Država će štampati sabrana dela Petera Handkea

„Biće odštampana ove godine i, Bože zdravlja, pojaviće se na sajmu knjiga u Beogradu”, rekao je ministar Vukosavljević

Preciziranje uslova za izbor direktora ustanova kulture i nova ograničenja koja će sprečiti zloupotrebu vršilaca dužnosti ovih ustanova i izbegavanje javnih konkursa za izbor direktora, jedna je od novina predloženih izmenama Zakona o kulturi, rekao je juče resorni ministar Vladan Vukosavljević predstavljajući ovaj akt u Skupštini Srbije. Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku, dok opozicionari zameraju, kako su isticali, centralizaciju, ali i način na koji se finansiraju projekti.

Obrazlažući predložena rešenja ministar Vukosavljević je naveo da se dodaje delatnost umetničke fotografije i upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti. Naveo je da se izmenama prvi put stvaraju uslovi za sistemsko regulisanje specifičnosti umetničke igre, da se utvrđuje obaveza vođenja registra reprezentativnih udruženja i lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti kulture, te da se preciziraju postupci finansiranja i sufinansiranja programa i projekata u kulturi. Prema njegovim rečima, uvodi se i inspekcijski nadzor, jer je „to najvažnija mera Ministarstva kulture za obezbeđivanje pune primene ovog zakona u celoj državi”.

Govoreći o Predlogu zakona o arhivima, ministar Vukosavljević je istakao da je „Srbija jedna od retkih zemalja u svetu koja nema zakon kojim se sveobuhvatno uređuje zaštita arhivske građe” i dodao: „Donošenjem ovog zakona stvaraju se okviri koji će obezbediti potpunu zaštitu i očuvanje arhivske građe, bez obzira na oblik u kojem nastaje i gde se nalazi. Obezbediće se utvrđivanje arhivskog fonda Srbije kao dela nacionalnog i svetskog kulturnog nasleđa, kao i dopuna dokumentima koji predstavljaju delo kulturnog nasleđa Srbije, a nalaze se van njene teritorije, i dokumentima i kopijama dokumenata stranih izvora koji se odnose na istoriju Srbije i srpskog naroda. Uređuju se rokovi dostupnosti, uslovi i način korišćenja arhivske građe, jasno se definišu obaveze osnivača arhiva i matične funkcije arhiva.”

Poslanici su u raspravi većim delom govorili o zakonu o arhivima navodeći mnogobrojne primere o stanju naše arhivske građe i njenom tretmanu. Nada Lazić (LSV) govorila je o arhivima Vojvodine, njihovom istorijatu i zamerila što se „ovim zakonom nadležnosti prenose na republiku, nisu se poštovale nadležnosti AP Vojvodine u oblasti kulture, osim kod osnivačkih prava prema Arhivu Vojvodine. Samo je Arhiv Vojvodine ostao u nadležnosti AP, a svi ostali su prešli u nadležnost republike”. Pitala je: „Da li je ova vrsta centralizacije adekvatna da odgovori zahtevima koje zakon postavlja u pogledu digitalizacije i mikrofilmovanja i da li postoji plan Republike Srbije za osposobljavanje zaposlenih s obzirom na to da je postavljen rok od 10 godina za mikrofilmovanje celokupne arhivske građe?”

Odgovarajući Lazićevoj, ministar Vukosavljević je rekao da ona nije do kraja citirala članove iz zakona i naveo: „Javne arhive osniva, odnosno osnivačka prava vrši Republika Srbija, što je nesumnjivo tačno, međutim, zarez, osim arhiva Vojvodine i Istorijskog arhiva Beograda, čiji su osnivači AP Vojvodina i grad Beograd. Što se tiče prostora, osnivači su, osim obaveze lokalne samouprave, dužni da obezbede sredstva u svom budžetu za finansiranje objekata, odnosno prostora za prijem i čuvanje arhivske građe.”

Mirjana Dragaš (SPS) pohvalila je Ministarstvo kulture što je prepoznalo arhive kao nacionalno blago, „ovaj zakon je dokaz kako se odnosimo prema istorijskim dokumentima koji su svedočanstvo o našem radu i jednom vremenu”. I Marko Atlagić (SNS) istakao je da „većina arhiva obavlja delatnost u veoma teškim uslovima” i dodao da je zakon važan i zbog rešavanja ovih problema, ali i zbog utvrđivanja arhivskog fonda prvi put u Srbiji, kao nacionalnog i svetskog kulturnog nasleđa.

Aleksandar Šešelj (SRS) govorio je više o stanju u našoj kulturi, navodeći da se novac u kulturi troši na nevladine organizacije koje „deluju antisrpski, dobijaju sredstva i na konkursima državnih organa, finansirani su antisrpski filmovi ’Turneja’, ’Parada’, imali smo priliku da vidimo histeriju nevladinog sektora kad je Peter Handke dobio Nobelovu nagradu , samo zato što je srpski prijatelj”. Istakao je da SRS nije dobio odgovor na svoju inicijativu da vlada objavi sabrana dela Handkea. Ministar Vukosavljević mu je odgovorio: „Čekao sam da potpišemo ugovor, pa da to objavimo, a dobra vest je da je Ministarstvo kulture i informisanja obezbedilo sredstva i postiglo dogovor sa jednim našim uglednim izdavačem za štampanje sabranih dela Petera Handkea. Biće odštampana ove godine i, Bože zdravlja, pojaviće se na sajmu knjiga u Beogradu”.

 

Autor Mirajana Čekerevac

 

Naslovna fotografija: ALAIN JOCARD/AFP/Getty Images 

 

Izvor Politika, 22. januar 2020.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u