Šta sadrže Strategija odbrane i Strategija nacionalne bezbednosti Srbije?

Ministar odbrane Aleksandar Vulin predstavio je dva najvažnija strateška dokumenta u oblasti odbrane. Šta se sve njima predviđa?

Na Desetoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, ministar odbrane Aleksandar Vulin predstavio je dva najvažnija strateška dokumenta u oblasti odbrane – Strategiju odbrane Republike Srbije i Strategiju nacionalne bezbednosti.

Obraćajući se poslanicima, ministar Vulin je rekao da mu je velika čast što danas „pred vama mogu da izlažem dva krovna dokumenta koja definišu strategiju, ne samoodbrane, nego i strategiju politike naše zemlje“.

„Republika Srbija pomno prati promene u okruženju i prilagođava svoju odbrambenu i bezbednosnu politiku tim promenama, kako bi na najbolji način zaštitila svoje nacionalne i odbrambene interese, a to su očuvanje suverenosti i teritorijalne celovitosti, vojna neutralnost, briga o srpskom narodu van granica Srbije, evropske integracije i efikasna pravna država. To su osnovna polazišta za izradu strategijskih dokumenata“, istakao je ministar Vulin.

Istakao je da je izrada nacrta dokumenata inicirana 2016. godine. „U septembru 2017. izrađene su usaglašene verzije sa kojima smo izašli, nakon dobijanja saglasnosti vrhovnog komandanta Vojske Srbije predsednika Vučića u javnu raspravu, upoznali smo svu zainteresovanu javnost i svako je mogao da kaže šta misli o njima. Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije najviši je strateški dokument, čijim se sprovođenjem štite vrednosti i nacionalni interesi Republike Srbije. U dokumentu sagledavamo stanje u strategijskom okruženju, navode se izazovi, rizici i pretnje bezbednosti, formulišu nacionalni interesi i ciljevi, utvrđuje se politika nacionalne bezbednosti, struktura i načela funkcionisanja sistema nacionalne bezbednosti i način sprovođenja strategije“ rekao je ministar Vulin.

Ministar Vulin je naglasio da su u dokumentu prvi put utvrđeni nacionalni interesi i osnove sistema nacionalne bezbednosti. „Posebno se ističe da za Republiku Srbiju nije prihvatljivo protivpravno i jednostrano proglašena nezavisnost teritorije koju administrativno obuhvata Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija. Smatramo to ugrožavanjem nacionalne vrednosti i interesa naše zemlje. Podvlačim još jednom da je po prvi put država Srbija smogla snage i hrabrosti da izađe pred čitav svet i da kaže šta je to što je naš nacionalni interes“, rekao je ministar odbrane i dodao da

„Strategija utvrđuje 7 nacionalnih interesa: očuvanje suvereniteta nezavisnosti i teritorijalne celovitosti Republike Srbije, očuvanje unutrašnje stabilnosti i bezbednosti Republike Srbije i njenih građana, očuvanje postojanja i zaštite srpskog naroda gde god on da živi.“

„Ta rečenica koju sam sada izgovorio nikada nije našla svoje mesto pod suncem, u istoriji moderne srpske države. Nikada srpska država, nikada država Srbija nije rekla da je njen nacionalni interes očuvanje života Srba bez obzira gde oni žive. I nikada, kao u dokumentu koji je pred vama, nije rečeno da je Republika Srpska i njeno očuvanje prioritet naše spoljne politike. Država Srbija na ovaj način veoma jasno kaže šta je nacionalni interes i šta se mora braniti. Pre nas kao da se niko toga nije setio. Prošla strategija je rađena 2009. godine. Sledeći interes je očuvanje nacionalnih manjina, njihovog kulturnog, verskog i istorijskog identiteta, očuvanje mira i stabilnosti u regionu i svetu, evropske integracije i članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji, ekonomski razvoj i ukupni prosperitet, kao i očuvanje životne sredine i resursa Republike Srbije“, rekao je ministar odbrane.

Ministar Vulin je istakao da se svaki nacionalni interes ostvaruje putem realizacije ciljeva, a za svaki cilj navode se i mere za njegovo dostizanje.

„Sistem nacionalne bezbednosti, definisan je kao integralna celina elemenata koji uključuju sve najvažnije strukture države i društva, čijom delatnošću se obezbeđuje zaštita i ostvarivanje nacionalnih interesa Republike Srbije“, naglasio je ministar odbrane.

Ministar vojni je, predstavljajući Strategiju odbrane Republike Srbije rekao da je reč o strategijskom dokumentu koji proizilazi iz Strategije nacionalne odbrane. „Iz njega, kao krovnog dokumenta, mi donosimo dokument koji usmerava razvoj normativnih, doktrinarnih i organizacionih delova sistema odbrane, planiranje i finansiranje odbrane i angažovanje resursa odbrane Republike Srbije. On sadrži stavove o bezbednosnom okruženju, identifikuje izazove, rizike i pretnje, sve koji su od značaja za odbranu, utvrđuje odbrambene interese i ciljeve, strategijski koncept odbrane, strukturu i načela funkcionisanja sistema odbrane, kao i način sprovođenja strategije“, rekao je ministar Vulin.

„Strategijski koncept odbrane izražava osnovne stavove o načinu angažovanja sistema odbrane, a zasniva se na modelu totalne odbrane. Model totalne odbrane je i ranije pominjan, u prethodnim strategijama, ali se na njemu ništa nije uradilo. Mi smo rekli, uvodimo profesionalnu vojsku, ona će biti mala, dobro obučena i organizovana, dobro naoružana i kada dođe do prvog udara, ona će ga zadržati a onda će doći ko“, zapitao se ministar odbrane.

„Jer posle toga, posle ovog prvog dela koncepta totalne odbrane, u koji se nije uložio ni jedan dinar, i oko koga se ništa nije radilo, nema ko da dođe. Tragični su podaci onih koji su pozivani u rezervu. Prekinuto je sa obukom našeg stanovništva, a koncept totalne odbrane upravo kaže da svaki građanin Srbije, u skladu sa svojim mogućnostima, zdravstvenim, obrazovnim, ima pravo i obavezu da učestvuje u konceptu odbrane svoje zemlje, onako, dakle, kako može. Neće svi nositi oružje, ali itekako ima prostora za svakoga. E sad, mi smo to uveli, napisali i jednostavno prestali da radimo na tome i ništa nismo uradili. Ništa! Ovo je sad naš način da se ponovo brinemo o sopstvenoj bezbednosti, i to nije nešto zbog čega bilo ko treba da bude zabrinut, jer to je pravo i obaveza, a u čitavom svetu mnogo mirnije zemlje nego što je naša isto tako vode računa o ovakvim elementima i čine sve da njihova zemlja bude sigurna i bezbedna“, rekao je ministar Vulin.

U funkciji ostvarivanja i zaštite nacionalnih interesa, utvrđeno je šest odbrambenih interesa – zaštita suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti i zaštita bezbednosti Republike Srbije i građana; očuvanje mira i bezbednosti u regionu i svetu; unapređenje nacionalne bezbednosti i odbrane kroz procese evropskih integracija; vojna neutralnost Republike Srbije i saradnja i partnerstvo sa državama i međunarodnim organizacijama u oblasti bezbednosti i odbrane.

„U ovom dokumentu istaknut je stav da je za Republiku Srbiju apsolutno neprihvatljiva kosovska nezavisnost. Ovde dolazimo do još jedne od ključnih elemenata strategija koje su pred vama. Naše čvrsto opredeljenje o insistiranju na politici vojne neutralnosti. Vojna neutralnost je stav građana ove zemlje, stav Narodne skupštine, Vlade i stav predsednika Republike i nešto od čega se i ovim dokumentom pojačava naša rešenost da ostanemo vojno neutralni. Upravo zbog toga, primetićete da se po prvi put u ovom dokumentu, osim pominjanja naše saradnje sa NATO paktom, kroz Partnerstvo za mir, što smatramo optimalnim nivoom naše saradnje, dakle isključuje članstvo – govori i o našoj saradnji sa „ODKB“, dakle Ugovorom o kolektivnoj bezbednosti. Neki ga nazivaju i istočni NATO. To je prvi put, jer nikada do sada nijedan papir u našoj zemlji – iako je imao stavove o vojnoj neutralnosti – nije vodio, i nije predlagao ovako izbalansiranu politiku, dakle, sarađujte sa istokom sarađujte i sa zapadom. Imajte zajedničke aktivnosti sa zapadom, ali imajte ih i sa istokom. Ovo je prvi put da jedan zvanični predlog, da zvanična Strategija izlazi pred građane Srbije i kaže da će sarađivati isto sa istokom kao i sa zapadom, i to vrlo jasno i precizno definiše. Navešću vam primer, da smo mi, dragi građani, imali od 2000. pa do 2012. godine sa Ruskom Federacijom zajedničkih aktivnosti – nula, dakle, nismo radili ništa, a reći ću vam da sada imamo 96.

Dakle, vidite da postoji razlika, a da nigde nismo ugrozili načelo vojne neutralnosti, jer isto tako sarađujemo i sa zapadnim zemljama, vodeći računa na prvom mestu o građanima Srbije, i šta su naši interesi. Ne, dakle, šta su tuđi interesi, već šta su naši interesi“, rekao je ministar odbrane.

„Vojsku Srbije sada organizuju, uređuju i vode oni koji slušaju samo glas građana Srbije i baš nikog drugog“, zaključio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.

 

Naslovna fotografija: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

 

Izvor Večernje novosti, 24. decembar 2019.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u