D. Jovović: Zašto Amerika blokira reformu MMF-a

Iako je očigledno da je postojeće stanje globalne moći neodrživo, SAD teško prihvataju novu realnost. To se održava i na MMF

Potrebna je temeljna reforma Međunarodnog monetarnog fonda, za početak, pre svega, u samom mehanizmu odlučivanja, odnosno preraspodeli nacionalnih kvota i glasačke snage zemalja članica, koju sprečavaju posebno SAD, pošto imaju mogućnost da blokiraju donošenje svih najvažnijih odluka.

Svaka zemlja članica MMF-a ima utvrđenu nacionalnu kvotu, izraženu u specijalnim pravima vučenja (SPV), obračunskoj jedinici i rezervnoj aktivi, a ta je kvota jednaka njenom upisu u Fondu. Kvote su ključna odrednica glasačke moći u odlukama MMF-a, koja se bazira na jednom glasu za svakih 100.000 SPV kvote, plus 250 „baznih” glasova, što znači „koliko uloga –toliko glasova“.

MMF nije organizovan kao Generalna skupština Ujedinjenih nacija u kojoj važi princip: jedna zemlja – jedan glas, već kao akcionarsko društvo, gde ekonomska i finansijska snaga i značaj zemlje članice zavise od upisanog kapitala, tj. kvote. Trenutna kvotna formula dogovorena je kao deo reformi Fonda iz 2008, u kojoj BDP učestvuje sa 50 odsto, otvorenost privreda sa 30 odsto, varijabilnost privreda sa 15 odsto i monetarne rezerve sa pet odsto.

SAD su, posle petogodišnje blokade, deblokirale već usvojenu reformu Fonda 2010, odnosno 14. Opštu reviziju kvota, koja glasačka prava zemalja treba da uskladi sa novom ekonomskom realnošću u svetu. Svi uslovi za stupanje na snagu povećanja kvota zadovoljeni su tek januara 2016. godine. Države sa ubrzanim privrednim razvojem iz BRIKS grupe (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika), kao i druge zemlje u razvoju, dobile su tada na svoj glasački konto dodatnih šest odsto od ukupnog broja glasova u MMF-u.

Ovo treba da bude preraspodela kvota prelaznog razdoblja, jer je na dnevnom redu već 15. reforma kvota. Ona treba da približi strukturu kvota i glasačka prava u MMF-u realnoj ekonomskoj snazi i značaju koji pojedine zemlje danas imaju. Odbor guvernera MMF-a pozvao je da se ubrzano radi na 15. reviziji, sa ciljem da se ona „završi do prolećnog sastanka 2019, a najkasnije do godišnjeg jesenjeg zasedanja MMF-a i Svetske banke”. U okviru ove revizije treba i da se utvrdi nova kvotna formula.

Dosadašnjom 14. reformom kvota u MMF-u donekle je ojačana uloga zemalja sa ubrzanim razvojem. Četiri od pet zemalja BRIKS-a – Brazil, Kina, Indija i Rusija – prvi put su uključene u „prvih deset” najvećih članica MMF-a, a sa njima su SAD, Japan, Francuska, Nemačka, Italija i Velika Britanija. Zemlje BRIKS-a dobile su veće kvote, odnosno 14,7 odsto ukupnih glasova u MMF-u. Kineska kvota, treća po veličini (iza Japana) iznosi 6,4 odsto ukupnih kvota, i 6,0 odsto svih glasova u Fondu. Najveća kvota od 17,4 odsto svih kvota i 16,5 odsto ukupnih glasova u MMF-u pripada SAD, a 15,1 odsto glasova dovoljno je da se blokira donošenje najvažnijih odluka, koje se donose sa 85 odsto glasačke većine.

Izgleda da Moskva najviše radi na tome da BRIKS dobije udeo glasova u MMF-u koji će mu omogućiti pravo veta. Rad na preraspodeli kvota u korist zemalja u razvoju i tržišta u dinamičnom usponu nastavlja se u okviru 15. reforme kvota – akumulacije kapitala Fonda, i tu se planira „namaknuti” potrebnih 0,4 odsto udela, koliko grupi BRIKS nedostaje da dobije pravo veta u MMF-u.

MMF je više puta upozoren, a i sam je svestan da današnji svet nije onaj iz 2010, kada je usvojena 14. revizija kvota, što pokazuju pokazatelji privrednog rasta BRIKS-a, gde je Kina već nekoliko godina svetski lider, kada je reč o privrednom rastu. U zemljama BRIKS-a živi preko 42 odsto svetskog stanovništva na oko petini zemaljske teritorije i one sa oko 23 odsto učestvuju u svetskom BDP-u i sa oko 17 odsto u globalnoj trgovini, a imaju četiri predstavnika u Izvršnom odboru MMF-a. To bi moralo da se odrazi i na kvote u MMF-u, iz kojih proističu i glasačka prava u tom telu.

Iako je očigledno da je postojeće stanje globalne moći neodrživo, SAD teško prihvataju novu realnost. Iako je Amerika i dalje predstavlja najjveću ekonomiju sveta mereno u nominalnom BDP-u, Kina je lider ako se meri na osnovu pariteta kupovnih snaga. BRIKS neprestano „podseća” MMF i Svetsku banku da će u slučaju neuspeha reformi lako uspostaviti svoj, „paralelni globalni finansijski sistem, nezavisan od Breton Vudsa” (sistema međunarodne monetarne politike, odnosno pravila u okvirima kojih su se odvijali trgovački i finansijski odnosi među vodećim industrijskim zemljama u prvih nekoliko decenija nakon Drugog svjetskog rata).

Američki ministar finansija Mnučin rekao je da se SAD protive povećanju kvotnih udela u MMF-u, ali podržavaju proširenje dela kriznog fonda MMF-a, Novog aranžmana za pozajmljivanje (NAP).

U trenutku kada se MMF sprema da objavi 15. Opštu reviziju kvota za godišnje zasedanje MMF-a i Svetske banke (koje će se održati u Vašingtonu od 14. do 20. oktobra 2019.), SAD odgovaraju da će blokirati reformu, odnosno ukinuti redistribuciju kvota zemalja u MMF-u, u korist povećanja kriznog fonda.

Upisi kvota predstavljaju centralni finansijski resurs MMF-a vredan 661 milijardu dolara. Dva dodatna izvora za finansiranje uključuju NAP sa 253 milijarde dolara i bilateralne ugovore o zaduživanju koji iznose 440 milijardi dolara. Ukupni resursi MMF-a iznose 1,3 biliona dolara ili 1,6 odsto svetskog BDP-a.

Amerika je lukavo smislila svoj globalni plan u MMF-u. Snagom veta hoće da novu reformu kvota stavi ad akta, a da novim sredstvima podrži samo NAP, gde se ne dira upravljačka struktura unutar MMF-a i time izbegava mogućnost eventualnog dobijanja prava veta grupacije BRIKS.

 

Autor Dejan Jovović

 

Naslovna fotografija: theinvestor.co.kr

 

Izvor Politika, 02. oktobar 2019.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u