Tehnički pregled i registracija vozila u „Dunav auto-centrima“ (PR)

Preduzeće „Dunav auto“ brine o ispravnosti vaših vozila i pruža usluge tehničkog pregleda i registracije i u vanrednim okolnostima izazvanim epidemijom koronavirusa

Ispravno vozilo čuva i vas i životnu sredinu. Preduzeće „Dunav auto“, koje posluje u sastavu Kompanije „Dunav osiguranje“, brine o ispravnosti vaših vozila i pruža usluge tehničkog pregleda i registracije i u vanrednim okolnostima izazvanim epidemijom koronavirusa. „Dunav auto“ ima ovlašćenje za izdavanje registracionih nalepnica, pa vlasnici vozila mogu obaviti sve poslove vezane za registraciju vozila u nekom od „Dunav auto-centara“ širom Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije pružilo je mogućnost da i građani stariji od 65 godina produže registraciju svojih vozila na način bezbedan za njihovo zdravlje, a „Dunav auto“ biće im na usluzi da to učine na najjednostavniji način. Dovoljno je da daju pismeno ovlašćenje nekom od svojih potomaka (nije potrebno da bude overeno kod javnog beležnika), koji će s tim ovlašćenjem, njihovom i svojom ličnom kartom, te saobraćajnom dozvolom u „Dunav auto-centru“ obaviti i tehnički pregled i registraciju vozila.

Za zakazivanje tehničkog pregleda i registracije dovoljno je da pozovete Kontakt centar Kompanije „Dunav osiguranje“ na broj telefona 0800 386 286 kako biste se informisali o radnom vremenu „Dunav auto-centara“ i dobili telefonski broj putem koga ćete zakazati tehnički pregled.

Ukoliko je vaše vozilo tehnički ispravno, i polisu osiguranja od auto-odgovornosti i administrativnu taksu za registraciju vozila platićete na istom mestu, bez odlaska na šalter MUP-a ili osiguravajućeg društva. U„Dunav auto-centru“ dobićete neophodnu registracionu nalepnicu.

Kontakt centar Kompanije „Dunav osiguranje“ na raspolaganju je klijentima svakog radnog dana od 7:30 do 21:00 čas putem telefonskog broja 0800 386 286 i i-mejl adrese [email protected].

 

(PR)

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u