NBS može da spreči prodaju Komercijalne banke

U razvijenim privredama sveta nema primera u kojem su u nekoj državi strane banke dominantne. Niko nikada nije postigao održivi razvoj na taj način

Prema dostupnim informacijama, vlada RS je navodno prodala Komercijalnu banku NLB banci iz Slovenije. Ovim tekstom dokazujem da nije reč o prodaji nego o poklonu, da domaće banke uopšte ne treba prodavati i da Narodna banka Srbije (NBS) može da odbije da odobri ovu transakciju.

Zašto je reč o poklonu? Kupac je, umesto kupovine Komercijalne banke, tih 450–500 miliona evra koje bi dao na ime cene, mogao da plasira u sklopu svog poslovanja. I ne bi bio vlasnik nove banke. Ovako kupac taj novac da na ime cene, a onda ga u samoj Komercijalnoj banci čekaju raspoloživa sredstva same Komercijalne banke u približno istom obimu. Kupac onda plasira 450–500 miliona evra svoje nove banke, a dodatno stekne Komercijalnu banku. NLB banka bi, ako se ugovor realizuje, dobila Komercijalnu banku na poklon.

Iz finansijskih izveštaja se vidi – naročito iz pozicije „kapitalizacije banke“, koja je znatno viša od nivoa koji zahteva NBS – da Komercijalna banka ima mogućnosti značajnih dodatnih plasmana. Otuda cena ima smisla samo ako je znatno veća od mogućnosti plasmana sredstava same banke. U ovom slučaju, sve što NLB banka bude dala na ime cene čekaće je u Komercijalnoj banci. Cena je za kupca – nula. Ako je za kupca ova transakcija besplatna, bilo bi važno da nadležni organi brižljivo prate da li je stanje na privatnim računima onih koji su vodili ovu transakciju takođe nula.

Zastave sa logom NLB banke se vijore ispred upravne zgrade banke u Ljubljani (Foto: File photo)
Zastave sa logom NLB banke ispred upravne zgrade banke u Ljubljani (Foto: File photo)

Domaće banke ne treba prodavati, zato što domaća privreda ne može da se razvija na način koji bi bio u našem dugoročnom interesu bez domaćih banaka. Domaća privreda koja bi se razvijala bila bi konkurencija stranim kompanijama. Pa neće strane banke da finansiraju konkurenciju svojim privrednim kompanijama, koje su ujedno i njihovi klijenti na globalnom nivou. Otuda u razvijenim privredama sveta nema primera u kojem su u nekoj državi strane banke dominantne. Niti je iko ikada postigao održivi razvoj i iskoračio u grupu razvijenih zemalja u situaciji kad je prodao svoje banke.

Prodajom banaka mi strancima dajemo domaću štednju i domaće depozite privrede, a one onda ono malo sredstava koja bismo mogli da koristimo za sopstveni razvoj kroz kamatu isisavaju u svoje matične države. MMF i razni zapadni savetnici, a i njihove ispostave u našoj stručnoj javnosti, nama govore da je odlično upravo suprotno od onoga što radi razvijeni Zapad. Tužno je da kod nas još nije prevladala svest o tome da je dominacija stranih banaka pogubna za Srbiju.

NBS ima pravo da ne odobri ovu transakciju. Tačno je rekla guvernerka gospođa Tabaković – da nema prava da se meša u to da li će vlada prodati kapital RS u Komercijalnoj banci, ali NBS ima ovlašćenje da proceni da je sam kupac rizik za bankarski sistem Srbije. I zaista, NLB banka ima veoma loš istorijat poslovanja. I u Srbiji i van Srbije. Kad se tome doda da je na putu da preuzme Komercijalnu banku besplatno i kada se sve te činjenice ocene ukupno, može se osnovano zaključiti da bi transakcija dovela do realnog rizika od neodgovornog postupanja novog vlasnika u upravljanju Komercijalnom bankom, a to bi predstavljalo rizik za ceo bankarski sistem. Tu Vlada Republike Srbije nema nikakve ingerencije – sve je u rukama NBS.

Zgrada Narodne banke Srbije u ulici Kralja Petra u Beogradu (Foto: Wikipedia/PedjaNbg)
Zgrada Narodne banke Srbije u ulici Kralja Petra u Beogradu (Foto: Wikipedia/PedjaNbg)

Neverovatno je da vlada ne samo da ne sluša stavove struke – to je, nažalost, već uobičajeno u svim oblastima, od pravosuđa do zdravstva, prosvete, energetike i urbanizma – nego ne sluša ni stav NBS. I dodatno, treba znati da bez domaćih banaka mi nemamo lek protiv svake sledeće krize zapadnih privreda. Njihov virus će nas gurnuti u recesiju bez odbrane. Ovu pogubnu transakciju prodaje Komercijalne banke treba odmah obustaviti.

 

Naslovna fotografija: Novi Standard

 

Izvor Politika

Ekonomija
Pratite nas na YouTube-u