Mitropolija i Eparhija SPC registrovane u Crnoj Gori

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, Mitropoliji i Eparhiji izdalo adekvatna uverenja o upisu u Javnu evidenciju

Mitropolija crnogorsko-primorska i Eparhija budimljansko-nikšićka Srpske pravoslavne crkve su, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije vjerskih zajednica, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava blagovremeno podnijele uredne prijave sa dokazima za upis u Knjigu evidentiranih vjerskih zajednica Jedinstvene evidencije vjerskih zajednica.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, Mitropoliji i Eparhiji izdalo adekvatna uvjerenja o upisu u Javnu evidenciju. Posebno ukazujemo da su Mitropolija i Eparhija ovim činom djelatno potvrdile stav koji je više puta, a posebno tokom litija za odbranu svetinja, saopštavan da će prijave za upis u evidenciju predati nadležnom organu onog trenutka kada iz pravnog sistema budu uklonjene neustavne i diskriminatorne zakonske odredbe kojim je poništavan njihov ranije stečeni pravni subjektivitet u pravnom poretku Crne Gore.

Ovim činom je jasno potvrđeno opredeljenje Mitropolije i Eparhije da, na način koji dolikuje i priliči Crkvi, ispoštuju zakonske odredbe koje su u skladu sa civilizacijskim dostignućima i međunarodnim standardima o slobodi vjeroispovijesti u individualnom i kolektivnom aspektu. Navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, kao i postupanjem Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, u potpunosti je priznat i ispoštovan ranije stečeni i kroz vjekove bezbroj puta potvrđeni pravni subjektivitet Mitropolije i Eparhije u Crnoj Gori.

 

Naslovna fotografija: mitropolija.com

 

Izvor mitropolija.com, 11. jun 2021.

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u