Usvojene izmene Zakona o zaštiti prirode i Zakona o vodama

Vujovićeva je kazala i da se izmenama Zakona o vodama neposrednom pogodbom može dati u zakup vodno zemljište, ako je to u konkretnom slučaju jedino moguće rešenje

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su više zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode i izmene i dopune Zakona o vodama. Skupština Srbije usvojila je i Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj kojim se omogućava da Kragujevac isključi ugalj iz daljinskog grejanja.

Jedan od ključnih razloga za izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode odnosi se na zabranu izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima čime se obezbeđuje dugoročno očuvanje prirodnih vrednosti zbog kojih je određeno zaštićeno područje i proglašeno, rekli su predlagači.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović je rekla u raspravi da se izmenama zakona ostvaruje niz pozitivnih efekata, pre svega uvođenje načela predostrožnosti omogućava se da se u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za prirodu adekvatno i blagovremeno reaguje.

Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode omogućiće se i povećanje površina pod zaštićenim područjima, kao i ispunjenje ciljeva definisanih prostornim planom Srbije.

Vujovićeva je navela da su novim zakonom preciznije definisane odredbe koje se odnose na postupak Ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu i uspostavljanje ekološke mreže.

Uspostavljanje ekološke mreže EU Natura 2000 u Srbiji, kako je rekla, jedan je od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a definiše se u skladu sa zahtevima evropske Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive o očuvanju divljih ptica.

Izmenama i dopunama Zakona o vodama one se tretiraju kao jedan od najvažnijih elemenata životne sredine, odnosno vodno zemljište uređuje se kao dobro od opšteg interesa.

Promenama Zakona o vodama vrši se, rekla je Vujović, usaglašavanje tog zakona sa odredbama već usvojenih zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o prekršajima, Zakona o zaštiti podataka ličnosti, kao I Zakona o javnoj svojini.

Vujovićeva je kazala i da se izmenama Zakona o vodama neposrednom pogodbom može dati u zakup vodno zemljište, ako je to u konkretnom slučaju jedino moguće rešenje.

Kragujevac izbacuje ugalj

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj kojim se omogućava da Kragujevac isključi ugalj iz daljinskog grejanja.

Projekat će biti podeljen na dva dela i prvi deo obuhvata rashodovanje starih kotlova i pripadajućeg postrojenja iz daljinskog grejanja Kragujevca, zatim ugradnju novih kotlova za toplu vodu na prirodni gas ukupnog kapacteta 110 megavata.

Zajam će se sastojati iz dve tranše, jedne od 14 miliona evra i druge od 4 miliona evra.

Usvojen je i Zakon o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između države EFTA i Srbije Broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između države EFTA i Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje.

Poslanici su usvojili i Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda, Zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske konfederacije, Predlogu zakona o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975).

 

Naslovna fotografija: ekologija.gov.rs

 

Izvor Tanjug/RTS, 14. jul 2021.

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u