konfesijama, i ujedno i vašim koalicionim partnerima, njome gazdujete?

3. Zašto svim trima konfesijama bespogovorno priznajete njihovo potpuno autonomno kanonsko pravo i nesporan pravni subjektivitet, kontinuitet, ustrojstvo i to im neupitno takvo zajemčite, a to isto odbijate da priznate SCP, tj. vjekovnoj MCP i njenim eparhijama, njihovo u Crnoj Gori vjekovno kanonsko pravo, nesporni subjektivitet i nesporni kontinuitet?

4. Zašto svim trima konfesijama Crna Gora obezbjeđuje pravo restitucije i mješovite komisije a SPC, tj. MCP i eparhijama NE, pa zar ne uviđate kršenje čl. 14 st. 2 (ravnopravnost vjerskih zajednica) čl. 8 (zabrana diskriminacije) i čl. 14 EK, te čl. 1 Protokola 12, čl. 58 Ustava CG (jemstvo svojine) čl. 1 Protokola br. 1. (pravo na imovinu) čineći tim vjerske zajednice jasno neravnopravnim, a SPC/MCP i njene četiri eparhije podrvgavajući najtežem vidu diskriminacije?

5. Zašto bar implicirate objektivnu neistinu da je pravoslavni crkvu u Crnoj Gori ukinuo dekretom Aleksandar Karađorđević 17. juna 1920. a stoji autentični akt potpisan od arhijereja pod predsjedništvom Mitropolita crnogorsko-primorskog Mitrofana Bana, Pećskog Gavrila Dožića i episkopa Kirila Mitrovića 26. decembra 1918. da su se po kanonskom pravu ujedinile “Nezavisna srpska Sv. crkva Crne Gore” s “Autokefalnom pravoslavnom crkvom u Kraljevini Srbiji”, a da je regent, ukazom to kanonsko autonomno opredeljenje isključivo konstatovao i primio k znanju?

6. Zašto zaobilazite tomos Sv. Sinoda Vaseljenske Carigradske patrijaršije br. 1149 izdat Ujedinjenoj SPC koji joj je izdat po Ustavu Carigradske patrijaršije i tomosom nju priznao za jedino legalnu i legitimnu crkvenim aktom Ujedinjenu Srpsku pravoslavnu crkvu 19. februara 1922. i što pominjete raskol i konkurenciju u jedinoj kanonskoj crkvi u Crnoj Gori kad raskola i konkurencije ne može biti, između kanonske crkve i udruženja čudaka, Vaseljenskim aktima raščinjenim i anatemisanim bivšim pravoslavnim vjernicima, čije je udruženje registrovano u policijskoj stanici u Cetinju 2000. i kako njenog poglavnika danas nazivate vladikom?

7. Je li Sveta stolica u Crnoj Gori, tj. da li je Sveta stolica u stranoj državi (Vatikanu) i da li je Splitsko-makarska Metropolija a u čijem je nominalno formalnom pravnom sastavu Kotorska biskupija i jesu li gradovi Split i Makarska u Crnoj Gori ili u R. Hrvatskoj, odnosno da li je nadbiskupija Hrvata u državi BiH koja zahvata i Sutorinu, iz strane države Hrvata BiH ili je Sutorina po geografiji sastavni deo BiH ili “konfiguraciono” sastavni deo Crne Gore?

8. Da li znate da se Aleksandrijska, Antiohijska, Jerusalimska, Češka i druge pravoslavne patrijaršije protežu na niz drugih suverenih država, pa otkud vam i pomisao da uskraćujete Patrijaršiji SPC, MCP i eparhijama prava i limitirate je (drugim ne) na teritoriju Crne Gore, što u svijetu pravoslavlja jeste svetovno miješanje o „infrastrukturama i filijalama” SPC, te zašto vrijeđate SPC/MCP, njene eparhije i pravoslavne vernike u našoj Crnoj Gori? Ustavom iz 1957. SPC je kanonizovala sve eparhije, prava i subjekte, što svaka država poštuje.

9. Zašto demantujete OIZ (V. Bogišića koji je striktno odelio imaonike/vlasnike, tj. titulare prava svojine s jedne na državnoj imovini koja je tačno definisana i na crkvenoj imovini koja je tačno definisana ignorišući protek vremena (1888. – 1980.) do kad je neposredno a potom kroz pravna pravila važio OIZ, te se ujedno ne priupitate kako je moguće da ignorišete i Zakon o državnom premjeru i katastru iz 1984. (važio do 2000.), kojim su državi bila na raspolaganju razna pravna sredstva (javno izlaganje, prigovor, žalba, brisovna tužba), a da država nikad nije koristila ma koji pravni lijek u kompletnom periodu do danas, a danas želite da golom silom zakona ništite svoje definitivno izgubljene svekolike pravne mogućnosti i pravna sredstva?

10. Kako mislite da po Zakonu o “zaštiti” kulturnih dobara Crne Gore, te čl. 11. st. 1 tač. 9 steknete pravo svojine na vjerskim objektima (!?) kad je svrha “zaštita” tih dobara “nevezana od vlasnika”, i u EK i UNESKO, po kojim je propisima jedino zadato da rješenjem država odredi koje će ona kulturno dobro “štititi, čuvati i izdvajati sredstva za njihovo održavanje” što se zakonomjerno bilježi u katastarskim listovima nepokretnosti u UNCG i ništa više od toga?

Zakonom o državnoj imovini je ona tačno normirana, a nema u njemu imovine vjerskih zajednica. Vođeni dobrim primjerom tri kofesije, SPC/MPC, traži sporazum, a da ZSVUPVZ, povučete. Svaki pravnik zna, da je valjan ustavno i kanonski uređen sporazum bolji od milion parnica i zato pretendujemo podjednak status kakav je Crna Gora omogućila trima vjerskim konfesijama. Štaviše, pravoslavnoj konfesiji preovlađujućoj i iskonskoj u CG dolikuje taj način kao i vama.

Javnost mora znati. Zato ljubazno tražim javne, pravne, jasne odgovore.  Nemojte uzeti za zlo što pismo otvoreno pišem, jer je zlo ćutanja veće“.

Podgorica, 14. avgust 2019.

Advokat Vladan S. Bojić
Državljanin i rezident Crne Gore
Vjernik SPC, tj. Mitropolije crnogorske primorske

 

Naslovna fotografija: Savo Prelević

 

Izvor IN4S, 14. avgust 2019.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u