Može li Hrvatska da stavi lik Nikole Tesle na kovanice evra?

Stavljanje lika Nikole Tesle na nacionalnu stranu kovanice evra, ako Hrvatska postane članica Evrozone, predstavljalo bi prisvajanje kulturnog i naučnog nasleđa srpskog naroda

Stavljanje lika Nikole Tesle na nacionalnu stranu kovanice evra, ako Hrvatska postane članica Evrozone u narednom periodu, predstavljalo bi prisvajanje kulturnog i naučnog nasleđa srpskog naroda.

Ovo je stav Narodne banke Srbije i komentar na jučerašnju izjavu Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske, da su građani Hrvatske anketom izabrali kao najpoželjniji motiv za evre našeg naučnika Nikolu Teslu.

Kako je Plenković rekao, svaka zemlja koja uđe u Evrozonu, ima mogućnost da na jednoj strani kovanice ima neki nacionalni motiv, a da su oni između ostalih izabrali da na 50, 20 i 10 centi bude Tesla. Iz naše Narodne banke naglašavaju, pak, da je nesporno da se slavni naučnik tokom svog života izjašnjavao kao Srbin po poreklu i rodu.

– S tim u vezi, sasvim je sigurno da bi bile preduzete odgovarajuće aktivnosti prema nadležnim institucijama EU kako bi se ukazalo na neprimerenost takvog predloga – naglašavaju u NBS. – Dizajn evro novčanica je isti nezavisno od države koja ih štampa. O nacionalnom dizajnu evro kovanice odlučuje država članica EU koja evro koristi kao zajedničku valutu. Dizajn evro kovanice može se menjati po proteku roka od 15 godina osim ako dođe do promene šefa države ili to zahtevaju razlozi sprečavanja falsifikovanja evro kovanica, kada je moguće menjati dizajn i pre isteka pomenutog roka.

Kako u NBS objašnjavaju, država članica ima obavezu obaveštavanja drugih članica o nacrtima dizajna novih nacionalnih strana evro kovanica, a zahtev za odobrenje dizajna podnosi se Savetu EU.

– Savet EU odobriće dizajn nacionalne strane evro kovanice ako su ispunjeni tehnički uslovi i ako nema primedbi drugih država članica koje koriste evro kao zajedničku valutu. U slučaju da ima primedbi (a one su moguće kada bi predloženi dizajn nacionalne strane jedne države mogao izazvati nepovoljne reakcije građana druge države članice), Savet EU donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju zahteva kvalifikovanom većinom glasova. Pored toga, treba naglasiti da se navedena uredba odnosi na države koje su ispunile uslove za pristupanje Evrozoni, a da Republika Hrvatska može najranije to da učini 2023. godine što je u ovom trenutku upitno.

Dizajn

Pitanje dizajna evro kovanica regulisano je Uredbom Saveta EU – objašnjavaju u NBS. – Po navedenom propisu evro kovanice imaju jednu zajedničku, evropsku, stranu koja je ista na svim evro kovanicama i drugu nacionalnu, koja se razlikuje od zemlje do zemlje i koja ima na sebi oznaku države članice EU. Na toj nacionalnoj strani evro kovanice mora se nalaziti krug sastavljen od 12 zvezdica koje u potpunosti okružuju nacionalni dizajn. Unutar navedenih 12 zvezdica država članica samostalno odlučuje o motivima koje će prikazati. Na primer, Italija ima evro kovanice apoena EUR 2, na kojima je prikazan portret Dantea Aligijerija (autor Rafael), a na evro kovanici apoena EUR 1 crtež Leonarda da Vinčija koji prikazuje idealne proporcije ljudskog tela. Grčka na evro kovanici apoena EUR 2 ima scenu sa mozaika u Sparti (treći vek nove ere) u kojoj je prikazana boginja Evropa koju otima Zevs u obliku bika, a na kovanici apoena EUR 1 prikazana je sova urađena po uzoru na staru atinsku kovanicu od 4 drahme. Države obično formiraju komisije (umetnici, numizmatičari, graveri, političari) koje vrše izbor nacionalnog dizajna evro kovanice u konkurenciji većeg broja predloga.

 

Naslovna fotografija: Victor Grabarczyk on Unsplash 

 

Izvor Večernje novosti, 22. jul 2021.

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u