F. Rodić: Pismo iz pećine

Mladi student teologije koji je na „Paradi ponosa“ nosio ikonu Bogorodice sa Hristom u duginim bojama došao je do zaključka da homoseksualizam nije greh?

Izvesni student teologije sa Oksforda, ponosni homoseksualac, počeo je javno da propoveda da muželožništvo po hrišćanskoj veri nije greh i da su ovaj fenomen i pravoslavlje usko povezani. Nije li već samo po sebi perverzno da jedan student teologije misli da je njegova mudrost veća od osnivača vere i veronauke, od hiljada bogoslova i svetih otaca koji već hiljadama godina propovedaju jedno te isto?

Patmos, grčko ostrvce sa oko dve i po hiljade stanovnika, verovatno ima najveću koncentraciju crkava na svetu i po glavi stanovnika i po kilometru kvadratnom, zbog čega ga i zovu „Egejski Jerusalim“. Jedno od sedam najsvetijih hrišćanskih mesta u Evropi, ono je bilo dom Svetom Jovanu Bogoslovu koji je u jednoj od njegovih pećina od Boga dobio uputstva za pisanje poslednje knjige Novog zaveta – Apokalipse, odnosno Otkrovenja. Opisujući zla i nedaće koji će ljude zadesiti i koje će ljudi činiti u poslednje dane, pred strašni sud, Sveti Jovan posebno i na više mesta ističe dva – seksualnu izopačenost i nemoral i pojavu lažnih proroka koji će lažima iskrivljivati reč Gospodnju. Poslednji i najveći među tim lažnim prorocima biće antihrist, vladar celog sveta i poglavar nove globalne religije.

Mladi student teologije sa jednog od najuglednijih svetskih univerziteta koji je na manifestaciji nazvanoj „Parada ponosa“ nosio ikonu Bogorodice sa Hristom čiji su oreoli ofarbani u dugine boje, simbol koji su prigrabili zagovornici i pobornici homoseksualizma, u svojoj premudrosti došao je do fantastičnog otkrića: homoseksualnost nije greh. Navodeći da ikone LGBT i ostalo osobama mogu biti „bolan simbol mržnje i zlostavljanja kojim ih crkva izlaže“, on navodi da u ime homoseksualne zajednice želi da ponovo vrati „te svete slike“ kao podsetnik da „crkva i njene tradicije pripadaju kvir i trans hrišćanima koliko i svakome drugome“. „Biti LGBTQ+ nije greh – svako ko vam kaže drugačije laže, ili ne razume zapis“, naveo je on, dodajući da Bogorodica nudi zaštitu onima koji pate, čuje molitve onih koji su progonjeni i voli.

Neistina je, međutim, da homoseksualnost nije više nego jasno i nedvosmisleno navedena kao ozbiljan greh i u Starom, i u Novom zavetu. Setimo se samo priče o Sodomi i Gomori iz Knjige postanja koju u svojoj Poslanici Juda (ne onaj što uze 30 srebrnjaka) dodatno precizira: „Baš kao što Sodoma i Gomora kao i obližnji gradovi koji su se upustili u seksualni nemoral i sledili neprirodne želje služe kao primer za kaznu večnom vatrom“. Ili „ne leži sa muškarcem kao sa ženom, to je gadost“ (Knjiga Levitska). Ili „ako muškarac leže sa muškarcem kao sa ženom, obojica su počinila gadost i treba da budu usmrćeni“ (Knjiga Levitska). I Sveti Pavle u Poslanici Rimljanima ukazuje na grešnost homoseksualnog čina ocenjujući ga kao „neprirodan“. Isto se može pročitati i u njegovoj Poslanici Korinćanima. Sveti Pavle nedvosmisleno navodi da je homoseksualnost ozbiljan greh i da aktivni i nepokajani homoseksualci, kao i svi ostali aktivni i nepokajani grešnici neće biti primljeni u Carstvo nebesko. On čak poziva svoje sledbenike da se ne daju prevariti i da će biti onih koji će negirati njegove reči tvrdeći da su neki oblici homoseksualnosti Bogu prihvatljivi.

U pravu je, međutim, mladi student teologije kada navodi odlike Bogorodice koja štiti one koji pate, čuje molitve progonjenih i voli ljude. Isto je i sa Hristom. Isto je i sa svecima. Samo za to je potrebno ljubav uzvratiti, usrdno se moliti, biti svestan svojih grehova i kajati se zbog njih trudeći se da se greška ispravi i ne ponovi. Molite li se i kajete li se? Ili mislite da je sve u redu i da niste grešni? Mislite li da je skrnavljenje ikone Bogorodice sa Hristom tako što im se pridaju osobine koje oni ne poseduju i protiv kojih nas upozoravaju ispravno i da ćete tako pridobiti milost i pomoć Božiju? Biće da ne i biće da je upravo suprotno, jer je na skrnavljenje svetinje Hrama u Jerusalimu Hristos reagovao burno razjurivši trgovce. Možda će sledbenici nove religije u kojoj homoseksualnost nije greh, a koja svakako nije hrišćanstvo, s prezirom reći da su, poput Otkrovenja, svi oni koji se protive ideologiji homoseksualizma „izašli“ iz pećine i želeti da nas u tu pećinu i vrate. To se u znatnoj meri već i dešava.

 

Autor Filip Rodić

 

Naslovna fotografija: espreso.rs

 

Izvor Večernje novosti, 22. septembar 2019.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u