Izbijanje kuge

Da li su roman „Kuga” Albera Kamija i „Antoninijeva kuga“ kojom je otpočet pad Rimskog carstva dobri sociopolitički vodiči u svetu suočenom sa pandemijom?

Rat protiv istine

Ko i zbog čega revidira jednom utvrđene istorijske istine i da li je zaista potrebno iznova pisati istoriju Drugog svetskog rata?

Povratak Velike Azije

Zapadni svetski poredak više ne postoji, ma šta o tome mislili liberalni intelektualci, i on se neće vratiti. Budućnost i 21. vek pripadaju Aziji

Ima li EU budućnost?

EU će nakon 31. januara prestati da bude ona zajednica kakva je bila do sada, a da li će uopšte opstati pokazaće prelomna 2020. godina

Na prelomu epoha

U kakvom istorijskom trenutku mi u stvari živimo? Mnogi znaci ukazuju da je u pitanju doba na prelomu (istorijskih) epoha

Šta radi Makron?

Ima li Francuska uopšte snage za radikalni geopolitički zaokret koji u svojim sve zapaženijim izjavama nagoveštava njen predsednik?