Neophodno je poštovanje teritorijalnog integriteta Maroka

Svi učesnici nedavno održanog seminara u Dar es Salamu jednoglasno su pozvali na isključenje tzv. „Saharske Arapske Demokratske Republike“ (SADR) iz članstva u Afričkoj uniji

Proteklog vikenda u najvećem gradu Ujedinjene Republike Tanzanije Dar es Salamu održan je značajan seminar na temu „Imperativ oporavka nakon pandemije kovida: Kako bi se rešavanjem pitanja Sahare ojačala stabilnost i integracija na afričkom kontinentu?“.

Ovaj seminar zajedno su organizovali Institut za studije mira i sukoba (IPCS) i Tanzanijska mirovna fondacija (TPF). Velikoj panel diskusiji prisustvovalo je više od 100 učesnika iz brojnih afričkih zemalja, među kojima mnogi članovi parlamenata, bivši ministri spoljnih poslova i ambasadori, zatim ugledni ljudi iz poslovnog sveta, brojni geopolitički stručnjaci i akademici, kao i predstavnici civilnog sektora i tink tenk organizacija. Okupljeni učesnici pozvali su jednoglasno ovom prilikom na isključenje veštačke, lažne tzv. „Saharske Arapske Demokratske Republike“ („SADR“) iz članstva u Afričkoj uniji (AU).

U završnom saopštenju seminara, učesnici su naglasili da bi Afrička unija trebalo da ispravi „istorijsku grešku“ napravljenu prijemom ovog nedržavnog entiteta u svoje redove, a koja je uticala na kredibilitet i neutralnost Unije i koja predstavlja prepreku za rešavanje pitanja marokanske Sahare u okvirima Marokanskog plana za autonomiju, koji predstavlja „jedino realno, pragmatično i održivo rešenje“ ovog dugogodišnjeg spora.

***

Završna izjava za javnost

Institut za mirovne studije i studije konflikata (IPCS) i Mirovna fondacija Tanzanija (TPF) sa sedištem u gradu Dar es Salamu u Tanzaniji zajedno su u subotu, 16. oktobra 2021. godine, organizovali seminar na temu: “Imperativ post-kovid oporavka: Na koji način rešavanje spornog pitanja Sahare može podstaći stabilnost i proces integracije na afričkom kontinentu?” Ovaj jednodnevni događaj održan u hotelu Hyatt Regency u Dar es Salamu okupio je više od 100 učesnika, među kojima je bilo 25 govornika – članova parlamenta, bivših ministara spoljnih poslova, ambasadora, uglednih ljudi iz poslovnog sveta, eksperata i akademika, kao i predstavnika civilnog sektora i tink tenk organizacija – kako iz Tanzanije tako i iz grupe zemalja istočnoafričke i južnoafričke razvojne zajednice: Savez Komora, Gana, Kenija, Mozambik, Južnoafrička Republika i Uganda.

Razgovori organizovani u vidu četiri panel diskusije sastojali su se u proučavanju spornog pitanja Sahare u svetlu izazova Afričke unije i prisustva nedržavnog entiteta među njenim suverenim i nezavisnim članicama, što su mnogi okarakterisali kao “ozbiljnu istorijsku grešku”, “pravnu anomaliju” i “političku nedoslednost”. Nakon kratkog istorijsko-pravnog osvrta na ovo pitanje, koji je kroz prizmu istorijskih i pravnih činjenica dokazao suverenitet Maroka nad marokanskom Saharom, učesnici panela jednoglasno su pozvali na revitalizaciju ideje panafrikanizma koja crpi svoju snagu iz jedinstva, mira i stabilnosti i na taj način podstiče ekonomsku integraciju, privredni rast i razvoj.

Citirajući nasleđe Konvencije iz Kazablanke i reči slavnih afričkih predaka, poput eminentnog Džulijusa Njerere, prvog predsednika nezavisne Tanzanije, i Džoma Kenijate, prvog predsednika Kenije, učesnici su se usaglasili i podvukli neophodnost stavljanja tačke na svaki vid separatizma (političkog secesionizma, verskog ekstremizma, identitetske dezintegracije), sa ciljem da se ostvare apsolutni panafrički prioriteti, kao što su puna implementacija dogovora o zajedničkoj, afričkoj slobodnoj trgovinskoj zoni (AfCFTA) i ostarivanje ciljeva Agende 2063. Poruka koja je posebno istaknuta od strane učesnika ove diskusije jeste da “nema mesta secesionizmu u današnjem afričkom društvu”.

Govornici iz Tanzanije i drugih regionalnih zemalja čestitali su takođe Maroku na kontinentalnom liderstvu i grandioznom diplomatskom trijumfu postignutom u prethodnih 18 meseci kroz inaugurisanje 20 diplomatskih predstavništava od strane bratskih afričkih zemalja u El Ajunu i Dahli, u marokanskoj Sahari, čime je suštinski iskazana snažna podrška efektivnoj implementaciji pragmatičnog i realnog pristupa, zasnovanog na kompromisu.

Učesnici skupa takođe su pohvalili nepokolebljivu posvećenost Maroka otvorenom, progresivnom i modernom pristupu Saradnji Jug-Jug, kako za svoju državu tako i za čitav region i afrički kontitent, čime je apostrofirana vera u potencijal samog kontinenta. U nastavku, sa žaljenjem je konstatovano unilateralno zaoštravanje diplomatskih odnosa sa Marokom od strane Alžira, kao odgovor na pruženu ruku i poziv na saradnju Njegovog veličanstva kralja Muhameda Šestog. Takav postupak alžirske strane okarakterisan je kao značajan korak unazad u političkom procesu koji bi trebalo da ima za cilj pronalaženje pravičnog, iskrenog i kredibilnog rešenja zasnovanog na dijalogu i kompromisu.

Nakon preispitivanja posebnog konteksta u okviru kojeg je separatistički entitet, bez ikakvih atributa održive, suverene i nezavisne države, primljen 1982. u Afričku uniju – u vreme kada se kontinent nalazio u vrtlogu različitih ideoloških pravaca, koji su danas prevaziđeni i irelevantni – učesnici su raspravljali o mogućnostima koje su na raspolaganju Afričkoj uniji za ponovno uspostavljanje neutralnog i nepristrasnog principa rešenja spora oko pitanja Sahare.

Među tim mogućim rešenjima kao realno se pokazalo isključenje “SADR-a” (“Saharske Arapske Demokratske Republike”) iz članstva u Afričkoj uniji, u svetlu potpisivanja dokumenta koje se dogodilo 16. jula 2016. godine, od strane 28 afričkih država Kigali pokreta, a kojim su te države prepoznale posebne okolnosti koje su bile na snazi prilikom pristupanja “SADR-a” Uniji, tražeći pritom reintegraciju Maroka u svoju institucionalnu porodicu i dovodeći to u vezu sa suspenzijom “fantomske države”, kako su “SADR” opisale neke učesnice samita.

Štaviše, isključivanjem jedinog nedržavnog entiteta koji se nalazio među 54 suverene i nezavisne države bi se ne samo osigurao teritorijalni integritet i zaštitile članice od mogućeg separatizma, već bi se omogućio efikasan, kredibilan i legitiman doprinos Afričke unije procesima Ujedinjenih nacija, koji prepoznaju Marokanski plan za autonomiju, opisan od strane učesnika kao “jedino održivo rešenje pomenutog spora”, kao “kredibilno i ozbiljno rešenje” sa “ciljem pravednog, dugoročnog i obostrano prihvatljivog političkog razrešenja konflikta”, u skladu sa poslednjom rezolucijom Saveta bezbednosti UN. Takvo rešenje zahteva jaku političku volju svih uključenih strana, kao i međunarodne zajednice; političku volju koju je Kraljevina Maroko očigledno pokazala – za razliku od neskrivenog i neprijateljskog animoziteta Alžira prema Kraljevini.

Imajući u vidu sve navedeno, a u svetlu usvajanja odluke broj 693 (31) iz jula 2018. tokom samita Komisije Afričke unije po pitanju Zapadne Sahare, većina zemalja učesnica pozvala je na izbacivanje “SADR-a” iz članstva u Afričkoj uniji, ističući u potpunosti ekskluzivitet procesa koji je pokrenuo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i na taj način, naglašavajući nemogućnost Afričke unije da potencira održivo i trajno rešenje sve dok ne povrati kredibilitet i nepristrasnost po pitanju rešavanja spora oko Sahare.

U ime Mirovne fondacije Tanzanije,

Gospodin Sadik Godi Godi
Predsedavajući

U ime Instituta za mirovne studije i studije konflikata,

Gospodin Kosmas Nikara Bahali
Izvršni direktor

***

Izjave nakon samita

1) Proterivanjem „SADR-a“ iz Afričke unije ispraviće se istorijska nepravda (rekao je bivši komorski ministar spoljnih poslova)

Dar es Salam, 16/10/2021 – „Isključivanjem tzv. Saharske Arapske Demokratske Republike iz Afričke unije (AU) ispraviće se „istorijska nepravda“ i omogućiti panafričkoj organizaciji da povrati svoj imidž i poljuljani kredibilitet“ – rekao je u subotu u Dar es Salamu, gospodin Fahmi Said Ibrahim, bivši komorski ministar spoljnih poslova.

„Postalo je neophodno izbaciti ovaj nedržavni i nelegitimni entitet iz AU kako bi se ispravila istorijska nepravda koja je diskreditovala našu kontinentalnu organizaciju. Moramo takođe osigurati da se ovaj nesrećni presedan više nikada ne ponovi“, podvukao je gospodin Ibrahim u izjavi na marginama regionalnog seminara.

Za bivšeg šefa komorske diplomatije izbacivanje „SADR-a“ iz AU će imati „veliki doprinos“ rešavanju pitanja Sahare jačanjem neutralnosti panafričke organizacije u ovom veštački izazvanom sukobu.

„Neutralno regionalno telo nije ovlašćeno da se postavi kao subjekt međunarodnog prava dajući sebi prerogativ da odlučuje o državnom statusu entiteta koji kao takav nije priznat od strane UN, i koji ne poseduje nikakve atribute neophodne da bi se mogao nazvati nezavisnom i suverenom državom“, dodao je on.

2) Pitanje Marokanske Sahare: Alžir preuzima „istorijsku odgovornost“ (geopolitički komentator iz Ruande)

Dar es Salam, 17/10/2021. – „Alžir preuzima ‘istorijsku odgovornost’ u regionalnom sporu oko Marokanske Sahare, s obzirom na dokazanu umešanost te države u nastanak i održavanje ovog veštačkog sukoba“, rekao je ruandski geopolitički stručnjak i komentator dr Ismail Buhanan.

„Učešće Alžira evidentno je na diplomatskom, pravnom, finansijskom i vojnom planu od samih početaka ovog regionalnog sukoba. Očigledno je da Polisario front svoj opstanak duguje samo Alžiru koji ga zdušno podržava“, podvukao je gospodin Buhanan, inače profesor političkih nauka na Univerzitetu u Ruandi (UR) u izjavi za marokansku novinsku agenciju (MAP), na marginama regionalnog seminara održanog u subotu u gradu Dar es Salamu.

„Alžirska diplomatija otvoreno podržava Polisario i čini od ovog pitanja prioritet svoje spoljne politike“, primetio je ovaj stručnjak za Magreb i geopolitička pitanja, napominjući takođe da upravo zbog tog „nepokolebljivog, upornog sponzorstva i patronata nad Polisariom“ Alžir sebe ugrađuje u ovaj veštački izazvan sukob, kao njegov sastavni činilac.

3) Marokanska Sahara: Marokanski plan autonomije „jedino održivo rešenje“ (regionalni seminar)

Dar es Salam, 16/10/2021. (MAP) – „Plan autonomije koji je Maroko predložio za teritoriju svoje južne pokrajine predstavlja ‘jedino održivo rešenje’ za konačno rešavanje spora oko Marokanske Sahare“, jednoglasno su potvrdili učesnici seminara.

„Marokanska inicijativa za autonomiju predstavlja ‘pravedno, trajno i jedino obostrano prihvatljivo političko rešenje’, u skladu sa najnovijim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija“, saglasni su bili učesnici ovog regionalnog seminara, čiji su suorganizatori Institut za mir i studije sukoba (IPCS) i Tanzanijska mirovna fondacija (TPF). Govornici iz Tanzanije i drugih regionalnih zemalja čestitali su takođe Maroku na kontinentalnom liderstvu i grandioznom diplomatskom trijumfu postignutom u prethodnih 18 meseci, kroz inaugurisanje 20 diplomatskih predstavništava od strane bratskih afričkih zemalja u El Ajunu i Dahli, u Marokanskoj Sahari, čime je suštinski iskazana snažna podrška efektivnoj implementaciji pragmatičnog i realnog pristupa, zasnovanog na kompromisu. Takvo rešenje zahteva jaku političku volju svih uključenih strana, kao i međunarodne zajednice; političku volju koju je Kraljevina Maroko očigledno pokazala – za razliku od neskrivenog i neprijateljskog animoziteta Alžira prema Kraljevini.

4) Regionalni spor oko Marokanske Sahare predstavlja „veliku prepreku“ integraciji Afrike (regionalni seminar)

Dar es Salam, 16/10/2020. (MAP) – „Separatističke grupe koje svojim delovanjem seju podele predstavljaju ‘alarmantnu pretnju’ implementaciji Afričke kontinentalne zone slobodne trgovine (ZLECAF)“, utvrdili su učesnici ovog događaja u suorganizaciji Instituta za mir i studije sukoba (IPCS) i Tanzanijske fondacije za mir (TPM).

Govornici su takođe istakli novi razvojni model južne provincije, koji je pokrenuo Njegovo veličanstvo kralj Mohamed Šesti, sa posebnim fokusom na njegove različite kapitalne projekte koji pozitivno utiču na ključne sektore, kao što su infrastruktura, obnovljiva energija, logistika i visoko obrazovanje, između ostalih.

Oni su naglasili da upravo ovi projekti čine od regiona vezu između Podsaharske Afrike i Evrope, dok ujedno služe i kao pokretač društveno-ekonomskog razvoja lokalnog stanovništva, kao i čitavog afričkog kontinenta.

Oni su naveli da otvaranje afričkih diplomatskih predstavništava u Marokanskoj Sahari ilustruje sve veću usklađenost kontinenta sa marokanskim stavom i ambiciju afričkih zemalja da stave tačku na podele koje koče razvoj kontinenta.

5) Tanzanija: Poziv za izbacivanje lažne „SADR“ iz AU (seminar)

Dar es Salam, 16/10/2021. (MAP) – Grupa stručnjaka, akademika, članova tink tenk organizacija, istraživača i istaknutih afričkih političara pozvala je u subotu u gradu Dar es Salamu na izbacivanje lažne, pseudodržave „SADR“ iz Afričke unije (AU).

„Proterivanjem zloglasne, tzv. ‘Saharske Arapske Demokratske Republike’, oružane grupacije koju podržava Alžir bez ikakvih atributa suverene države, ispraviće se ‘nesrećna, istorijska greška’ nasleđena od OAJ (Organizacija afričkog jedinstva), koja diskredituje AU u njenom konstitutivnom aktu koji propisuje da ova organizacija okuplja samo suverene države“, takav je stav učesnika seminara.

„Afrička unija treba da ispravi ovu ‘istorijsku grešku’ koja utiče na kredibilitet i neutralnost Unije i predstavlja prepreku za rešavanje pitanja Marokanske Sahare“, istakao je gospodin Ibrahim, dodajući da Marokanska inicijativa autonomije za Saharu predstavlja „jedino realno i dugoročno rešenje“ ovog dugogodišnjeg spora.

Za stručnjaka za diplomatiju Amina Lahidija, jedinog Marokanca pozvanog na ovaj važan seminar, prisustvo takozvanog „SADR-a“ unutar AU zapravo se direktno kosi sa naporima Maroka, države koja je posvećena rešavanju veštačkog sukoba oko Sahare diplomatskim putem. Ovaj nedržavni entitet kontinuirano održava svoje neprijateljstvo i nastavlja sa ratnim huškanjem, a da pritom nije u mogućnosti dati bilo kakav konkretan doprinos boljitku organizacije.

Podsećajući da je ovaj „nedržavni“ i „nesuveren“ entitet primljen u sastav OAJ u kontekstu političke i ideološke pometnje, gospodin Lahidi je primetio da njegovo zadržavanje unutar Afričke unije predstavlja „dokazano kršenje“ konstitutivnog zakonskog akta panafričke organizacije.

Istog je stava i Orlando Simba, izvršni direktor Panafričkog kongresa u Keniji, koji je rekao da dve trećine članica AU ne priznaju „SADR“. Stoga je pozvao afričke države da stave tačku na podele unutar panafričke organizacije i da zajedno rade na jačanju Unije i integraciji kontinenta proterivanjem ovog entiteta iz svojih redova.

Na toj liniji bio je i glavni urednik južnoafričke medijske grupe „The Star“, Sifiso Gift Mahlango, koji je primetio da je ovaj sukob rezultat „otrovne“ politike Alžira koji decenijama podržava i naoružava ovaj sablasni entitet.

“Veštački sukob oko Marokanske Sahare je, nažalost, ‘velika prepreka’ afričkom maršu ka integraciji, miru, stabilnosti i napretku”, decidan je bio on.

Sa svoje strane, izvršni direktor Instituta za studije mira i sukoba (IPCS) Kosma Bahali naglasio je važnost pokretanja intelektualne diskusije kako bi se na osnovu marokanskog plana pronašla pragmatična rešenja za pitanje Marokanske Sahare.

Za Andre Gakvaiu, generalnog direktora Ruandske informativne agencije (ARI), prisustvo „SADR-a“ unutar AU u „apsolutnoj je suprotnosti“ sa stavom UN-a koji poziva strane da postignu pravedan, konačan i obostrano prihvatljiv politički dogovor koji bi stavio tačku na ovaj regionalni spor.

 

Priredio Luka Ugrica

 

Naslovna fotografija: tigmii moaiz from Pixabay

 

Izvor Novi Standard

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u