Mitropolija: Krštenje osobe koja je promenila pol nije nikakav modernizam ili liberalizam

Nesumnjivo su svi blagodatni darovi krštenja jednako potrebni svakom ljudskom biću, bez obzira na njegovu polnu pripadnost, navodi se u saopštenju

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST
Zbog velikog interesovanja javnosti u vezi sa stavom Crkve o krštenju osoba koje su promijenile pol, osjećamo pastirsku odgovornost i obavezu da ukratko pojasnimo odnos Crkve prema takvim slučajevima.

Po bogonadahnutom tumačenju Svetog Pisma, blaženopočivši Patrijarh Pavle svoje rasuđivanje započinje: ”muškarac i žena jednako su ljudska bića, ličnosti, stvoreni ‘po slici i prilici Božjoj’, te imaju istu vrijednost pred Bogom, kao što kaže Sveti apostol Pavle: Nema muško i žensko, nego su pred Njim jedno (Gal. 3, 28). Fiziološki, biološki, razlike dabome postoje, ali za cilj zbog koga je Bog stvorio muško i žensko jednako su potrebni i muškarci i žene (…)“

I još dodaje Patrijarh o Svetom Krštenju: ”Nesumnjivo su svi ovi blagodatni darovi krštenja jednako potrebni svakom ljudskom biću, bez obzira na njegovu polnu pripadnost, kako muškarcu tako i ženi, kako deci tako i uškopljenicima bilo da su se tako rodili, bilo da su ih ljudi uškopili (Mt. 19, 12).“ Patrijarh, nakon detaljne elaboracije tog pitanja, na kraju zaključuje da se, na osnovu potvrde medicinske ustanove, može u Matici krštenih konstatovati da je lice promijenilo pol i upisati mu drugo ime, time, dakle, prihvatajući medicinske razloge za takav postupak.

Ovim i ovakvim tumačenjem Patrijarha Pavla (a čijim bi drugo), Crkva se rukovodi već decenijama, što znači da se Crkva susretala sa ovim problemom i ranije, te da slični slučajevi nisu nikakva novost, niti predstavljaju neki navodni crkveni ”modernizam” i ”liberalizam” po mjeri gospodara ovoga svijeta, već su odgovoran odnos prema izazovima sa kojima se Crkva susreće u novije vrijeme.

Dakle, da razjasnimo: slučajevi promjene pola iz opravdanih i vrlo specifičnih medicinskih razloga predstavljaju potpunu drugačiju stvarnost od propagande i pravdanja istopolnih odnosa, bezumne rodne ideologije i slično, kojima smo svjedoci posljednjih decenija, a koji su, bez ikakve sumnje, grijeh, o kojem govori i Sveti Apostol Pavle u Drugoj poslanici Korinćanima: „Ili ne znate da nepravednici neće naslijediti Carstva Božijega?

Ne varajte se: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni rukobludnici, ni muželožnici, ni lakomci, ni lopovi, ni pijanice, ni opadači, ni otimači, neće naslijediti Carstvo Božije” (1Kor. 6. 9).  Nikome, pa ni mladoj osobi koja je nesrećno izabrala da, pored obećanja da to neće činiti, javno progovori o svom zdravstvenom stanju i crkvenom statusu, vjerovatno izmanipulisana od nekoga, Sveto Krštenje ne može biti na spasenje, ako se ne odvoji od grijeha, koji se, između ostaloga, ogleda i u učešću u razornoj LGBT propagandi.

Pradrevno je proročko svjedočanstvo: Zbog ovog grijeha Bog je kaznio grad Sodom pretvorivši ga (do danas) u Mrtvo more, zbog čega je i ovaj grijeh nazvan sodomski; dar polne ljubavi, dat muškom i ženskom za rađanje novog života, za produženje ljudskog roda, ovim grijehom pretvara ljudsko biće u ”mrtvo more”, rađa smrt, raščovječuje čovjeka, u vremenu i vječnosti.

Otuda proglašavati za homofobe one koji su protiv sodomskog (i bilo kog drugog) grijeha, znači – greholjublje proglašavati za vrlinu, čovjekoubistvo za čovjekoljublje. Krštenje upravo predstavlja novo rođenje ”vodom i Duhom” ljudskog bića, rođenje za besmrtnost i vječnost, kojim se pobjeđuje smrt i grijeh koji je rodio i rađa.

Crkva se, u skladu sa crkvenim poretkom i čuvajući čistotu vjere i života po vjeri, uvijek i u svakom pojedinačnom slučaju stara o spasenju duše čovjekove, tješi one koji stradaju i priziva sve ljude na pokajanje, za razliku od većine medija i raznih propagandističkih organizacija i pojedinaca koji, rukovodeći se svojim interesima i koristeći se poluistinama, od najličnijih ljudskih osjećanja, problema, tragedija ili radosti, prave senzaciju i trgovinu.

Čovjekoljubivi Bog koji želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine neka svima daruje Carstvo Nebesko u kojima se ne žene ni udaju, u kome nema ni muškog ni ženskog, nego su svi jedno u Hristu Gospodu.

 

Naslovna fotografija: Pravoslavna Mitropolija crnogorsko-primorska

 

Izvor Mitropolija crnogorsko-primorska, 07. novembar 2019.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u