Revolucija i moral

Na primerima Francuske i Ruske (Oktobarske) revolucije vidi se zakonomerni princip prema kojem revolucije imaju svoj zasebni moral, nezavistan od svih tradicionalnih moralnih normi

Alarm istorije

Ukoliko kao narod ne izvučemo pouke iz grešaka koje su nas skupo koštale, nastavićemo da plaćamo cenu u životima i teritorijama