Kriza legitimiteta demokratije

U zemljama koje se drže demokratskih procedura ali se oslanjaju na autoritarnu moć, izbori često služe učvršćivanju statusa kvo. U zemljama sa ustanovljenom demokratskom tradicijom situacija je još komplikovanija

Rast značaja Svetske većine

Novi međunarodni okvir još uvek nije nastao. Ali kada se trenutni sukobi okončaju, bez obzira kakvi bili ishodi za neposredne učesnike, položaj država Svetske većine će biti ojačan

ODKB nije tigar od papira

Ovo je prvi put da Rusija koristi instituciju pod svojom kontrolom (ODKB) kako bi ostvarila neki politički cilj. Do sada je delovalo da su takve strukture čisto ukrasnog karaktera