Varljiva postojanost pamćenja

Kada naša civilizacija nestane, budući istraživači će se za hiljadu godina suočiti sa zagonetkom: da li je u naše vreme pismenost nestala? Kako objasniti povratak ka usmenoj komunikaciji?