EU Serbia Flags

Izveštaj EK o Srbiji: Sporazum sa Prištinom hitan i presudan

„Srbija treba da uloži dalje značajne napore i doprinese postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Takav sporazum je hitan i presudan na putu ka EU“

Srbija je ograničenim napretkom u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, određenim napretkom u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, ali i pozitivnim korakom nastavka dijaloga sa Prištinom postigla „ukupni balans“ kada je reč o pristupnim pregovorima sa EU, zaključuje Evropska komisija u Izveštaju o napretku Srbije, u koji je Tanjug imao uvid.

Evropska komisija konstatuje da je Vlada Srbije „održala evropske integracije kao svoj strateški cilj“, a pozitivne ocene dala je po svim ekonomskim kriterijumima. Iako se ocenjuje da „neke od izjava visokih zvaničnika na početku pandemije COVID-19 nisu bile u skladu sa strateškim opredeljenjem zemlje“, Komisija zaključuje da iz Srbije stižu „najnoviji pozitivniji signali ka EU“.

Srpske vlasti se pozivaju da daju veći naglasak na objektivnu komunikaciju o EU kao „glavnom političkom i ekonomskom partneru“.

OGRANIČENI NAPREDAK U BORBI PROTIV KORUPCIJE I KRIMINALA 
Kad je reč o političkim kriterijumima, Evropska komisija ocenjuje da je Srbija postigla određeni nivo pripreme kada je u pitanju pravosudni sistem i borba protiv korupcije i kriminala, ali i da je u tim oblastima u poslednjih godinu dana postignut „ograničeni napredak“.

Konstatuje se da je usvojena Medijska strategija, ali da njena primena još nije počela i da nema napretka kada je u pitanju popravljanje atmosfere u oblasti slobode izražavanja.

„Slučajevi zastrašivanja, pretnji i nasilja nad novinarima i dalje su razlog za zabrinutost“, navodi se u izveštaju Komisije.

Komisija konstatuje da je Srbija „umereno pripremljena“ u oblasti javne uprave, ali da nema napretka kad je reč o smanjenju velikog broja visokih vršilaca dužnosti. Vlasti u Srbiji se pozivaju i da otklone „dugotrajne izborne nedostatke“ kroz transparentan i inkluzivan dijalog sa političkim strankama i drugim relevantnim zainteresovanim stranama uoči sledećih izbora.

Konstatuje se da su na prethodnim parlamentarnim i lokalnim izborima „poštovane osnovne slobode“, ali da je izbor biračima bio ograničen zbog „velike prednosti vladajuće stranke i promocije njene politike u većini glavnih medijia“.

POZITIVNA OCENA EKONOMSKIH KRITERIJUMA 
Srbija je od Evrospke komisije opet dobila pozitivne ocene kad je reč o ekonomskim kriterijumima. Utvrđen je umereni napredak i dobar nivo pripreme u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije u zemlji.

„Pritisak na cene i dalje je bio prigušen, a inflaciona očekivanja obuzdana. Smanjivanjem budžetskog deficita i održavanjem obazrivog fiskalnog stava, Srbija je značajno poboljšala održivost duga. Učinak na tržištu rada je poboljšan, sa najnižom stopom nezaposlenosti u poslednjoj deceniji, međutim, tome je doprinela i velika emigracija“, navodi se u tekstu izvešataja.

Srbija je postigla i određeni napredak i umereno je spremna da se izbori sa pritiskom konkurencije i tržišne snage unutar EU.

„Struktura privrede se dalje poboljšavala i ekonomska integracija sa EU i dalje je visoka“, ocenjuje Komisija. Dodaje se da se investicije i dalje povećavaju ali da obrazovanje i obuka ne ispunjavaju u potpunosti potrebe tržišta rada.

„SPORAZUM SA KOSOVOM HITAN I PRESUDAN“ 
U regionalnoj saradnji, Srbija je, prema oceni Komisije, ostala posvećena bilateralnim odnosima sa zemljama iz susedstva. Kao pozitivan, ocenjuje se i nastavak pregovora sa Prištinom.

„Srbija treba da uloži dalje značajne napore i doprinese postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom. Takav sporazum je hitan i presudan kako bi Kosovo i Srbija mogle da napreduju u postizanju svojih ciljeva na putu ka EU“, navodi se u izvešatju.

Što se tiče sposobnosti da preuzme obaveze članstva, Srbija je pojačala rad da uskladi zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU u poglavljima o ekonomskom i unutrašnjem tržištu. Konstatuje se da je zemlja „nastavila da razvija intenzivne odnose i strateška partnerstva sa nizom zemalja širom sveta, uključujući Rusiju, Kinu i SAD“ i naglašava da je Srbija uskladila 60 odsto stavova sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Posebne pohvale Srbija je dobila za upravljanje migracionim tokovima, uz ocenu da aktivno, konstruktivno i efikasno sarađuje sa EU i susedima u regionu u oblasti upravljanja granicama.

 

Naslovna fotografija: EU Council/Christos Dogas

 

Izvor Tanjug/RTS, 06. oktobar 2020.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u