„Srpski svet“ – projekat za promociju srpske kulture

Nakon jedanaest godina rada na promociji srpske kulture u SAD, Rastović je predstavio projekat „Srpski svet“ kako bi srpska kultura postala prisutnija u svetu i dobila zasluženo mesto u svetskoj kulturi

Miloš Rastović, koordinator za kulturu Srpskog narodnog saveza u Pitsburgu, SAD, uručio je Nikoli Selakoviću, ministru spoljnih poslova Republike Srbije, i Arnou Gujonu, direktoru Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, nacrt projekta „Srpski svet – Pričaj srpski da te ceo svet razume“, prilikom njihove nedavne posete SAD.

Srpski narodni savez je najstarije srpsko dobrotvorno društvo u SAD koje postoji od 1901. godine. Njegov glavni zadatak je da neguje srpsku kulturu, tradiciju i nasleđe na američkom kontinentu. Na javnoj tribini sa srpskom dijasporom ministar Selaković je pohvalio projekat „Srpski svet“. Nakon jedanaest godina rada na promociji srpske kulture u SAD, Rastović je predstavio projekat „Srpski svet“ kako bi srpska kultura postala prisutnija u svetu i dobila zasluženo mesto u svetskoj kulturi.

„Srpski svet“ je projekat promocije srpske kulture u svetu koji bi trebalo da postane jedan od prioriteta spoljne politike Srbije. Brojčano mali narodi jedino kroz kulturu, nauku i sport mogu da se nose sa brojčano velikim narodima i dobiju zasluženo mesto u svetu. U okviru Ministarstva spoljnih poslova Srbije predloženo je da se osnuje odeljenje kulturne diplomatije koje će sistematski raditi na promociji srpske kulture u u SAD i svetu zajedno sa državnim institucijama Republike Srbije, nevladinim organizacijama, srpskom dijasporom, istaknutim pojedincima i drugim zainteresovanim stranama u promociji i unapređivanju srpske kulture.

Širenje znanja o srpskoj kulturi može poboljšati ili promeniti imidž Srbije u očima javnosti mnogih zemalja. Džozef Naj, politikolog sa Harvard univerziteta, formulisao je „meku moć“ kao sredstvo kojim se dostignuća kulture, nauke i sporta kao i politički ideali koriste kao sredstva za promociju država i nacionalnih interesa. Efekat „meke moći“ utiče na javno mnjenje i diplomatije stranih zemalja.

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i Miloš Rastović (Foto: Miloš Rastović/Srpski narodni savez)
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i Miloš Rastović (Foto: Miloš Rastović/Srpski narodni savez)

„Srpski svet“ je zasnovan na pozitivnim iskustvima promocije kultura SAD, Rusije, Izraela, Irske i drugih zemalja u svetu. Kultura kao i ideali slobode u ovim zemljama postali su prioritet u promociji njihovih zemalja i nacionalnih interesa. Ovakva vrsta promene imidža Srbije u svetu donela bi dobrobit na kratkoročnom, a pogotovo na dugoročnom planu. Ovim projektom matica i dijaspora bi imale priliku da zajedno rade na promociji srpske kulture što bi još više doprinelo njihovom zbližavanju.

Neki od predloga saradnje srpske dijaspore i matice u okviru projekta „Srpski svet“ uključuju, mada nisu ograničeni na sledeće predloge: osnivanje zajedničkog fonda Srpskog narodnog saveza ili neke druge organizacije iz dijaspore s Vladom Republike Srbije za davanje stipendija američkim studentima srpskog porekla za učenje srpskog jezika, kulture i tradicije preko leta; razmena američkih studenata sa srpskim univerzitetima; otvaranje kulturnih centara u SAD i drugim državama važnim u međunarodnim odnosima; organizovanje festivala srpskog filma i pomoganje postojećih u cilju promocije srpske kulture; inicirati nedelju ili mesec srpske kulture u mnogim gradovima SAD i drugim državama; finansijska podrška katedrama za učenje srpskog jezika i srpskih studija na američkim univerzitetima kao što je Kolumbija univerzitet; darivanje knjiga i DVD-eva o srpskoj kulturi, istoriji i tradiciji javnim i univerzitetskim bibliotekama i arhivama (Srpski narodni savez je darivao DVD „Teslin narod“ mnogim javnim i univerzitetskim bibliotekama u SAD-u i svetu); digitalna promocija srpske kulture kao što je učenje srpskog jezika preko interneta; prevođenje istaknutih srpskih pisaca na engleski i druge jezike i darivanje njihovih knjiga važnim bibliotekama u SAD i svetu kao i organizovanje književnih događaja u tim institucijama radi promocije srpske kulture; digitalno povezivanje srpskih kulturnih institucija sa međunarodnim institucijama kao što je Kongresna biblioteka u Vašingtonu; podrška filmovima kao što je „Teslin narod“ Željka Mirkovića koji promovišu dostignuća srpske dijaspore u SAD i drugi predlozi.

Nakon sastanka, Rastović je poklonio knjigu Srpski narodni savez – prvih 100 godina, DVD „Teslin narod“ i izdanje Amerikanskog Srbobrana ministru Selakoviću i gospodinu Gujonu. Nadamo se da će ovakvi sastanci u budućnosti ojačati veze između srpske dijaspore i matice.

 

Autor Miloš Rastović, Srpski narodni savez, Pitsburg (SAD)

 

Naslovna fotografija: Miloš Rastović/Srpski narodni savez

 

Izvor RTS, 07. mart 2022.

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u