O čemu će se, zapravo, glasati 16. januara na referendumu

Akt o promeni Ustava Republike Srbije tiče se pravosuđa – sudije više neće biti birane u Narodnoj skupštini, već će to uvek činiti Visoki savet sudstva

Izmene Ustava o kojima će se građani Srbije izjašnjavati na referendumu 16. januara tiču se pravosuđa – izbora sudija i tužilaca, koje treba da omoguće nezavisnost sudstva.

Večeras usvojeni Akt o promeni Ustava Republike Srbije tiče se pravosuđa – sudije više neće biti birane u Narodnoj skupštini, već će to uvek činiti Visoki savet sudstva.

To znači da u izboru sudija više ne učestvuju ministar pravde, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, ali ni predsednik Vrhovnog kasacionog suda, koji će se zvati kao nekad – Vrhovni sud.

Visoki savet sudstva činiće 11 članova – šest sudija koje biraju sudije, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština i predsednik Vrhovnog suda.

Ukida se probni mandat sudija na tri godine, što je smatrano jednim od najvećih nedostataka važećeg Ustava.

Kada je reč o javnom tužilaštvu, dve su promene: neće više biti zamenika javnih tužilaca. Neće ni, kao do sada, javne tužioce birati Skupština na predlog Vlade već će to činiti Visoki savet tužilaca.

Visoki savet tužilaštva ubuduće će imati 11 članova, pet iz reda javnih tužilaca, četvoro bira Skupština na predlog Odbora dvotrećinskom većinom. Članovi po položaju biće ministar i vrhovni javni tužilac.

Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na ove ustavne amandmane, navodeći da su u skladu sa evropskim standardima.

Ministarka pravde Maja Popović rekla je na današnjoj sednici da su promene Ustava u oblasti pravosuđa uslov za dalju reformu pravnog sistema, koja će, između ostalog, omogućiti bolje ocene i napredak Srbije u procesu evrointegracije.

Inače, utvrđeno je referendumsko pitanje koje će glasiti „Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?“ Građani će u januaru odgovarati sa uobičajenim – „DA“ ili „NE“.

 

Naslovna fotografija: Tingey Injury Law Firm on Unsplash 

 

Izvor RTS, 30. novembar 2021.

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u