Francuska želi dogovor o politici proširenja do samita u Zagrebu

Ameli de Monšalan je izjavila da je francuski neformalni dokument o novim principima proširenja polazna osnova za raspravu

Na početku Saveta ministara EU na kojem je proširenje jedna od glavnih tema, francuska ministarka za Evropu Ameli de Monšalan izjavila je da do samita u Zagrebu u maju 2020. godine Francuska želi dogovor o novoj politici proširenja.

Ameli de Monšalan je izjavila da je francuski neformalni dokument o novim principima proširenja polazna osnova za raspravu sa drugim zemljama članicama i Evropskom komisijom, dodajući da je šest drugih zemlja članica – Austrija, Italija, Slovenija, Slovačka, Češka i Poljska – u svom neformalnom papiru takođe izrazilo želju da sa Evropskom komisijom započnu rad na reformi procesa proširenja.

„Danas vidimo da postoji frustracija načinom na koji se pregovori vode sa Srbijom i Crnom Gorom. Pregovori traju već godinama bez konkretnog napretka na terenu. Naprotiv, vidimo da se nastavlja migracija i odliv mozgova iz tih zemalja. S druge strane, na nivou EU se ustalila sporost u odlučivanju“, izjavila je francuska ministarka pre početka sastanka Saveta ministara.

Naglasila je da Francuska ne pokušava da „promeni pravila igre“ koja je već u toku, već da proces učini efikasnijim, sa konkretnim koristima za stanovništvo zemalja koje pregovaraju. Proces je suviše dug i frustrirajući za one koji u njemu učestvuju, nije dovoljno politički već postoji neka vrsta automatizma. Što je najvažnije, građani zemalja koje vode pregovore ne vide od toga koristi za sebe. Monšalanova je poručila da Francuska predlaže da zemlje kandidati mogu brže da dođu do ekonomske pomoći iz različitih oblasti, i pre nego što postanu članovi EU.

„Mnogi kažu da je proširenje odgovor na spoljne uticaje stranih sila koji žele da učvrste prisustvo na Balkanu – ali ne možemo odgovoriti na to ako nemamo konkretne instrumente. Nećemo odgovoriti na te uticaje šaljući upitnike o pravosuđu i javnim nabavkama, jer za to vreme drugi investiraju. Ako ne investiramo u industrijski, poljoprivredni razvoj i druge sektore, možemo da vodimo administrativne pregovore, ali na lokalu stanovništvo ne vidi u tome svoj interes i dolazi do zamora kod onih koji vode pregovore bez rezultata“, izjavila je Monšalanova.

Francuska ministarka je naglasila da je Pariz dostavio politički predlog, ali da tek predstoji detaljna rasprava o tehničkim detaljima, dodajući da nova dinamika proširenja može da se odnosi i na Srbiju i Crnu Goru, koje već vode pregovore.

„Pregovori započeti sa Srbijom i Crnom Gorom su legitimni proces, ali vidimo da ima slabosti. Ovo je predlog za debatu. Ako Srbija i Crna Gora žele da uđu u ovu novu dinamiku, spremni smo da o tome razgovaramo. Ovo je za sada politička rasprava, ali predstoje mnogi tehnički razgovori kako bi se povratilo poverenje u proces proširenja i kod zemalja članica i kod stanovništva u zemljama kandidatima“, izjavila je Ameli de Monšalan, francuska ministarka za Evropu.

 

Autor Dušan Gajić

 

Naslovna fotografija: AFP/Getty Images

 

Izvor RTS, 19. novembar 2019.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u