Ekonomska vizija Marijane Macukato

Marijana Macukato pokušava da promeni nešto fundamentalno: način na koji društvo razmišlja o ekonomskoj vrednosti. Ona postavlja pitanja o kapitalizmu koja smo davno prestali da postavljamo

Kina i SAD, ko je ekonomski lider?

Prema nekim pokazateljima, Kina je već prva ekonomija sveta. Čak i ako gledamo nominalni BDP, više se ne postavlja pitanje da li će, nego kada će Kina prestići SAD – 2028. godine ili ranije