AIK, NLB i Rajfajzen banka poslale ponude za kupovinu Komercijalne banke

Sve tri banke već uveliko posluju na srpskom tržištu i kupovina Komercijalne omogućila bi im izbijanje u sam vrh ovdašnjeg bankarskog tržišta

Za prodaju akcija Komercijalne banke pristigle su tri obavezujuće ponude. Kako Novosti nezvanično saznaju, reč je o NLB banci, Rajfajzen banci i AIK banci. Od kupovine je u međuvremenu odustao konzorcijum dve banke, dok američki fond koji je ušao u trku kao četvrti „igrač“, od kojeg se očekuje obavezujuća ponuda, istu nije poslao.

Sve tri zainteresovane banke već uveliko posluju na srpskom tržištu i kupovina Komercijalne omogućila bi im značajan rast i izbijanje u sam vrh ovdašnjeg bankarskog tržišta. Ponude za kupovinu najveće domaće banke pristigle su od njihovih „majki“, banaka iz inostranstva.

U Ministarstvu finansija nisu želeli da otkrivaju imena kupaca, već samo da sve tri ispunjavaju propisane uslove.

– Tenderska komisija je konstatovala da su prispele tri ponude u roku predviđenom tenderskom dokumentacijom – ističu u Ministarstvu finansija. – Ponude su otvorene i konstatovano je da su kompletne, odnosno da sadrže elemente predviđene tenderskom dokumentacijom za drugu, obavezujuću fazu tenderskog postupka.

U narednim danima, Ministarstvo će, uz asistenciju finansijskog savetnika, izvršiti analizu i ocenu pravovremeno dostavljenih obavezujućih ponuda, radi rangiranja. Kvalifikovani ponuđači će biti obavešteni o rang-listi, a podnosiocu najbolje rangirane ponude istovremeno će biti dostavljen i poziv da pristupi pregovorima.

Republika Srbija u vlasništvu ima 83,23 odsto akcija Komercijalne banke. Ovoliki udeo stečen je krajem novembra, otkupom paketa akcija od Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD i Međunarodne finansijske institucije IFC, za šta je plaćeno 217 miliona evra.

Akcije su od EBRD i IFC, koje su posedovale 34,58 odsto običnih akcija Komercijalne banke, otkupljene u skladu sa uslovima i cenom definisanom Ugovorom akcionara iz 2009. godine. Na osnovu tog ugovora, međunarodne finansijske institucije – akcionari, imale su pravo da prodaju svoje udele državi po unapred određenoj ceni. Ova transakcija usledila je nakon pripajanja 6,89 odsto običnih akcija u vlasništvu Svedfonda i DEG-a koje je okončano 26. juna ove godine.

SKOK U TRŽIŠNI VRH
S obzirom na tržišnu poziciju Komercijalne banke, koja je među prve tri po ukupnoj aktivi, kupovina bi bila i te kako isplativa za sva tri zainteresovana kupca. Najbolje bi prošao Rajfajzen, koji bi kupovinom skočio na ubedljivo prvo mesto, sa ukupnom aktivom od čak 734 milijarde dinara. AIK bi, u slučaju kupovine, zauzeo visoku drugu poziciju, oštro „ugrožavajući“ prvoplasiranu banku, kojoj bi se opasno približio. NLB banka bi, u slučaju zaključenja kupoprodajnog ugovora, na srpskom tržištu takođe visoko skočila – na jaku drugu poziciju.

KONSOLIDACIJA
Otkupom akcija od manjinskih stranih akcionara država je, uoči ovog kruga privatizacije, uspešno završila konsolidaciju vlasničke strukture u Komercijalnoj banci. Tako je omogućeno da se potencijalnom kupcu na prodaju ponudi 83,23 odsto običnih akcija.

 

Naslovna fotografija: fpsp.edu.rs

 

Izvor Večernje novosti, 17. decembar 2019.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u