Apel Vladi Republike Srbije: Za slobodu izbora i u odbranu naše dece

Da li je obavezna vakcinacija opravdana i svrsishodna samo za školsku decu stariju od 12 godina, a ne i za odrasle? Da li je moguće da su najveći krivci za ovu epidemiju deca?

Ministar zdravlja bi pre donošenja odluke da se deca vakcinišu, kao uslov da pohađaju nastavu, morao da odgovori na pitanja da li bi to za decu bilo apsolutno potrebno, da li bi bilo bezbedno i da li bi imalo dejstvo na epidemiju? Sve što smo do sada naučili o ovoj bolesti nedvosmisleno kaže da joj deca, uglavnom, ne podležu i da su u ovoj epidemiji najmanji teret zdravstvenom sistemu. O bezbednosti postojećih vakcina ne treba posebno govoriti: sve su razvijene u vremenskoj oskudici i skraćivanjem ili uprošćavanjem pojedinih faza u testiranju. Testovi na deci starijoj od 12 godina tek se vrše. Potpuno pouzdanih podataka još uvek nema i dugo ih neće biti.

Na kraju treba još jednom istaći da bi vakcinisanje dece imalo smisla samo ako bi imalo takvo dejstvo na epidemiju da smanji cirkulaciju virusa u populaciji. Međutim, to se može postići i drugim, po decu manje invazivnim merama: npr. maskama, provetravanjem ili smenskim radom u školama, kao i do sada. U odsustvu sazrelih i konačnih naučnih saznanja o dejstvima novih vakcina na zdravlje ljudi, i njihovim neželjenim uzgrednim efektima, jedino rešenje dostojno zdravog razuma, ali i Ustava Republike Srbije, koji pravo na obrazovanje jemči bez ikakvih uslova, jeste da se ne insistira na njihovoj primeni na deci starijoj od 12 godina pogotovo ako se taj cilj može ostvariti drugim merama s istim efektom.

Posebno treba istaći da najavljeno prebacivanje troškova testiranja dece, s države na roditelje, jeste zloupotreba prava kojom se na perfidan način uvodi obaveza vakcinacije. Ovo stoga što bi ova mera u stvarnosti imala funkciju kazne – ko neće da se vakciniše mora da plati testiranje. Njome bi se narušilo načelo zakonitosti garantovano Ustavom Republike Srbije: samo zakonom se mogu uvoditi krivična dela i kazne, ne i odlukama kriznih štabova. Na kraju, ovom merom bi se izvršila diskriminacija dece po imovinskom statusu. Deca roditelja koji mogu da plate testiranje ne bi morala da snose rizik neželjenih efekata vakcine.

Da li je obavezna vakcinacija opravdana i svrsishodna samo za školsku decu stariju od 12 godina, a ne i za odrasle? Da li je moguće da su najveći krivci za ovu epidemiju deca, jer se jedino njima normalan dečiji život, a to znači školovanje i igranje, prikriveno i protivustavno, putem pretnje narušavanja prava na obrazovanje, uslovljava vakcinacijom? Da li je moguće da su najveći generatori novog talasa epidemije deca i niko drugi? Zašto to nisu bili do sada? Ako u svim prethodnim talasima bolesti njeno širenje među školskom decom nije izazvalo veće probleme, nema nikakve naznake niti naučnog dokaza da će se to sada promeniti.

Sprečavanje normalnog odvijanja nastave je već dovelo do trajnih štetnih posledica po duševno i telesno vaspitanje dece: odsustvo socijalizacije, koje traje već godinu i po dana, usamljenost i otuđenost, koje izazivaju deficite u duševnom zdravlju dece, neprosvećenost, smanjeni obrazovni kapacitet u budućnosti, smanjene šanse na tržištu rada u poređenju s normalno školovanim generacijama, telesno zaostajanje usled odsustva fizičke aktivnosti, samo su neke od njih.

Čak ni SZO ne zahteva da se deca vakcinišu kao preduslov za pohađanje nastave. Zdravstvene vlasti u Nemačkoj izričito naglašavaju da vakcinacija ne sme da bude uslov za učešće dece u bilo kom obliku društvenog života. Oni shvataju da deca nisu zdravija kada ne idu u školu.

Ako Vlada Republike Srbije ne pusti đake nazad u škole, izgubiće se čitava jedna generacija dece.

Zbog svega navedenog, pozivamo Vladu Republike Srbije i druge odgovorne činioce da ne dozvole dalju polarizaciju srpskog društva, i da se suočavanje s datim problemom uvede u okvire trezvenog rešavanja ovog ne samo medicinskog nego i šireg društvenog pitanja.

17. avgust 2021.

Potpisnici (azbučnim redom):

Prof. dr Dragutin Avramović
Prof. dr Slobodan Antonić
asis. dr Luka Baturan
Viktor Bejatović, antropolog
prof. dr Dragiša Bojović
Prof. dr Pavle Botić
Tatjana Botić, filolog
Ranko Gojković, književnik
Dr Vladimir Dimitrijević
Prof. dr Dragiša Drakić
Prof. dr Gordana Drakić
Dr Miša Đurković
Filip Živanović, doktorand prava, advokat
Nikola N. Živković, književnik
Dr Nikola Žutić
Dr Slobodan Janković
Rade Janković, književnik i advokat
doc. dr Jovan Janjić
Prof. dr Tamara Kerković
Jugoslav Kiprijanović, Međunarodne porodične vesti (iFamNews)
Dr Marta Kovačević
Prof. dr Miloš Ković
Prof. dr Časlav Koprivica
Pukovnik mr Dragan Krsmanović, istoričar
Dr Duško Kuzović
Aleksandar Lazić, Stanje stvari
Prof. dr Aleksandar Lipkovski
Nikola Malović, književnik
Miroslav Maravić, književnik
Prof. dr Jasmina Marković Lipkovski
asis. dr Ivan Milić
Bratislav Milovanović, književnik
Nikola Milovančev, pravnik i istoričar
Dr Milan Milutin
Dr Andrej Mitić
Prof. dr Slobodan Orlović
Željko Perović, književnik
Duško M. Petrović, književnik
Prof. dr Dragoljub Petrović
Akademik Predrag Piper
asis. dr Milana Pisarić
Prof. dr Svetozar Poštić
Prof. dr Dušan Proroković
Prof. dr Slobodan Reljić
Prof. dr Branislav Ristivojević
Prim. dr Milan Roganović
asis. dr Stefan Samardžić
Salih Selimović, istoričar
Momčilo Selić, književnik
Ana Selić, prevodilac
Prof. dr Slaviša Stajić
Marija Stajić, MA, koordinator Koalicije
za prirodnu porodicu
Dr Milomir Stepić
Hadži Slobodan Stojičević
Prof. dr Zoran Čvorović
Borisav Čeliković, istoričar
Prof. dr Ljiljana Čolić

 

Naslovna fotografija: spc.rs

 

Izvor Pečat, 20. avgust 2021.

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u