Trostruko veća dividenda „Dunava“ za budžet Srbije (PR)

Trostruko veći iznos dividende u odnosu na prošlogodišnji ‒ 1,43 milijarde dinara, Kompanija je uplatila u budžet Republike Srbije kao svog najvećeg pojedinačnog akcionara

Prema finansijskim izveštajima za 2020. godinu, Kompanija „Dunav osiguranje“ ostvarila je neto dobit u iznosu od 3,2 milijarde dinara i 7. jula ove godine svojim akcionarima isplatila dividendu u ukupnom bruto iznosu od 1,52 milijarde dinara. Trostruko veći iznos dividende u odnosu na prošlogodišnji ‒ 1,43 milijarde dinara, Kompanija je uplatila u budžet Republike Srbije kao svog najvećeg pojedinačnog akcionara. Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 17. aprila 2021. godine bili upisani kao zakoniti imaoci akcija Kompanije. Njima je ukupna dividenda u neto iznosu od 84,83 miliona dinara uplaćena preko Centralnog registra hartija od vrednosti.

Finansijski rezultat i dobit koje je Kompanija ostvarila u prošloj godini i u godinama nakon 2014. i dokapitalizacije od strane države, kada je poslovala sa gubitkom, pokazatelji su ne samo njenog brzog oporavka već i velikog angažovanja menadžmenta i zaposlenih da opravdaju pruženu šansu i ukazano poverenje tadašnjeg predsednika Vlade, a sadašnjeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Naime, Republika Srbija je u 2014. godini dokapitalizovala Kompaniju sa 4,8 milijardi dinara, a promenom poslovne politike Kompanija je ponovo postala vodeće osiguravajuće društvo na domaćem tržištu, sposobno da generiše izuzetno visoke stope povrata na uloženi kapital, kao i da svojim akcionarima isplaćuje dividende. Počev od finansijskog izveštaja za 2015. godinu, Kompanija je u budžet Republike Srbije uplatila ukupnu dividendu u iznosu od 3,65 milijardi dinara.

U trci za postizanjem visokih poslovnih dometa, Kompanija „Dunav“ nije zanemarila društvenu zajednicu. U 2020. godini vredne donacije bile su namenjene raznim humanim projektima, a najviše onim namenjenim deci i zdravstvenom sistemu Republike Srbije za borbu s pandemijom koronavirusa.

 

(PR)

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u