Govor ambasadora Maroka povodom 60 godina Pokreta nesvrstanih

„Kraljevina Maroko uvek je smatrala Pokret nesvrstanih za jednu od ključnih karika istinske kolektivne angažovanosti i borbe za izgradnju sveta u kome će preovladati demokratske vrednosti“

Vaša ekselencijo, gospodine državni sekretaru,

Ekselencije ambasadori,

Dragi prof. dr Branislave Đorđeviću,

Dame i gospodo,

Dozvolite mi na samom početku da čestitam i zahvalim Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije na organizovanju ove onlajn konferencije, kao i na tome što nam je omogućeno da zajedno obeležimo 60. godišnjicu prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, koja beše održana u Beogradu, septembra 1961. godine.

Današnji sastanak pruža nam mogućnost da se prisetimo trenutaka kada je ovaj Pokret nesvrstanih, koji se smatra drugom najvećom skupinom država posle Ujedinjenih nacija, bio na svom vrhuncu.

Ovo je takođe i prilika da se setimo plemenitih principa i vrednosti kojima su se vodili očevi osnivači Pokreta nesvrstanih zemalja. Ti principi podrazumevali su neprestanu težnju i napore ka boljoj budućnosti za sve narode sveta.

Bio je to nesvakidašnji put kojim su krenule tada nove, nezavisne države u želji da potvrde svoju izborenu samostalnost, da povrate dostojanstvo i zadrže svoju još uvek krhku nezavisnost. Kroz učešće u ovom Pokretu te su države uspele promovisati drugačije političke poglede, koji su se razlikovali od tadašnjeg principa dominacije dva bloka i koji su im omogućili novi razvoj.

Kraljevina Maroko, kao jedan od osnivača ove organizacije, uvek je smatrala Pokret nesvrstanih zemalja za jednu od ključnih karika istinske kolektivne angažovanosti i borbe za izgradnju sveta u kome će preovladati demokratske vrednosti, sigurnost, pravda i solidarnost. Pokret je, dakle, od svog osnivnja predstavljao zaista važno polazište za promovisanje jedinstva među zemljama iz sveta u razvoju; jedinstva koje im je neophodno da bi se mogle suočiti kako sa svojim dugogodišnjim tako i sa onim novim, nadolazećim izazovima.

Ambasador Kraljevine Maroko u Srbiji Mohamed Amin Belhadž tokom onlajn konferencije (Foto: Ambasada Kraljevine Maroko u Srbiji)

Štaviše, ovaj Pokret i njegovi osnivački principi, poznati kao Deset principa iz Bandunga, kojih se u današnje vreme vredi podsetiti, usmeravali bi napore zemalja u razvoju ka promovisanju mira i međusobne, uzajamne saradnje, uz odbranu svojih nacionalnih interesa na različitim međunarodnim forumima kao predstavnici jedne snažne, koherentne grupacije.

Međutim, trenutni način funkcionisanja međunarodnih odnosa još uvek nije oslobođen određenih disfunkcionalnosti i neretko bi se mogao okarakterisati kao neuravnotežen. Stoga su izazovi koji se stavljaju pred zemlje članice Pokreta veći nego ikada. To bi nas trebalo ohrabriti da pokažemo solidarnost kroz pokretanje efikasne strategije orijentisane na akciju, kako bismo odbranili svoja osnovna prava i interese, te na taj način bolje pozicionirali naše države na međunarodnoj sceni.

Ekselencije, dame i gospodo,

svet se trenutno suočava sa zdravstvenom krizom bez presedana usled izbijanja pandemije virusa COVID-19, koja je drastično uticala na naše aktivnosti i svakodnevnu rutinu i koja nastavlja da vrši ozbiljan uticaj i pritisak na poslovanje i politička pitanja. Ova kriza pokazala je, međutim, da su upravo solidarnost i saradnja među državama članicama ključni za oporavak i postizanje održivog napretka i razvoja.

S druge strane, kriza izazvana koronavirusom obelodanila je izdržljivost i otpornost marokanske ekonomije, kao i sposobnost njene privrede i industrije da se adaptira na inovacije kojima će najbolje odgovoriti na trenutne izazove, zahvaljujući vizionarskom vođstvu Njegovog veličanstva kralja Mohameda Šestog.

U tom periodu Maroko je zapravo bio jedna od retkih afričkih zemalja koja je proizvodila i izvozila medicinske maske, respiratore, komplete za prikupljanje uzoraka virusa, i 100 odsto marokanske PCR testove.

Osim toga, i kao deo izuzetnog javno-privatnog partnerstva, Njegovo veličanstvo kralj započeo je projekat ogromnih razmera kako na nivou regiona, tako i čitavog afričkog kontinenta, a koji će omogućiti Kraljevini da započne proizvodnju sopstvenih vakcina protiv virusa COVID-19, sa ukupnim ulaganjem od 500 miliona dolara i kapacitetom od preko pet miliona doza mesečno. Na taj način, Maroko će biti u mogućnosti da odlučno i efikasno odgovori lokalnim i međunarodnim potrebama po pitanju vakcina. Kao rezultat ovog napretka i poduhvata, Maroko će učvrstiti svoju poziciju vodeće biotehnološke platforme na kontinentalnom nivou.

Kada govorimo o situaciji na afričkom kontinentu, Njegovo veličanstvo je, u skladu sa duhom solidarnosti i panafrikanizma, pokrenulo inicijativu za stvaranje pragmatičnog i efikasnog operativnog okvira, sa ciljem razmene najboljih praksi za rešavanje zdravstvenih, ekonomskih i društvenih poteškoća nastalih pod uticajem pandemije. Takođe, treba napomenuti da je Njegovo veličanstvo kralj Mohamed Šesti izdao naredbu da se brojnim bratskim, prijateljskim afričkim zemljama obezbedi i pošalje hitna medicinska pomoć.

Grupna fotografija svih učesnika onlajn konferencije povodom 60. godišnjice Pokreta nesvrstanih zemalja (Foto: Institut za međunarodnu politiku i privredu)

Na kraju, ali ne i najmanje važno, dozvolite mi da konstatujem da iako se naše doba razlikuje od onog u čijem okrilju je rođen ovaj Pokret, mudra politika i praksa njegovih osnivača i dalje je validna i korisna. Stoga bih svoje izlaganje želeo završiti upravo citirajući ingeniozne reči jednog od tih svetlih umova prošlih vremena, Njegovog veličanstva pokojnog kralja Hasana Drugog:

„U životnim bitkama ne pobeđuju oni najjači ili najbrži, već oni koji nikada ne odustaju.“

Još jednom želim uputiti čestitke Institutu za međunarodnu politiku i privredu, kao i Ministarstvu spoljnih poslova, i zahvaliti im se na organizaciji ove onlajn konferencije. Takođe, poželeo bih obema državama, Republici Srbiji, kao domaćinu ove značajne godišnjice, i Azerbejdžanu, kao trenutno predsedavajućoj zemlji, uspešnu organizaciju ove jubilarne konferencije.

Hvala vam najlepše na pažnji.

 

Sa francuskog preveo Luka Ugrica

 

Tekst predstavlja govor Njegove ekselencije ambasadora Kraljevine Maroko u Beogradu, Mohameda Amina Belhadža, tokom onlajn konferencije održane povodom obeležavanja 60 godina od nastanka Pokreta nesvrstanih zemalja (2. septembar 2021)

 

Naslovna fotografija: Ambasada Kraljevine Maroko u Srbiji

 

Izvor Novi Standard

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u