Slavka Kojić: Vaskršnja liturgija u uslovima vanrednog stanja

Neophodno je pronaći način da se sloboda veroispovesti koju jemči Ustav ispoštuje, a da se pritom rizik od širenja COVID-19 svede na najmanju moguću meru

Ko hoće nađe način, a ko neće nađe razlog – kaže naš narod. Kao što je već poznato povodom vanrednog stanja koje je proglašeno u našoj zemlji, državni organi su doneli čitav niz akata, a kada je u pitanju organizacija verskog života i vršenje verskih obreda Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj 53-2868/2020 (Službeni glasnik RS broj 43 od 27. marta 2020. godine). Iz sadržine pomenutog Zaključka može se ustanoviti da se država nije direktno umešala u odvijanje crkvenog života, niti je propisala Crkvi i drugim verskim zajednicama na koji način će organizovati verske obrede, već je naprotiv donela Zaključak kojim je, uz uvažavanje mišljenja struke, samo dala preporuke Crkvi i drugim verskim zajednicama, sugerišući održavanje verskih obreda bez prisustva vernika.

Treba reći da je iz sadržine konkretnog Zaključka više nego jasno da se ne radi o aktu pravnoobavezujućeg karaktera, već isti predstavlja uputstvo i mišljenje Vlade o tome na koji način bi trebalo organizovati verski život u vreme aktuelne pandemije virusom COVID-19, gledano sa aspekta zaštite zdravlja stanovništva.

Kao što je poznato na temelju Preporuke Vlade, a uzimajući u obzir i druge propise koje su doneli nadležni državni organi, crkvene vlasti SPC su donele svoje odluke i svoja saopštenja koja se nalaze na sajtu Srpske pravoslavne crkve, kojima je sveštenstvo, monaštvo i verni narod obavešten da su preporuke Vlade usvojene i da se iste imaju primenjivati, s tim što je Crkva posebno naglasila da se ne prekida služenje svete Liturgije, niti se prekida pričešćivanje vernika jer to, kako se navodi u Saopštenju Svetog Arhijerejskog Sinoda, „predstavlja osnovu naše vere u Boga Živoga“. To je dalje konkretno značilo da je SA Sinod SPC doneo odluku da u hramovima tokom bogosluženja ne prisustvuje verni narod, već da se u hramovima tokom liturgije mogu nalaziti dva lica (sveštenik i pojac), uz mogućnost pričešćivanja vernika, u dogovoru sa sveštenikom.

Pometnju i veliko uznemirenje vernika stvorila je izmena Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije kojom je svim licima propisana zabrana izlaska van stanova, prostorija i objekata za stanovanje, u vremenu od 13 časova subotom do pet časova ponedeljkom, a od danas od 17 časova petkom do ponedeljka u pet časova) jer su tim aktom vernici faktički onemogućeni da dođu do hrama, kako bi makar na otvorenom prostoru (u porti i sl.) prisustvovali bogosluženju.

S obzirom na veliko uznemirenje i nezadovoljstvo vernika usled najavljene nemogućnosti prisustvovanja Vaskršnjoj liturgiji, pre svega zbog propisane i aktuelne opšte zabrane kretanja tokom vikenda, koja čak dovodi u pitanje i primenu Saopštenja SA Sinoda SPC, a imajući u vidu suštinski povoljno odvijanje situacije oko infekcije virusom COVID-19 u našoj zemlji, a naročito imajući u vidu da su građani i verni narod do sada u ogromnom delu striktno poštovali sve akte državnih organa i akte SPC, ukazuje se potreba da se povodom najvećeg hrišćanskog praznika napravi izuzetak i donese posebna preporuka državnih vlasti u pravcu omogućavanja održavanja liturgije u hramovima na Vaskrs, uz olakšanu mogućnost prisustvovanja vernika liturgiji i ostalim bogosluženjima tokom poslednje sedmice posta, makar i samo na otvorenom prostoru oko hramova.

Prema trenutnoj regulaciji to bi podrazumevalo da bi svi oni koji žele da prisustvuju liturgiji morali blagovremeno da podnesu zahteve nadležnom organu Ministarstvu unutrašnjih poslova, kako bi im se odobrilo kretanje do hrama na dan Vaskrsa, (ili na neki drugi dan tokom Strasne sedmice u vreme trajanja policijskog časa).

Opisani postupak bi se mogao primeniti na sve dane tokom Strasne sedmice, a procedura bi morala biti maksimalno pojednostavljena, postupak hitan, do te mere da bi se posebnom uredbom propisala pretpostavka pozitivnog rešavanja zahteva, u slučaju ćutanja uprave tj. u slučaju da nadležni organ MUP-a po podnetom zahtevu ne donese nikakvu odluku u propisanom roku, koji bi se morao meriti satima, a sve to naravno pod uslovom da je zahtev uredan i da sadrži sve propisane podatke. Ustav Republike Srbije jemči svakom čoveku slobodu misli, savesti i veroispovesti, koja sloboda ne može biti ograničena, niti se od nje može odstupiti intervencijom državne vlasti, donošenjem akata, čak ni u vreme vanrednog stanja (čl. 202 st. 4 Ustava).

Upravo iz tog razloga, neophodno je pronaći način da se sloboda misli, savesti i veroispovesti koju jemči Ustav ispoštuje, a da se pritom rizik od širenja infekcije virusom COVID-19 svede na najmanju moguću meru, s tim što je neophodno razumeti da se sloboda veroispovesti i način ispoljavanja te slobode, obavljanjem verskih obreda, pohađanjem verske službe, u ovom osetljivom trenutku, mora sprovoditi uz sve neophodne mere predostrožnosti, kako ne bi bila ugrožena prava drugih građana, koji takođe imaju pravo i na vlastito tj. drugačije uverenje, kao i ostala prava i slobode zajamčene Ustavom, kao što su pravo na život i pravo na zaštitu vlastitog zdravlja.

 

Autor Slavka Kojić

 

Naslovna fotografija: spc.rs

 

Izvor Stanje stvari, 10. april 2020.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u