Razbijanje geopolitičkih zabluda

Нагомилало се много дилема и „дилема” у нашој јавности око кризе у Украјини и поводом ње. Циљ текста је да понуди разбориту аргументацију у погледу неких отворених питања