Aleksandar Dugin: Uslovi naše pobede

U direktnom frontalnom obračunu sa Zapadom, naše slabe tačke ne samo da su se pokazale, već su postale kobne. Ako želimo da pobedimo, a nemamo drugog izbora, moramo suštinski promeniti sadašnji sistem

Koje promene su nam potrebne da bismo pobedili? Sumiraću šta svi misle i govore.

 1. Prelazak od dominacije države ka savezu države i naroda. Organsko jedinstvo vlasti sa narodom. Otuda prelazak od manipulacije ka poštenju.
 2. Prelazak sa liberalne paradigme na narodnosocijalističku – ljudi u javnom sektoru i siromašni dobijaju visok nivo materijalne podrške.
 3. Promena nadmoćnosti krupnog kapitala (oligarhije) u pravu konkurenciju između predstavnika malog i srednjeg biznisa (veliki biznis je nacionalizovan).
 4. Premeštanje centra industrije sa trgovine sirovinama na visokotehnološke industrije i oživljavanje sela.
 5. Raseljavanje velikih gradskih aglomeracija i novi razvoj ruskih zemalja. Od megagradova do oživljavanja malih gradova i seoskih naselja novog tipa.
 6. Odbacivanje principa imuniteta i unapređenja korumpiranih funkcionera i potpuno neefikasnih rukovodilaca i uvođenje principa meritokratije (moći dostojnih, koji su u praksi dokazali svoje dostojanstvo).
 7. Prelazak sa PR tehnologija na potpuno ideološko društvo: propagandisti štite ne ono što su naručili u ovom trenutku, već ono u šta istinski veruju.
 8. Odbacivanje kulture zabave u korist klasične kulture – formiranje, uzdizanje, vaspitanje.
 9. Istoričnost političkog režima: tačna definicija mesta moderne Rusije u strukturi ruske istorije je odavanje počasti Drevnoj Rusiji, Moskovskom kraljevstvu, Ruskom carstvu, SSSR-u nedvosmislenim prokletstvom Smutnog vremena i sramne 90-e.
 10. Zaštita tradicionalnih vrednosti u potpunosti i iskorenjivanje netradicionalnih poverena je njihovim organskim nosiocima, a ne slučajnim rukovodiocima.
 11. Izgradnja društva solidarnosti sa:
 • sveštenstvo kao moralni kamerton,
 • herojski ratnici u ulozi političke i društvene elite (novo plemstvo ili, ako želite, partijska nomenklatura),
 • pošteni radnici (uključujući i poštene preduzetnike) kao standard običnog čoveka.
 1. Brzo stvaranje ruske intelektualne elite, nezavisno od standarda i strategija zapadne civilizacije.
 2. Povratak tradicionalnog uređenja društva sa jakom porodicom – odbacivanje sekularnog, ugovornog i individualističkog tumačenja braka.

Svi ovi gotovo samorazumljivi koraci su neophodan uslov za pobedu. Ako ih ne uradimo, odnosno ostavimo sve kako jeste, osuđeni smo na propast. Postojeći model, relativno efikasan u predratnom periodu, više ne ispunjava istorijske zahteve. SVO je započeo proveru realnosti (reality check). To je otkrilo naše fundamentalne mane. U direktnom frontalnom obračunu sa civilizacijom Zapada, naše slabe tačke ne samo da su se pokazale, već su postale kobne. Ako želimo da pobedimo, a nemamo drugog izbora, onda moramo suštinski promeniti sadašnji sistem. Potrebna nam je nova država i nova politika. Nedostaje nam vremena. Mislim da je maksimalno godinu dana da se napravi veliki iskorak u ovim oblastima.

 

Autor Aleksandar Dugin 

 

Izvor Fejsbuk/Branimir Nešić, 11. januar 2023.

 

Naslovna fotografija: Snimak ekrana/Jutjub/BBC Newsnight

 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u