Naš Momir

Nudili su mu da svedoči protiv Miloševića, i da bude Milo pre Mila. „Kako ću pred đeda?“ – pitao je Momir