UN u finansijskoj krizi: Trećina članica nije platila godišnji doprinos

„Organizacija rizikuje da potroši svoje likvidne rezerve do kraja meseca i propusti u plaćanju osoblja i dobavljača”, pisao je Gutereš članicama

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš upozorio je danas da su UN u „najgoroj novčanoj krizi” za gotovo deset godina, jer 64 od 193 članice nisu platile godišnje doprinose, uključujući Sjedinjene Američke Države koje obično najviše doprinose.

Guterešov portparol Stefan Dižarik rekao je da je generalni sekretar napisao svim članicama rekavši da „organizacija rizikuje da potroši svoje likvidne rezerve do kraja meseca i propusti u plaćanju osoblja i dobavljača”.

Do kraja septembra, rekao je Dižarik, zemlje članice su platile samo 70 odsto ukupne procene za redovni budžet, dok su u isto vreme prošle godine uplatile 78 odsto. Osim Sjedinjenih Američkih Država, nisu platili Brazil, Iran, Izrael, Meksiko, Južna Koreja, Saudijska Arabija i Urugvaj.

Zbog kalendara američkog budžeta, Vašington obično plaća u oktobru. Po podacima UN, SAD duguju 674 miliona dolara za redovni budžet za 2019. godinu i 381 milion dolara za prethodne redovne budžete. SAD kasne s plaćanjem za odvojeni budžet za dugotrajne mirovne operacije UN. Po tom osnovu, SAD duguju 255 miliona dolara za mirovne misije koje su završene i dve milijarde dolara za aktivne mirovne misije, navode UN.

Dižarik je rekao da su mere Sekretarijata UN uvedene početkom ove godine radi usklađivanja rashoda s prilivom novca, sprečile „velike poremećaje”, ali da „više nisu dovoljne”. Budući da bi se Sekretarijat UN mogao suočiti s nemogućnošću isplate plata i plaćanja računa pre kraja novembra, Dižarik je rekao da je generalni sekretar zatražio hitne mere, uključujući dalje smanjenje službenih putovanja i odlaganje narudžbi robe i usluga.

Pored toga, rekao je Dižarik, skupovi planirani posle radnog vremena se otkazuju, a konferencije i drugi sastanci će se možda odložiti ili njihov obim „prilagoditi”. Generalni sekretar je naglasio da je priliv novca problem koji se ponavlja i da su UN primorane da „prioritetno” rade na onome za šta ima novca, što ugrožava njihov mandate obaveze „prema ljudima kojima služimo”, rekao je Dižarik.

„Stoga, generalni sekretar traži od država članica da bez daljeg odlaganja reše strukturna pitanja koja su u osnovi ove godišnje krize”, rekao je Dižarik.

 

Izvor Politika, 09. oktobar 2019.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u