Istorija kao poligon geopolitike

Od postsovjetskog do postjugoslovenskog prostora traju pokušaji zapadnih spin doktora da napišu nove istorijske narative koji neće imati veze sa objektivnim istorijskim činjenicama

Šezdsetih godina  prošlog veka pod uticajem „druge globalizacije” (prva globalizacija je nastala početkom 20. veka) došlo je do fundamentalnih promena u oblasti društvenih nauka. Pojam „društvenog inženjeringa” postaje sinonom za jednu vrstu revolucionarnog prevrata u razmatranju uloge društvenih nauka u nadolazećem dobu za koje je procenjeno da će biti izazov bez presedana u ljudskoj istoriji. Istraživači iz oblasti društvenih nauka od tada se usredsređuju na procene o tome kako će na iznenadne „traumatične događaje” reagovati određene društvene grupe, pa i čitavi narodi.

Ostvarenju ovakve težnje savršeno je išao naruku fenomenalan razvoj nauke i tehnologije, posebno sredstava za masovnu komunikaciju. Dakle, ono što je do juče bilo nezamislivo, odjednom je, preko noći, postalo ostvarivo. Čovek je došao u priliku da usmerava društvene događaje, odnosno da se svesno, planski i namerno, umeša u procese „socijalne evolucije čovečanstva” (izraz Aleksandra Zinovjeva – prim. autora), svodeći uticaj objektivnih činilaca na istorijski proces na najmanju moguću meru.

Društveni inženjeri na Zapadu još 1970-ih godina prošlog veka projektovali su raspad istočnog, komunističkog bloka i Sovjetskog Saveza. Već tada je na osnovu relevantnih ekonomskih pokazatelja i analize unutrašnjih prilika, izveden zaključak o neminovnoj pobedi u Hladnom ratu. Bio je to, kako je procenjeno, neophodan preduslov za „kvalitativan skok u novo doba” koji će uslediti krajem 1980-ih godina.

Planirane promene na nekadašnjem socijalističkom istoku zahtevale su ozbiljan pristup, pre svega na psihološko-propagandnom planu. Doktori ljudskih duša na Zapadu procenili su da je najefikasniji metod razbijanja suprostavljenog bloka podsticanje nacionalističkih osećanja, posebno kod naroda – poput Poljaka – kod kojih je postojao ukorenjen antiruski sentiment. Ostvarenje jednog takvog cilja – po proceni analitičkih krugova – podrazumevalo je određenu reviziju rezultata Drugog svetskog rata, na osnovu kojih je uspostavljeno sovjetsko vojno prisustvo u centralnoj i istočnoj Evropi, posle 1945. godine.

Spor o istoriji

Na Zapadu 1960-ih godina nastaju prvi „ozbiljniji radovi” kojima se relativizuje dotadašnja istorija Drugog svetskog rata. Poznati nemački istoričar Erih Nolte izazvao je čuveni „spor o istoriji” zastupajući ekstravagantnu teoriju o tome da je Drugi svetski rat zapravo bio „evropski građanski rat ideologija – komunizma i nacizma”, i kao primer naveo sporazum Molotov–Ribentrop iz 1939. godine, čija je žrtva bila navodno Poljska.

U najboljem duhu interpretativne istoriografije Nolte je podelu Poljske opisao kao „pakt uništenja bez presedana u evropskoj istoriji 19. i 20. veka, i zato su države koje su ga potpisale morale biti potpuno specifičnog tipa”. Nolteovska paradigma bila je potpuno prilagođena karakteru hladnoratovske epohe i suštinskim ciljevima atlantističke geopolitike. Svrha navodnog izjednačavanja nacizma i komunizma za strahote Drugog svetskog rata, imala je za cilj davanje pseudoistorijskog legitimiteta za predstojeće razaranje Istočnog bloka.

Simbol SSSR-a na glavnoj zgradi Ministarstva inostranih poslova Rusije u Moskvi, 28. mart 2018. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)

Nolteovim stavovima dodajemo i pronicljiva opažanja francuske istoričarke Katrin Orel koja s pravom ukazuje na hladnoratovsko poreklo „preporoda ideje Srednje Evrope”, koja se manifestuje od 1980-ih godina 20. veka. Reč je o jednom mehanizmu, koji je ne samo protivrečio sovjetskim interesima, nego i poslužio za razbijanje „globalizatorskog naziva Istočna Evropa”. Posebno je zanimljiva njena tvrdnja da je pozivanje na geografsku pripadnost kod Čeha, Poljaka, Mađara, baltičkih naroda, Slovenaca i Hrvata, stvorilo jedno „osećanje superiornosti” u odnosu na Rusiju (Srbiju) i samim tim pretpostavke za približavanje ovih naroda Zapadu.

Ova vrsta raspoloženja danas je – u odnosu na Ruse i rusku kulturu – posebno uočljiva u Ukrajini, gde manifestacije antiruskog raspoloženja poprimaju psihopatološka obeležja kroz otvoreno veličanje perioda nacizma. Tamo se već odavno u novim istorijskim interpretacijama nacistički zločinci prikazuju kao borci za samostalnost ove države (primer su teme Gladmora 1932-1933. ili uloga divizije Galičina u Drugom svetskom ratu).

Pojavu novih istorija na postsovjetskom prostoru pojedini teoretičari povezuju i sa svojevremenim uspesima „obojnih revolucija” u tom delu sveta. Tako je posle uspešno izvedne gruzijske „Revolucije ruža” u toj državi nastao novi istorijski udžbenik na izrazito antiruskim osnovama. Nešto slično dogodilo se i u Moldaviji, Jeremeniji i tzv. pribaltičkim republikama, ali i u Bugarskoj u kojoj je srušeno više hiljada spomenika koji podsećaju na pobedu Crvene armije nad nacizmom u Drugom svetskom ratu.

Svetski trend

Potpuno istovetne tendencije evidentirane su i na postjugoslovenskom prostoru. Razlika u odnosu na postsovjetski prostor je samo u tome što su antiruske istorije zamenjene antisrpskim istorijama. Najdrastičnija situacija je u Hrvatskoj, čija politička klasa već decenijama minimalizuje zločin genocida u NDH i faktički rehabilituje ustaški režim. I pored ozbiljnih prigovora stručne javnosti – do neprepoznatljivosti je izmenjena nekadašnja muzejska postavka u Jasenovcu. Reč je o zajedničkom projektu hrvatske države i uticajnih stranih fondacija, koje su prilikom otvaranja novog muzeja na ovom užasnom stratišu ukazale na primenu nove metodologije prilikom obeležavanja spomen-obeležja posvećenih žrtvama genocida i Holokausta.

Prema rečima nosilaca ovog projekata čitav smisao jeste da se novom jasenovačkom postavkom „patnja individualizuje a žrtva identifikuje”. Tako se ovim savremenim pristupom učenju istorije i obeležavanju ljudske patnje, došlo do brojke od 70.000 ubijenih, uz izostanak bilo kakvih empirijskih istraživanja o ovoj problematici.

Osim što se ovakvim pristupom umanjuje broj stradalih Srba i ostalih (ko se više poziva na Nojbaherovo svedočenje o 700.000 ubijenih? – prim. autora), pomenutom metodologijom i smanjenjem broja ubijenih stvara se odgovarajuća društvena klima u Hrvatskoj, gde se u najboljem slučaju priznaje da se radilo o ratnim zločinima, ali nikako i o planiranom zločinu genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima. Štaviše, u ovoj nama susednoj državi, prave se sasvim proizvoljna i cinična poređenja između tadašnjih zločina i navodne „velikosrpske agresije” iz 1990-ih godina.

Odavanje počasti stradalima u logoru Jasenovac, 2015. (Foto: AFP/Getty Images)

Drastični istorijski falsifikati već odavno su i deo narativa o novom „dukljanskom identitetu Crne Gore” – što je kulminiralo tamošnjom skupštinskom deklaracijom kojom je poništen akt o prisajedinjenju Srbiji iz 1918. godine. Ništa bolja situacija nije ni na Kosovu i Metohiji, gde se albanska deca uče da je Dečane sagradilo albansko pleme Gaši, kao i da su Albanci učestvovali u Kosovskom boju. U isto vreme se srpsko versko i kulturno nasleđe prikazuje kao nekakvo kosovsko nasleđe, uz prećutnu podršku tzv. međunarodne zajednice.

Vrlo je zanimljiv primer Severne Makedonije u kojoj je još posle potpisivanja Ohridskog sporazuma objavljen udžbenik „dogovorene istorije”, koji je napisan uz asistenciju stručnjaka iz nemačkog instituta u Braunšvajgu. Ovaj udžbenik za osmi razred osnovne škole je bio napisan u skladu sa ishodom „fingirane pobune Albanaca” i to tako što je njegova polovina posvećena makedonskoj istoriji, zatim četrdesetak procenata albanskoj istoriji, dok je svega 10% udžbeničkog prostora obuhvatilo dešavanja iz svetske istorije.

U kreiranju albanske prošlosti na tlu Makedonije pisci udžbenika su iskazali vrhunsku kreativnost. Pored toga što su kao albanske teritorije označena područja Kosova i Metohije, juga centralne Srbije i Čamerije u Grčkoj, pravi biser je bila tvrdnja da su Albanci 1944. godine oslobodili Tetovo i Gostivar od nemačkog okupatora. Naravno, ovaj projekat je odobrilo makedonsko Ministarstvo prosvete uz objašnjenje da je u pitanju „svetski trend” i priznanje o nemačkoj sugestiji „da neke stvari iz prošlosti treba zaboraviti radi srećnije budućnosti”.

Budućnost je u zaboravu

Da nije reč o slučajnoj pojavi svedoče zvanična dokumenta Evropske zajednice koja su nastala još 1987. godine, a koja sadrže niz preporuka o načinu na koji je potrebno pisati savremene udžbenike istorije. Razume se da je celokupan model pisanja nove istorije prilagođen političkom konceptu „ujedinjenje Evrope”.

U najboljem maniru nekadašnjih komunističkih političkih komesara, preporučuje se potiskivanje nacionalnih istorija – pre svega iz obrazovnog procesa – a radi afirmacije „zajedničkih evropskih vrednosti”. Nova metodologija je opisana kao „transferisanje kultura” u okviru kojeg je poželjno nesporne istorijske činjenice prilagoditi tzv. istorijskim interpretacijama. Tako smo iz jednog ovakvog romatičarskog i milozvučnog pristupa postepeno došli do toga da današnja EU praktično podržava pojave neonacizma širom Starog kontinenta – posebno ukoliko su takve manifestacije antiruskog ili antisrpskog karaktera.

Na ovom mestu valja podsetiti na svojevremeno pojavljivanje skandaloznog serijala priručnika o istoriji na našim prostorima. Naime, radilo se o četiri čitanke za istoriju koje su zajednički štampali „Centar za demokratizaciju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi” i „Prosvetni pregled”. Prema rečima Dubravke Stojanović na ovom projektu tada je radilo oko 60 stručnjaka iz zemlje i inostranstva, uz diskretnu asistenciju eksperata britanskog Oksforda. Sadržaj ovog tzv. istorijskog projekta razotkriva njegovu u osnovi geopolitičku motivaciju.

Muškarac sa nacističkom tetovažom na ceremoniji otkrivanja novog spomenika na trgu u Mariupolju, 20. decembar 2015. (Foto: Pierre Crom/Getty Images)

Tako je u priručniku „Osmansko carstvo” tadašnja turska imperija prikazana kao jedno tolerantno i multietničko carstvo. Kao ilustraciju za ovu tvrdnju autori navode da su mošti Svetog Save poštovane kao relikvija ne samo od hrišćana, nego i od Jevreja i Turaka” – bez pominjanja spaljivalja moštiju srpskog svetitelja. U poglavlju o „ Devširmi” tzv. danak u krvi se izvrgava ruglu i predstavlja „kao način ostvarivanja društvenog uspona”. Ima tu i drugih bisera, poput naslovnice priručnika o Drugom svetskom ratu na kojoj su oslikani „albanski partizani”, ili prikazavanja Banjice i Sajmišta „kao koncentracionih logora”, do navođenja „da Pavelićeva NDH nije formalno podržavala pokrštavanje”. Nedostaje samo odeljak o prednostima bombardovanja osirimašenim uranijumom 1999 godine.

Dakle, tako bi otprilike izgledala savršena srpska istorija, po oksfordskom receptu društvenog inženjeringa. Svakako bi u budućoj Srbiji bilo poželjno da, umesto srpskih istoričara, ove lekcije drže zapadni ambasadori u Beogradu. Ili makar neki drugačiji Srbi zakleti pod znamenjem žutih petokraka EU, oslobođeni od kosovskog mita.

 

Milorad Vukašinović je srpski novinar i publicista. Autor je knjiga „Suočavanja-izabrani razgovori” (2003), „Trenutak istine” (2006), „U tamnom srcu epohe” (2010), „Rat za duše ljudi” (2011) i „Misliti prostorno” (2021). Ekskluzivno za Novi Standard.

________________________________________________________________________________

LITERATURA:

  1. Katrin Orel, Srednja Evropa: od ideje do istorije, Klio, Beograd 2012;
  2. Milorad Vukašinović, Misliti prostorno, SAJNOS, Novi Sad 2021;
  3. Milorad Vukašinović, Globalna perestrojka, SAJNOS, Novi Sad 2022.

 

Izvor Novi Standard

 

Naslovna fotografija: Tanjug/Zoran Žestić

 

BONUS VIDEO:

Istorija, Svet
Pratite nas na YouTube-u