Protestno pismo povodom progona prof. dr Miloša Kovića

Zahtevamo od prof. dr Danijela Sinanija, dekana Filozofskog fakulteta, da zaštiti prof. dr Miloša Kovića i da predloži nepristrasnu i kompetentnu komisiju

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu u toku je progon prof. dr Miloša Kovića, koji za cilj ima njegovo proterivanje sa radnog mesta profesora opšte istorije novog veka na Odeljenju za istoriju. Nekoliko njegovih kolega sa Odeljenja, koji su protiv njega prethodno podneli osam krivičnih i parničnih sudskih tužbi, pokušavaju da spreče njegov izbor u zvanje redovnog profesora, koji bi mu dao nepovrediv status stalno zaposlenog, i za koji on ima sve naučne i pedagoške uslove. Time su se, na osnovu člana 40. Zakona o opštem upravnom postupku i člana 30. Kodeksa profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu, našli u sukobu interesa. Umesto da se zbog toga izuzmu iz procedure, oni pokušavaju da mu nametnu neprijateljsku komisiju za izbor u zvanje, koja bi ga naterala da bude prvo reizabran u privremeno zvanje vanrednog profesora, potom i konačno proteran sa fakulteta. Podsećamo da je na različite načine sa Odeljenja za istoriju u poslednje tri godine odstranjeno još troje profesora istorije.

Osim sukoba interesa, ovo je primer diskriminacije prema Milošu Koviću. Član 34. Kodeksa profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu utvrđuje da svi članovi akademske zajednice imaju pravo na jednake uslove za napredovanje. U odnosu na svoje kolege, Miloš Ković je u potpunosti diskriminisan.

Obavešteni smo i da dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr Danijel Sinani, umesto da na osnovu zakona zaštiti zakonitost rada fakulteta, prof. dr Milošu Koviću neformalno predlaže da prihvati neprincipijelne i nekademske zahteve njegovih kolega sa Odeljenja za istoriju, u prvom redu prof. dr Nikole Samardžića, koji vodi ovaj progon.

Zahtevamo od prof. dr Danijela Sinanija, dekana Filozofskog fakulteta, da zaštiti prava prof. dr Miloša Kovića, i da na osnovu člana 128. Statuta Filozofskog fakulteta predloži nepristrasnu i kompetentnu komisiju, koja će ispitati naučna i pedagoška postignuća Miloša Kovića i na osnovu njih predložiti njegov izbor u odgovarajuće zvanje.

Pokretači:

Prof. dr Časlav D. Koprivica

Prof. Emir Kusturica, reditelj

Prof. dr Slobodan Antonić

Prof. dr Slobodan Vladušić

Prof. dr Srđan Šljukić

Prof. dr Darko Đogo, protojerej-stavrofor

Potpisnici:

Danilo Basta, akademik SANU

Matija Bećković, akademik SANU

Časlav Ocić, akademik SANU

Prof. dr Dragan Vojvodić, dopisni član SANU

Prof. dr Miodrag Marković, dopisni član SANU

Prof. dr Vladimir Maljavin, NIU Visoka škola ekonomije, Moskva (Rusija)

 

Dr Zoran Avramović

Dr Dragan Aleksić

Dr Jana Aleksić, naučni saradnik

Doc. dr Dejan Antić

Prof. dr Zoran Arsović

Prof. dr Siniša Atlagić

Milana Babić, književnik

Dr Dragan Bakić, viši naučni saradnik

Doc. dr Vladan Bartula

Prof. dr Jovan Bazić

Prof. dr Branko Bešlin

Prof. dr Milenko Bodin

Dr Dušica Bojić, direktorka IMS

Prof. dr Vladimir Božović

Prof. dr Siniša Borović, general

Prof. dr Đorđe Bubalo

Doc. dr Željko Budimir

Dr Boris Bulatović

Dr Marija Vasiljević, naučni saradnik

Predrag Vasiljević, novinar

Prof. dr Dragiša Vasić

Prof. dr Nataša Vilić

Prof. dr Vladan Virijević

Doc. dr Aleksandar Vranješ

Prof. dr Jasmina Vujić

Prof. dr Tatjana Vulić

Dr Andrej Vujnović

Aleksandar Vujović, urednik Novog Standarda

Doc. dr Žarko Vujošević

Dr Nebojša Vuković, naučni saradnik

Prof. dr Miodrag M. Vukčević

Doc. dr Vuk Vučetić

Marinko Vučinić, publicista

Aleksandar Gajšek, novinar i izdavač

Prof. dr Slavica Garonja Radovanac

Prof. dr Vasilije Gvozdenović

Prof. dr Milanko Govedarica

Ranko Gojković, publicista

Doc. dr Vedran Golijanin

Dr Predrag Golubović

Dragan Davidović, istoričar

Dr Nemanja Dević, naučni saradnik

Prof. dr Sunčica Denić Mihailović

Prof. dr Irina Deretić

Prof. dr Ljubiša Despotović

Dr Vladimir Dimitrijević, naučni saradnik

Feđa Dimović, Beogradski sindikat

Prof. dr Rajna Dragićević

Dr Dragana Drakulić-Prijma, viši naučni savetnik

Prof. dr Jovan Dušanić

Prof. dr Aleksandar Đikić

Ranko Đinović, književnik

Bora Đorđević, rok muzičar

Prof. dr Nemanja Đukić

Prof. dr Đorđe Đurić

Prof. dr um. Katarina Erić

Dr Bogdan Živković

Dr Valentina Živković, naučni savetnik

Dr Miloš Živković, naučni saradnik

Nikola Živković, publicista

Branko Žujović, publicista

Dr Mladenka Ivanković, naučni saradnik

Igor Ivanović, publicista

Dr Miloš Ivanović, viši naučni saradnik

Doc. dr Slađana Ilić

Dr Tamara Ilić, naučni saradnik

Prof. dr Valerija Janićijević

Prof. dr Snežana Janićijević

Doc. dr Aleksandar Janković

Dr Slobodan Janković, viši naučni saradnik

Prof. dr Milica Janković

Dr Zoran Janjetović, naučni savetnik

Doc. dr Jovan Janjić

Prof. dr Zoran Jevtović

Prof. dr Aleksandar Jovanović

Dr Bojan Jovanović

Doc. dr Miloš Jovanović

Prof. dr Rastko Jović

Prof. dr Ivan Jordović

Prof. dr Ratko Kafivić

Vesna Kapor, književnik

Dr Dejan Karadaglić

Vladimir Kecmanović, pisac

Prof. dr Nenad Kecmanović

Prof. dr Zoran Kinđić

Dr Snežana Kirin, naučni savetnik

Prof. dr Mikonja Knežević

Prof. dr Mitar Kovač

Prof. dr Vojo Kovačević

Prof. dr Miloš Kovačević

Prof. dr Vanja Ković

Prof. dr Leon Kojen

Dr Aleksandra Kolaković, viši naučni saradnik

Dr Vladimir Kolarić

Zoran Kolundžija, izdavač

Dr Predrag Komatina, viši naučni saradnik

Prof. dr Vladimir Koprivica

Prof. dr Biserka Košarac

Prof. dr Milija Kraišnik

Dr Ognjen Krešić, naučni saradnik

Dr Bojana Krsmanović, naučni savetnik

Dr Aleksandar Krstić, viši naučni saradnik

Doc. dr Dušan Krcunović

Prof. Dr Mišo Kulić

Doc. dr Ognjen Kurteš

Dr Ivan Laković, naučni saradnik

Doc. dr Maja Laković

Prof. dr Dejan Lalović

Prof. dr Milan Lekić

Prof. dr Aleksandar Lipkovski

Prof. dr Radomir V. Lukić

Prof. dr Marko Malović

Prof. dr Smilja Marjanović Dušanić

Prof. dr Goran Marković

Dejan Mastilović, izdavač

Prof. dr Draga Mastilović

Prof. dr Goran Mašanović

Dr sci.med. Danilo Medin

Prof. dr Aleksandar Milanović

Dr Ratomir Milikić, viši naučni saradnik

Doc. dr Danijela Milinković

Dr Boris Milosavljević, viši naučni saradnik

Dr Vladimir Milisavljević, naučni savetnik

Dr Nikola Milovančev, publicista

Prof. dr Aca Milojević

Dr Bojan Miljković, viši naučni saradnik

Prof. dr Mirjana Mirić

Dr Aleksandar Mitić, naučni saradnik

Miroslav Cera Mihailović, književnik

Dr Vladimir Mihajlović, naučni saradnik

Prof. dr Radivoje Mladenović

Dr Milica Mustur, naučni saradnik

Prof. dr Mihailo Mučibabić

Dr Branko Nadoveza, naučni savetnik

Branimir Nešić, izdavač

Dr Dragana Nikolić, naučni saradnik

Dr Maja Nikolić, naučni saradnik

Aleksandra Ninković Tašić, pisac

Dr Aleksandra Novakov

Dr Siniša Novković, advokat

Prof. dr Zorana Opačić

Prof. dr Slobodan Orlović, prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, član Državnog veća tužilaca

Dr Staniša Ostojić

Aleksandar Pavić, politikolog i publicista

Dr Bojana Pavlović, naučni saradnik

Dr Vojislav Pavlović, naučni savetnik

Doc. dr Miroslav Pavlović

Doc. dr Vinko Pandurević

Doc. dr Marija Panić

Prof. dr Natalija Panić Cerovski

Prof. dr Jasmina Pekić

Prof. dr Radmilo Pekić

Prof. dr Zdravko Peno

Prof. dr Slaviša Perić

Prof. dr Drago Perović

Doc. dr Milorad Perović

Dr Igor Perišić, viši naučni saradnik

Doc. dr Srđan Perišić

Prof. dr Mitar Perušić

Prof. dr Žarko Petković

Dr Vladimir Petrović, naučni savetnik

Prof. dr Dalibor Petrović

Prof. dr Dragoljub Petrović

Prof. dr Milan Petrović

Prof. dr Petar Pijanović

Doc. dr Miljan Popić

Prof. dr Nebojša Porčić

Dr Srđan Pirivatrić, viši naučni saradnik

Prof. dr Jovan Popov

Dr Danica Popović, naučni savetnik

Doc. dr Miloš Prica

Prof. dr Dušan Proroković

Milorad Ravasi, urednik Radio Čikaga

Prof. dr Ifigenija Radulović

Dr Marko Radulović, naučni savetnik

Doc. dr Milica Radulović

Selimir Radulović, pisac

Gojko Raičević, novinar

Dr Jagoš Raičević

Dr Aleksandar Raković, naučni savetnik

Živojin Rakočević, pisac

Doc. dr sci. med. Dejan Rašić

Prof. dr Mitra Reljić

Prof. dr Slobodan Reljić

Prof. dr Branislav Ristivojević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, poslanik u Skupštini AP Vojvodine

Milan Ružić, pisac

Prof. dr Aleksandar Savanović

Prof. dr Mirko Sajilović

Prof. dr Gligor Samardžić

Prof. dr Slobodan Samardžić

Prof. dr Aleksandar Sedmak

Prof. dr Vlade Simović

Prof. dr Platon Sovilj

Dr Anemari Soresku-Marinković, viši naučni saradnik

Dr Stanislav Sretenović, naučni savetnik

Prof. dr Dragan Stanić, predsecnik Matice srpske

Prof. dr Milomir Stepić

Prof. dr Rada Stijović

Dr Bogdan Stojanović, naučni saradnik

Prof. dr Jelica Stojanović

Slobodan Stojičević, publicista

Dr Biljana Stojić, viši naučni saradnik

Dr Aleksandar Subotić

Dr Momčilo Subotić, naučni savetnik

Dr Uroš Tatić, naučni saradnik

Dr Ivica Todorović, naučni savetnik

Dr Milica Tomašević

Gordana Tomić, slikar

Dr Marka Tomić, naučni saradnik

Prof. dr Vladislav Topalović, protojerej-stavrofor

Prof. dr Srđa Trifković

Prof. dr Aleksandar Ćorac

Doc. dr Goran Ćeranić

Prof. dr Dimitrije Ćeranić

Prof. dr Predrag Ćeranić

Dr Vladimir Umeljić

Dr Aleksandar Fotić, istoričar

Dr Dušan Fundić, naučni saradnik

Dr Dragan Hamović, naučni savetnik

Zoran Hamović, izdavač

Dr Miloš Cvetković, naučni saradnik

Prof. dr Đorđe Čantrak

Prof. dr Zoran Čvorović

Doc. dr Duško Čelić

Dr Velibor Džomić, protojerej-stavrofor, viši naučni saradnik

Dr Svetlana Šeatović, naučni savetnik

Prof. dr Bogoljub Šijaković

Dr Jovana Šijaković, naučni saradnik

Prof. dr Stojan Šljuka

Prof. dr Marica Šljukić

Doc. dr Anđela Šoškić

Prof. dr Irena Špadijer

Radomir Štula, sudija

Prof. dr Uroš Šuvaković

Dr Nebojša Šuletić, naučni saradnik

 

Naslovna fotografija: Radomir Jovanović/Novi Standard

 

Izvor Novi Standard

 

BONUS VIDEO:

Društvo
Pratite nas na YouTube-u