Istopolni parovi u Hrvatskoj imaju pravo da usvajaju decu

Ustavni sud u Hrvatskoj doneo je odluku prema kojoj istopolni parovi imaju pravo da usvajaju decu pod pod istim uslovima kao i svi drugi

Sa devet glasova „za“ i četiri „protiv“ Ustavni sud u Hrvatskoj doneo je odluku prema kojoj istopolni parovi imaju pravo da usvajaju decu pod pod istim uslovima kao i svi drugi, prenosi „Indeks“. Ustavni sud je zaključak doneo razmatrajući predloge za ocenu ustavnosti tri člana Zakona o usvajanju, za koje je niz stranaka, udruženja i pojedinaca istaklo da diskriminiše istopolne partnere, prenosi Indeks.

Iako nije prihvatio predloge za ukidanje osporavanih zakonskih članaka, Ustavni sud je utvrdio da osporene zakonske odredbe iz kojih je izostavljena određena društvena grupa „proizvode diskriminatorne efekte prema istospolnim osobama koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima, što je ustavnopravno neprihvatljivo“. U odluci je istaknuto da Zakon ima legitiman cilj, a to je zaštita interesa i dobrobiti socijalno ugroženih osoba i da u tom pogledu nije u nesaglasnosti s Ustavom. Ustavni sud ocenio je da diskriminatorne efekte nije moguće otkloniti odnosno nadomestiti intervencijom Ustavnog suda u postojeći sadržaj zakona.

„Puko ukidanje osporenih zakonskih odredaba dovelo bi do praznine u postojećem modelu javne usluge udomljavanja i izazvalo bi štetne posledice za prava i interese korisnika udomiteljstva. Stoga Ustavni sud nije prihvatio prijedloge i zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom osporenih članaka Zakona o udomiteljstvu“, navodi se u odluci.

DEVET GLASOVA „ZA“ I ČETIRI „PROTIV“
Međutim, Ustavni sud je istakao da su „sudovi odnosno druga nadležna tela koja u rešavanju pojedinačnih slučajeva neposredno odlučuju o pravima i obavezama građana dužni tumačiti i primenjivati zakone u skladu s njihovim smislom i legitimnom svrhom te odluke donositi na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih izvora prava“.

„U konkretnom slučaju to znači da su osporene zakonske odredbe dužni tumačiti i primjenjivati na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu“, zaključio je Ustavni sud.

Odluka je doneta s devet glasova „za“ i četiri „protiv“. Ukidanje tri sporna člana Zakona o usvajanju, uz niz levih stranaka i udruženja, zatražili su i životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić kojima je zagrebački Centar za socijalnu zaštitu sredinom januara ponovno odbacio zahtev za usvajanje, zanemarivši stav Upravnog suda iznesen u obavezujućoj presudi iz decembra 2019.

 

Naslovna fotografija: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images

 

Izvor Indeks/RTS, 07. februar 2020.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u