Posthladnoratovski Rimlend

Nema sumnje da je Spajkmanov legat o „geopolitičnosti Rimlenda“ i dalje aktuelan. Međutim, pitanje je koliko je primenjiv u okolnostima aktuelne promene geopolitičke paradigme

U istorijskom smislu Rimlend-koncepcija nastala je kao rezultat teorijskog i praktičnog promišljanja struje tzv. realista u američkoj spoljnoj politici. Oni su se prvenstveno oslanjali na stavove admirala Mehena koji je, još krajem 19. veka, pisao o potrebi jačanja pomorske moći i ovladavanja okeanskim putevima trgovine kao američkom strateškom imperativu. Podstaknut događajima uoči Drugog svetskog rata, N. Spajkman nagoveštavao je artikulaciju Rimlenda u člancima Geografija i spoljna politika (1938) i Geografski ciljevi u spoljnoj politici (1939), a potom u knjizi Američka strategija u spoljnoj politici (1942), da bi prvi put ovaj pojam upotrebio u delu Geografija mira (1943). Podsetimo, Spajkman se bavio uticajem geografskih činilaca na međunarodne odnose, zatim globalnim geostrategijskim položajem SAD, kao i geopolitičkim ustrojstvom sveta u skladu s postulatima tzv. marginalističke teorije.

Spajkmanov Središnji okean nastao je i kao revizija Makinderove teorije o Središnjoj zemlji kao geografskoj osovini istorije. Reč je o geopolitičkom pojmu koji podrazumeva stvaranje britansko-američkog saveza kao političke osnove za pariranje kopnenoj moći Nemačke, Rusije i Kine, dok je iz Spajkmanove perspektive kontrola nad Rimlendom preduslov za svetsku dominaciju talasokratije. Pritom vredi naglasiti da Spakjmanovo definisanje područja Rimlenda obuhvata ne samo evroazijsko priobalje, nego i znatno zalazi u unutrašnjost kontinenta, pa je zbog toga njegov karakter izrazito posrednički i kontaktni. Zanimljivo je da je ova koncepcija bila ugrađena u sva značajnija strateška dokumenta posle 1945. godine (Strategija obuzdavanja SSSRTrumanova doktrinaMaršalov planPaktomanija) i da je nesporno doprinela hladnoratovskom trijumfu Amerike. Određene korekcije koje su se dogodile krajem sedamdesetih godina prošlog veka, kada je „kolektivni Zapad“ koncepciju „statičnog bipolarizma“ zamenio simulacijom „ratova zvezda“ i sprovođenjem „tajnih akcija“, ne dovode u pitanje geopolitičku punovrednost Rimlend-strategije.

Posthladnoratovska era nije donela značajnije promene u američkoj geopolitici i njenom tretiranju područja Rimlenda. Izvesna taktička prilagođavanja nisu mogla da ospore utisak o kontinuitetu američke politike na tlu Evroazije, posebno u odnosu prema „postsovjetskoj Rusiji“ koja je tretirana kao poražena zemlja kojoj neminovno sledi dalje rasparčavanje (Z. Bžežinski). Za Ameriku je u posthladnoratovskom periodu jedan od strateških prioriteta bilo sprečavanje konsolidacije kopnenih sila (Nemačka, Rusija, Kina) uz upadljivo nastojanje da se tzv. „evroazijska klešta“ i obodni Rimlend stave pod vojnostrategijsku kontrolu. Bžežinski je isticao da, uprkos razvoju novih dimenzija moći (tehnologija, informatika, novi oblici finansija i trgovine), evroazijski prostor nije izgubio geopolitičko značenje, jer njena zapadna evropska periferija još uvek poseduje znatan deo političke i eknomske moći, dok je dalekoistočna azijska regija postala vitalni centar narastajućeg kineskog ekonomskog i političkog uticaja. Zbog toga je američki imperativ da na tlu Evroazije dugoročno spreči pojavu bilo kakve konkurentske sile, uz davanje odgovarajućih koncesija regionalnim igračima.

Kineski predsednik Si Đinping prikazan na velikom ekranu dok kineski borbeni tenkovi učestvuju u vojnoj paradi, Peking, 03. septembar 2015. (Foto: AP Photo/Ng Han Guan)

Oblikovanje „posthladnoratovskog Rimlenda“ započelo je najpre u Evropi koja se posle pada Berlinskog zida suočila s izazovom definisanja svog geopolitičkog identiteta. Tako je na sastanku Trilaterale u Tokiju (april 1991) usvojen predlog o podeli Evrope „na rimski i vizantijski deo“ čime je sprečena njena potencijalna „geopolitička emancipacija“. U skladu s identičnom matricom podele „na rimski i vizantijski deo“ tekao je i proces prekompozicije postjugoslovenskog prostora, uz najviši stepen neprijateljstva koji su „talasokratske“ sile iskazale prema „telurokratskim“ Srbima. Vrhunac ovakve orijentacije bio je bombardovanje SRJ 1999. godine i posledična otmica Kosova i Metohije, koje u geopolitičkom smislu ima obeležje „balkanske središnje zemlje“. Za analitičare jugoslovenske krize (1991-1999) posebno zbunjujuće deluje američka vojna i politička podrška balkanskim muslimanima, a koja zapravo proističe iz posthladnoratovske Rimlend-koncepcije, koja područje „vizantijskog“ dela nekadašnje SFRJ tretira kao „zonu turske interesne sfere“ ali i prostor za trajnu destabilizaciju Evrope, kroz primenu strategije neprekidnog priliva migranata koji menjaju ne samo kulturno-civilizacijsku sliku Starog kontinenta, nego i njegovu socijalnu koheziju.

Nakon izbijanja svetske ekonomske krize (2008) i ruske vojne intervencije u Abhaziji i Južnoj Osetiji bilo je očigledno da se svet kreće u smeru višepolarnosti, dakle u smeru nove ravnoteže snaga, što je izazvalo tektonske poremećaje na području Rimlenda. Za vreme Arapskog proleća (2011) pokazalo se koliko je područje regiona „šireg Bliskog istoka“ izrazito posredničkog i kontaktnog karaktera, a posle prvih početnih uspeha „talasokratije“ podložno i radikalnim promenama savezništava (primer Turske). Ruska vojna intervencija u Siriji (od 2016) potpuno je poremetila planove atlantista u ovom regionu i po svojim geopolitičkim posledicama izazvala tektonska geopolitička pomeranja na globalnom nivou, tj. manifestaciju prodora iz Unutrašnjeg kopna ka evroazijskom priobalju i presecanju Rimlenda kao ekskluzivne zone američkog uticaja.

Od izbijanja svetske ekonomske krize ruše se i postulati „posthladnoratovskog Rimlenda“ na Dalekom istoku, gde s mnogo više samopouzdanja nastupa Kina. Posle dolaska predsednika Sija na vlast ključna kineska geostrategijska koordinata kreće se u pravcu severozapad-jugoistok, a radi uspostavljanja punog suvereniteta nad Južnim kineskim morem, uključujući odmetnuti Tajvan. Kina nastoji i da realizacijom koncepta „Jedan pojas – jedan put“, razbije  američke pokušaje „obuzdavanja“ ove države, kroz uspešne ekonomske aranžmane s  državama islamskog sveta (Pakistan, Avganistan), ali i da uspostavi stratešku saradnju sa Rusijom, što je oduvek bila „noćna mora američke politike“ (H. Kisindžer).

Predsednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Si Đinping prisustvuju ceremoniji potpisivanja sporazuma o isporuci prirodnog gasa Kini, Moskva, 21. maj 2014. (Foto: AP Photo/Alexei Druzhinin)

Da rezimiramo. Nema sumnje da je posthladnoratovska primena Rimlend-koncepcije najpotpuniji dokaz kontinuiteta američke geopolitike, koja se primenjuje nezavisno od promena u međunarodnoj politici (bipolarizam, unipolarizam, multipolarizam), kao i da je Spajkmanov legat o „geopolitičnosti Rimlenda“ i dalje aktuelan. Međutim, iz sadašnje perspektive, ključno je pitanje koliko je primenjiv u okolnostima aktuelne promene globalne geopolitičke paradigme. Američki teoretičar K. Grej je u radu Geopolitika nuklearne ere. Hartlend, Rimlendi i tehnološka era (1977), iako veliki poštovalac Spajkamana, izložio kritici njegovu Rimlend-koncepciju, ukazujući da je Spajkman „precenio moć otpora evroazijskog Rimlenda i potcenio potencijal moći SSSR (danas Rusije i Kine, prim autora), ukazujući još u to doba na jačanje njegovog pomorskog potencijala „koji mu omogućava logističku podršku na svim okeanima i morima“.

_______________________________________________________________________________

Literatura:

1. Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, Vojna štamparija, Podgorica 1999;

2. Milomir Stepić, Geopolitika. Ideje, teorije, koncepcije, Institut za političke studije, Beograd 2016;

3. Milorad Vukašinović, Misliti prostorno, SAJNOS, Novi Sad 2021.

 

Naslovna fotografija: Wikimedia/Macedonian Academy of Sciences and Arts/Nicolas Spykman, CC BY-SA 4.0

 

Izvor Kulturni centar Novog Sada

 

BONUS VIDEO:

Filozofija
Pratite nas na YouTube-u