Sud u Zagrebu presudio: Tompson sme da viče „Za dom spremni“

Isti sud je ranije doneo pet pravosnažnih presuda u kojima je presudio da uzvik „Za dom spremni” predstavlja nezakonito ponašanje

Tročlano veće Visokog prekršajnog suda presudilo je da Marko Perković Tompson uzvikivanjem „Za dom spremni” na početku pesme „Bojna Čavoglave” nije prekršio zakon. To saznaje Jutarnji list i dodaje da je isti sud ranije doneo pet pravosnažnih presuda u kojima je presudio da uzvik „Za dom spremni” predstavlja nezakonito ponašanje.

Kako se navodi, ova najnovija odluka još nije poslata iz suda i još nije konačna, jer je zaustavljena u evidenciji sudske prakse, posebnom sudskom odeljenju koje analizira svaku novu presudu i utvrđuje da li je ona usklađena sa prethodnim presudama toga suda koje su se ticale istog pitanja, ali i presudama Evropskog suda u Strazburu i Suda EU.

Kao najviši sud u prekršajnoj grani sudstva, Visoki prekršajni sud nadležan je i za ujednačavanje sudske prakse u Hrvatskoj. Portparolka Visokog prekršajnog suda Gordana Korotaj, rekla je, odgovarajući na pitanje u kojoj je fazi predmet Marka Perkovića Tompsona i da li je tačno da ga je tročlano veće tog suda oslobodilo, da ne može da daje informacije o tom predmetu dok se presuda pošalje sa suda.

U slučaju da se zbog neusklađenosti sa ranijim presudama zaustavi novodoneta presuda saziva se opšta sednica sudskog odeljenja u čiju nadležnost pripada i sporna presuda. To odeljenje ima devet sudija koji bi trebalo da raspravljaju o spornoj presudi i njenoj utemeljenosti i ako većina sudija zauzme stav da je tročlano sudsko veće u slučaju Tompson pogrešilo i donelo presudu suprotnu dosadašnjoj praksi Visokog prekršajnog suda o pozdravu „Za dom spremni” predmet će se vratiti istom veću na ponovno odlučivanje.

Ukoliko se na sednici sudskog odeljenja za javni red i mir većina sudija složi da je sa donetom oslobađajućom presudom za Tompsona sve u redu, ona postaje pravosnažna i šalje se strankama.

Kako se dodaje o Tompsonovom predmetu će se na Visokom prekršajnom sudu još neko vreme većati, prenosi Tanjug. Jutarnji list dodaje da nije imao uvid u presudu tročlanog veća Visokog upravnog suda koje je oslobodilo Tompsona pa ne zna na koji je način to veće argumentovalo svoj stav da uzvikivanje pozdrava „Za dom spremni” na početku Bojne Čavoglave nije kršenje zakona.

 

Naslovna fotografija: Snimak ekrana/Jutjub

 

Izvor Politika, 12. decembar 2019.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u